Čas sklizně

Pán Šiva
21. června 2016


Já jsem Šiva!

Opět jsem přišel!

Proto, aby se náš kontakt mohl uskutečnit, uveďte se, prosím, do náležitého stavu vědomí.

Jsem si vědom toho, že v této době je jen málokdo schopen zvýšit své vědomí na takovou úroveň, na které bude možné přijímat energie Vzestoupených Mistrů.

Ano, milovaní, váš svět se v takové míře oddělil od Božského světa, že je pro Nás stále těžší a těžší najít srdce, která jsou schopna přijímat Naše energie a následně zachytit smysl Námi dávaného Učení.

Bohužel to, co se děje ve světě nyní, se dá srovnat s totálním kultem zlatého telete.

Všechno, co vás obklopuje, zvláště ve velkých městech, jsou pouze dekorace, na kterých vám představují to jediné ve světě vládnoucí náboženství a zvláště: náboženství uctívání zlatého telete.

Mnohokrát, v desítkách Poslání, jsme mluvili o tom, že okolní iluze se poslušně přizpůsobuje vašemu vědomí. Ale i vaše vědomí se utváří podle okolní iluze.

Proto, pokud jste stále ve velkých městech, tak se nemůžete osvobodit od vibrací, které vás obklopují. Poslušně následujete ten způsob života a ty stereotypy, které vás obklopují.

Je zapotřebí velká víra a síla vůle, aby se odolalo tomuto vlivu, který působí na celém světě a zvláště na obyvatele velkých měst, ta civilizace, která nyní dozrála na Zemi.

Když jste stále ve středu, kde zní neharmonická hudba, kde se neustále před očima míhají nesprávné vzory, kde jste neustále poháněni touhou vlastnit těla a věci, tak jsou vaše vibrace na té úrovni, na které není možné slyšet Boha. Na této úrovni vibrací není možné rozlišovat, co je dobré a co špatné.

Jste v bažině masového vědomí. A pokud jste do bažiny vstoupili na chvilku, tak je šance dostat se ven, vyskočit z bažiny. Pokud jste ponořeni do bažiny po hrdlo, tak naděje na spásu prakticky není.

Milióny obětí kultu zlatého telete každoročně rozšiřují smetiště historie.

Pokud se zamyslíte, tak je to největší katastrofa v historii lidstva.

Ale My jsme vás varovali a předávali svá doporučení již před 10 lety, když jste teprve vstoupili do bažiny.

Máte svobodnou vůli. A podle Zákona svobodné vůle jste udělali svou volbu. A volba byla prostá a očividná: volíte uctívání Boha nebo uctívání kultu zlatého telete.

Volíte věčný život nebo se rozhodnete pro pobyt v pomíjivém světě za cenu své individuality.

Podle toho, jak ochuzujete vaši duši o nezbytnou Božskou stravu, a stále ji krmíte náhražkami, které vám 24 hodin denně ochotně podsouvají služebníci kultu zlatého telete prostřednictvím televize, internetu, zábavy a potěšení, vaše duše postupně umírá.

A přijde čas, kdy již duši nemáte. Stáváte se biorobotem. A nemáte budoucnost.

Všechno, milovaní, se odvíjí od vaší volby.

A pokud volíte iluzorní svět (samozřejmě, ze své svobodné vůle), tak v tomto světě také zůstanete.

Pokud věříte, že máte pouze jeden život a snažíte se získat všechna potěšení v tomto životě, tak získáte všechna potěšení tohoto života výměnou za Život samotný.

Prodáváte duši ďáblu. Za pozlátko a potěšení se připravujete o možnost pokračovat v Životě.

Stěží jeden člověk z tisíce, přežívajících ve velkých městech, bude schopen pokračovat ve své evoluci jako individualizace Boha.

Všichni ostatní jsou už buď v duchovním smyslu mrtví, nebo beznadějně nemocní a jejich duše se nacházejí na pokraji smrti.

Tento sladký a tak veselý a bezstarostný kult zlatého telete za krátkou dobu shromáždil miliony obětí, které byly položeny na oltář služby zlatému teleti.

Nu což, alespoň My jsme ze své strany udělali všechno možné, abychom ukázali jinou možnou cestu rozvoje lidské civilizace.

Ale čas je neúprosný. A přišel čas konečné volby.

Každý si vybírá sám: smrt nebo život.

Příroda musí být osvobozena od takových jednotlivců, kteří nejsou schopni další evoluce.

Přišel čas sklizně. Sklizeň probíhá.

Zrna se oddělují od plev.

Všechno, co je připraveno pokračovat v evoluci, se opatrně shromažďuje v Božských sýpkách.

Všechno, co připraveno není, zůstává na smetišti dějin.

Proto Já využívám tuto poslední možnost, aby alespoň několik lidí mě bylo schopno uslyšet a vrátit se k věčnému Životu.

Absolutně všechna doporučení byla předána v Našich Poselstvích, která jsme My předávali prostřednictvím našeho Posla.

Jen mrtvý to mohl neslyšet.


JÁ JSEM Šiva!