Nouzové poselství

Sanat Kumara
16. listopadu 2010

 

JÁ JSEM Sanat Kumara. Přišel jsem dnes znovu, abych pohovořil o tom, co je nezbytné, a myslím, že mnozí z vás, kteří nyní čtou tyto řádky, možná budou zmateni. Čas je však naléhavý. Takže začnu.

V poslední době jsme nedávali poselství prostřednictvím našeho posla. A to je zcela opodstatněné, protože nemá smysl dávat Znalosti těm, kteří nejsou schopni tyto znalosti vnímat a osvojit si je.

Cílem a smyslem mého dnešního příchodu je oslovit ty nemnohé, kteří jsou nyní v inkarnaci a jsou schopni mě uslyšet. Obracím se na vás.

Je vás málo a životní podmínky se stále více zhoršují. Karma lidstva se zhušťuje a vtahuje ty, kteří jsou nuceni následovat většinovou masu lidí.

Měli byste se zastavit. At' dav lidí hlučí jakkoli, ale ať rozruch utichne uvnitř vaší bytosti.

Je řada na vás. Přišli jste do vtělení kvůli této misi, jejíž čas přichází.

Musíte vystoupit z davu, musíte se oddělit a stát se tím, kým skutečně jste – průvodci Světla, elektrodami Světla. Prostřednictvím vás, prostřednictvím vašich vodičů by měla být nastolena rovnováha na planetě Zemi.

Drsné časy se blíží. A je jen několik lidí v inkarnaci, kteří jsou schopni tuto práci pro nás vykonat.

Shon života musí ustoupit. Všechno ať uvnitř vás ztichne. Nadešel váš čas. A teď, když jsem vás připravil na vnímání, musím říci ještě jednu – hlavní – věc: všichni se stáváte aktivními spolupracovníky Bratrstva na Zemi. A pro vás teď mluvím. Měli byste se zaměřit na vnitřní práci pro vyrovnávání situace na planetě.

Není jiná možnost. Nikdy předtím nebyla situace na planetě tak složitá.

Rovnováha musí být obnovena. Za cenu modliteb, za cenu nastolení vnitřního klidu a ticha.

Je vás málo a jen cestou neúnavného soustředění se na vnitřní práci, jen cestou soustředění se na Vyšší po celý den je možné rovnováhu udržet.

Nevěnujte pozornost tomu, co se děje kolem vás. Jen soustředění na srdce, na Boha, který je ve vás.

Ať fouká vítr, ať je vánice, ať zuří požáry, ať se svět hroutí, ale pokud uvnitř alespoň několika lidí plamen hoří rovnoměrně a vládne klid a harmonie, je ještě možné vše změnit.

Vyzývám vás k mlčení. Vyzývám vás k modlitbě. Vyzývám vás k meditaci. Vyzývám vás, abyste se stali tím, čím jste: syny a dcerami Boha. Všechno uvnitř vás ztichne, a narušená rovnováha může být postupně obnovena.

A teď jsem připraven vám říci ještě jednu věc: nebojte se ničeho. Všechno nejhorší, co se mohlo stát, se již stalo. Všechno ostatní bude jen důsledkem toho, co se stalo. Dnes jsem přišel, aby ti, kteří jsou schopni mě slyšet, mohli splnit svou povinnost.

JÁ JSEM Sanat Kumara. Om.

 

* * *