Dávám vám moji mantru

Dávám vám moji mantru

Chci, aby lidé po celé planetě se vrátili k praktice chválení jmen Božích, jako k nejkratší Cestě, vedoucí zpět k Bohu.

Stáváte se tím, k čemu se vaše mysl upíná. A pokud se vaše mysl neustále soustřeďuje na obrazy veřejně šířené z televizních obrazovek a z reklamních panelů, pak je taková mysl svázána k tomuto světu a není schopna se od tohoto světa odtrhnout .

Praktika chválení jmen Božích nevyžaduje zvláštní podmínky pro svoji realizaci. Není nutné, abyste navštěvovali pobožnosti a různé církevní obřady, není třeba, abyste patřili k jakékoliv náboženské skupině či náboženské organizaci. Všechno, co musíte udělat, je naučit se správně vyslovovat jména Boží a vyslovovat tato jména ve správném stavu mysli. V čase vyslovování manter musíte být zcela zaměřeni na Boha. Vaše mysl musí přestat bloudit po předmětech a obrazech, které vás obklopují ve fyzickém světě.

Musíte rozmýšlet o Bohu a jenom o Bohu.

Dokonce není důležité, co děláte v momentě odříkávání manter. Můžete mýt nádobí, cestovat v hromadné dopravě, pracovat na svém pozemku, procházet se s dětmi, být na svém pracovišti.

Bude dobře, když si budete mantru odříkávat nahlas, můžete i polohlasně, abyste nerušili lidi kolem vás, ale můžete si mantru říkat v duchu, abyste nepřitahovali cizí pozornost. 

Vždy si pamatujte, že odříkáváte tyto mantry pro Boha, a ne proto, abyste udělali dojem na lidi kolem sebe.

Někteří vyznavači vzývají spoustu Božích jmen. Celé dny tráví odříkáváním manter.  Obzvláště mají rádi odříkávat mantry před větším davem lidí, aby všichni viděli, jak intenzivně slouží Bohu.

Účinek takového odříkávání manter bude přímo opačný, protože energie, Boží energie, v tomto případě bude vynaložena na posílení ega, ale ne na posílení spojení s Bohem.

Já vám dám svou mantru.

Prosím, najděte lidi, kteří umějí přednést tuto mantru, kupte kazety s nahrávkou této mantry. Je velmi důležité, aby kazety s nahrávkou mých manter přinášely správné Boží vibrace. Pociťte skutečné Boží vibrace svým srdcem.

Pokud vás nebo vaše blízké přivádí do rozpaků to, že vy budete vzývat Boží jména a chválit  Boží jména v neznámém jazyce, nedělejte to.

V tomto případě musíte použít jiný postup, který vás přivede zpět k Bohu.

Je mnoho cest a mnoho cestiček, které vedou k Bohu. Prakticky každý má svou vlastní cestu.

Ale nikdy není třeba zapomínat, že také existuje mnoho cest a cestiček, které nevedou nikam.

Ale pokud budete sedět se založenýma rukama a nikam se nepohybovat v očekávaní, že se stane zázrak, pravděpodobně se zázrak nestane.

Bůh vyžaduje, abyste přiložili své vlastní úsilí. A čím více budete vynakládat své vlastní úsilí, tím větší pomoc dostanete shora. 

Dávám vám moji mantru. Slibte mi, že budete moji mantru odříkávat přesně tak dlouho, jak dlouho vám bude odříkávání mé mantry způsobovat radost.

Odříkávejte mou mantru při plnění svých domácích povinností. Využijte jakoukoliv volnou chvilku pro odříkávání mé mantry.

Já vím, že mnoho lidí ve svých minulých vtěleních přicházelo na zemi v Indii. Odříkávání manter je pro ně přirozenou potřebou. Právě tito lidé musí reagovat na mou výzvu rychleji než jiní.