Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás

Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás

Jakmile jste schopni přijmout uvnitř vás, že vše, co se s vámi děje, bylo vytvořeno vámi samými, postavíte se na cestu, která je jedinou správnou a pokud tvrdě budete následovat tuto cestu, pak vás vyvede ze slepé uličky nespokojenosti života a neochoty žít. Pocítíte rozdíl mezi tím životem, který vás obklopuje a životem, který pro vás Bůh ustanovil. Budete schopni najít v okolním životě to pravdivé a překrásné, co existuje, ale nevšímáte si toho, protože neustále spěcháte tam, kam vás nasměrovávají vaše prostředky masové komunikace.

 

Nemůžeme být natolik hlasití jako vaše prostředky masové komunikace. Naše hlasy jsou jako šelestění trávy a tiché zurčení potůčku, proto je zapotřebí přeladit vaše vnitřní vnímání na naši vlnu. A tehdy můžeme být bližší jeden k druhému. A vy znovu najdete radost ze života a smysl své existence. Tehdy, když je vaše podstata naplněna Boží energií, jste šťastni, protože Boží energie, která vás naplňuje, je schopna zvýšit vaše vibrace do těch nejpřekrásnějších, pro vás dostupných stavů: radosti, lásky, vnitřní harmonie a klidu.

 

Bohužel většina projevů vašeho světa je zaměřena právě na to, abyste snížili vaše vibrace a tím ztrácíte souzvuk s Božím světem a stáváte se nešťastnými.