Celý smysl modlitební praktiky je ve zvýšení vašeho vědomí

Celý smysl modlitební praktiky je ve zvýšení vašeho vědomí

Jak zvláštní je pozorovat, když lidé svým lidským vědomím hodnotí, jaký je Bůh a co On sebou představuje. A pokud vaše osobní představy o Bohu se neshodují s představami jiného člověka, pak můžete dokonce pociťovat nepřátelství k tomuto člověku. Každý člověk má ve svém vědomí svůj obraz Boha. Proto musíte jednoduše připustit myšlenku, že jiní lidé mohou mít jinou představu o Bohu. Ale to neznamená, že někdo má více správnou představu, nebo že jiný má méně správnou představu.

 

Začínáte být blíže k Bohu jenom tehdy, když zvyšujete vaše vědomí na nejvyšší možnou úroveň pro vás. A čím vyšší je úroveň vašeho vědomí, tím víc si uvědomujete, že nemůžete poznat Boha. A dokonce, když se stanete bohem v očích druhých lidí, stejně tak nebudete schopni poznat Boha.

 

Je jenom věčná touha k pochopení Bytí, věčné překonávání sama sebe. Ale když se ve svém vědomí dostáváte do stavu nirvány, pak chápete, že jste dosáhli všeho,  a nic víc už nepotřebujete poznávat, protože jste vešli do stavu Božství.

 

Nicméně, blíží se kosmický čas a vy znovu odcházíte z tohoto stavu a opětovně začínáte poznávat Boha.

 

Tento proces nemá ani začátek, ani konec.

 

Ale nyní se nacházíte na nejnižší úrovni poznání Boha a vůbec první úlohou, která je před vámi, je naučit se rozlišovat iluzorní svět a Reálný svět. Především však se musíte naučit rozlišovat iluzi uvnitř vašeho vědomí.

 

A pokud pouvažujete nad svými myšlenkami a svými pocity, pak pochopíte, že vaše myšlenky a pocity jsou absolutně nereálné. Všechno, čeho jste se dotkli svou myslí, představuje sebou iluzi. Proto první etapou osvobození od iluze je vaše chápání toho, že všechny vaše myšlenky a pocity představují sebou iluzi.

A když to jednou pochopíte, pak jste připraveni k dalšímu kroku, k pochopení toho, co je ve vás Realita.