Cesta Zasvěcení je vždy otevřena pro ty duše, které jsou oddány Bohu a Mistrům

Pán Maitréja

19. prosince 2018

 

JÁ JSEM Maitréja a znovu k vám přicházím díky velké Milosti Nebes. Tak zřídka můžeme prožívat slastné minuty naší komunikace. A tentokrát Jsem přišel pouze díky kosmickému Milosrdenství a Soucitu. Protože Vzestoupené Zástupy ví o tom, jak těžko je nyní světlým duším ve vtělení, když temnota houstne více a více. 

Vzpomínám si na naše první setkání prostřednictvím tohoto Posla. Pamatujete si, jak Jsem vás zval do své Školy Mystérií? O, to bylo nezapomenutelné! Celá třída pro nevzestoupené čély (žáky) byla zcela zaplněná.

Ale plynul rok za rokem a ve třídě bylo stále více opuštěných míst. Až nakonec Mou Školu v Mém Chrámu na jemnohmotné rovině opustili poslední žáci.

Někteří jednoduše zapomněli, že se do Mé Školy přihlásili, někteří si našli jinou, jednodušší cestu a někteří se dopustili nejtěžšího hříchu – zrady.

Dveře Mé Školy jsou stále otevřené. Ale už nejsou ti, kteří by si přáli u Mě studovat.

Ti, kteří opustili stěny Mé Školy, se do ní v tomto vtělení již nebudou moci vrátit. Většina bývalých žáků bude muset prožít sedm inkarnací, aby dostali novou možnost studia ve Škole Zasvěcení.

Ti jednotlivci, kteří se dopustili těžkého hříchu zrady, s největší pravděpodobností již nikdy nebudou moci studovat pod Mým osobním vedením.

Grandiózní Božská příležitost je promarněna. Ale dnes Jsem nepřišel pro to, abych vám něco vytýkal nebo vás uvrhl do deprese. Mým úkolem je vysvětlit vám následky, které z vašich voleb vyplývají. Lidstvo má velmi krátkou paměť, a proto jen málokdo dokáže vidět souvislosti alespoň svých vlastních voleb a důsledků těchto voleb.

Volby, které definují další rozvoj civilizace, zpravidla dělá pokroková část lidstva. Ti nejlepší, kteří jsou ve vtělení. V současné době jsou již všechny volby učiněny a s jejich následky se nevyhnutelně setkáte.

Někdy je třeba, aby duše přijala hořkou medicínu utrpení, aby si uvědomila své chyby a dala se na pokání.

Utrpení očišťuje duši a otevírá novou příležitost.

Přiznání chyb a pokání z poloviny ulehčují karmickou zátěž a z poloviny zmenšují utrpení.

Vzestoupené Zástupy jsou s vámi vždy. Nikdy a za žádných okolností vás neopouštíme. Ale vy sami se oddělujete od Boha a Vzestoupených Zástupů. Tato oddělenost vás zbavuje Božských stavů vědomí: Radosti, Lásky, Klidu a Harmonie.

My jsme nikam neodešli. Jsme stále s vámi.

Ale teď musíte vynaložit více úsilí, abyste nás slyšeli a pochopili Naše Učení.

Pokud uděláme analogii s vaším světem, pak celých těch čtrnáct let, kdy Jsme My předávali Učení prostřednictvím Našeho Posla, Jsme prováděli svým způsobem prezentaci Našeho Učení, podobnou těm prezentacím, které děláte na výstavách a v obchodech.

Přišli jsme k vám velmi blízko a představili jsme Naše Učení. Já osobně, společně s tímto Poslem, jsem uspořádal tři akce, na kterých Jsem projevil nejen Svoji přítomnost, ale také dával Požehnání. Pomocí diamantu Jsem předával do vaší bytosti impulz, který byl schopen probudit vaši Božskost a přimět vás najít Vnitřní Cestu a následovat ji.

Stovky lidí obdržely Můj impulz a Moje poučení.

Ale obdržená Božská energie byla zpronevěřena pro nebožské činy...

S pomocí Našeho Posla Jsme se přiblížili k nevzestoupenému lidstvu velmi blízko. Představili jsme zcela a úplně Naše Učení. A teď, když jsou všechny volby učiněny, My postavíme knihy s Naším Učením na tu nejvyšší polici, vedle těch nejvyšších učení, které kdy byly lidstvu dány.

A teď si sami hledejte cesty, jak získat přístup k Učení.

Lidstvo si necení toho, co dostává volně a zadarmo.

Budiž, tak jděte a získávejte znalosti svým vlastním úsilím.

Téměř před dvanácti lety jsem se Já, prostřednictvím Posla, obrátil k lidem Ruska a prosil je, aby se o Našeho Posla postarali.

Uplynulo dvanáct let. A jaký je výsledek?

Dům, ve kterém se přijímala Naše Poselství, a který náš Posel sama postavila, shořel.

Ašrám, ve kterém jsme projevovali naše Světlo po dobu pěti let je znesvěcen a zdevastován.

Bašta Mistrů v zemi Ruska je zlikvidována.

Smutný výsledek.

A je velmi žalostné, že lidstvo v osobě svých nejlepších představitelů nevybralo tu cestu, kterou My, Vzestoupené Zástupy, učíme lidstvo.

Ale musím vám připomenut, že Cesta Zasvěcení je individuální cestou. Je to Cesta, která dává vaší duši šanci během jednoho vtělení dosáhnout další úrovně evolučního vývoje. A tato Cesta je stále otevřena, nehledě na žádné okolnosti. Jelikož vnější podmínky jsou čím dál tím drsnější, tak zásluhy duše, která následuje Cestu nehledě na vnější překážky, mnohokrát vzrůstají.

Dokonce, i když celé lidstvo bude následovat jistou cestu do propasti, vaším úkolem je spoléhat se na Boha uvnitř vás a jednat podle Svědomí i v těch nejtěžších situacích.

Volba je pokaždé stejná: volíte nesmrtelnost pro svou duši, nebo volíte spokojený a pohodlný život pro vaše tělo.

Stává se to, v co věříte.

Pokud věříte v Boha a Vzestoupené Mistry, dříve nebo později budete mezi Námi.

Pokud si volíte vnější, iluzorní svět s jeho lákadly a potěšením, tak zůstanete v tomto světě, který jednou přestane existovat.

Podstata našeho Učení je velmi jednoduchá. Ale abyste tuto podstatu pochopili, musíte dosáhnout určité energetické úrovně.

Kvůli nesprávným rozhodnutím vytváříte karmu nebo energetickou bariéru, která vás odděluje od Našeho světa.

Vaším úkolem v této fázi je vrátit se k Božským stavům vědomí.

Cesta Zasvěcení je vždy otevřena pro ty duše, které jsou oddány Bohu a Mistrům.

Božská Milost po předání tohoto Poselství je vyčerpána a Já se s vámi loučím.

Jen moje Láska k lidstvu mi umožnila projevit tento zázrak a předat toto Poselství.

JÁ JSEM Maitréja.

* * *