Doufám, že tohle mé Poselství zažehne srdce těch, ve kterých pořád ještě doutná jiskra Božství!

Владыка МорияMistr Moria

21. června 2015
 

JÁ JSEM El Moria!

Shon diktuje přísný tón Poselství.

Říkali jsme, že už není možnost předávat naše Poselství přes našeho Posla.

Nikoli proto, že my to nechceme, nebo to náš Posel nezvládá.

Říkali jsme, že není možnost předávat naše Poselství kvůli tomu, že ohromná energie, obsažená v našich Poselstvích, není vyžadována vámi, našimi žáky, nacházejícími se ve vtělení.

 
S velkou lítostí vám musíme oznámit tenhle fakt.

Ve vašem světě existuje hodně různých informací.

Hodně různých knih, a ještě více informací se nachází na různých webových stránkách na internetu.

Ale my přicházíme ne proto, abychom dávali informace. My přicházíme proto, abyste se s pomocí našich předávaných znalostí mohli vrátit Domů.


Současný stav vašeho světa nemůže uspokojit ty duše, které si pamatují jiný svět, Božský svět. Ty duše, které si pamatují správné vztahy mezi lidmi, založené na bratrské Lásce a Spolupráci.

Mnozí jste ztratili to opravdové a zbožné, co tvoří samotnou podstatu Bytí.

A žádné neřesti ani zábava vašeho světa vám nikdy nenahradí tu Pravdu, která je vždy s vámi, ale na kterou jste zapomněli ve shonu vašich dnů.

Přišel jsem, abych ještě jednou připomněl těm oddaným srdcím, se kterými mě spojují mnohá a mnohá vtělení, tu Pravdu, která leží ve vašich srdcích, v hloubi vaší bytosti.

Pro Vzestoupené Sněmy je čím dál tím složitější dostat se do vašich srdcí, chráněných neproniknutelným brněním.

Ve vtělení zůstala jen malá část věrných a oddaných, kteří si pamatují Boha a díky své oddanosti a velkému soucitu k lidstvu jsou připraveni obětovat svůj život pro záchranu lidských duší, které se ztratily v iluzorním světě a nevidí žádný záblesk světla.

Pro ty nemnohé světlé duše přicházím s podporou a pomocí, nehledě na rozhodnutí Karmické Rady nepředávat více Poselství přes našeho Posla.

Můj soucit a přání pomoci lidstvu překonává veškeré překážky a veškeré nesnáze.
 

Přišel jsem k vám v tento významný den – v den letního slunovratu roku 2015.

Dnes můžete vynaložit veškeré úsilí a svými myšlenkami změnit situaci na planetě k lepšímu. Stačí, když bude malý počet světlonošů zachovávat ve svém vědomí obraz světlé budoucnosti, aby rozptýlil tmu, která je natolik hustá, že lidé nechápou směr dalšího pohybu.

Všechna energie v tomhle Vesmíru patří Bohu.

Bůh a jenom Bůh může během okamžiku změnit jakoukoliv situaci ve světě.

A jen Zákon svobodné vůle, darovaný vám Bohem, brání uskutečnění pozitivních změn ve světě. Ani Vzestoupené Sněmy, ani Sám Bůh vám nemohou pomoci, pokud nepřijímáte pomoc a zapomněli jste samotné jméno Boha.

Ještě jednou vám připomínám: všechny vaše problémy a problémy vaší společnosti souvisí pouze s jedinou věcí – s tím, že se vaše civilizace odloučila od Boha.

Ve vašich možnostech je dostat tolik štěstí, tolik Lásky i tolik Božské energie, kolik může vydržet vaše bytost.

Jedinou překážkou je vaše karma, ta negativní energie, která leží mezi vámi a Bohem. Skládá se z chyb, které jste udělali v minulosti porušením Zákona tohoto Vesmíru.


Během posledních 10 let jsme dávali Učení, které obsahovalo podrobná doporučení, jak překonat chyby minulosti a dostat se do stavu vnitřního štěstí a klidu.

Avšak teď nastalo stádium, kdy musíte ukázat, že jste si naše ponaučení osvojili.

Musíte prokázat snahu a vytrvalost během vaší duchovní praxe.

Musíte prokázat, jak jste si osvojili naše Poselství, předané milosti a možnosti.

Všechno, co potřebujete pro vaši záchranu v této fázi, vám bylo dáno a to v plném rozsahu.

Pokud nejste schopni osvojit si námi dávané Učení, obracejte se přímo k Bohu a Mistrům. Proste o pomoc, o vysvobození, a pomoc přijde!

Ale pokud budete nadále sedět se založenýma rukama a čekat na zázrak, příliš riskujete. Protože čas je krátký a je to čas poslední.

Doufám, že tohle mé Poselství zažehne srdce těch, ve kterých pořád ještě doutná jiskra Božství!

JÁ JSEM Mistr Moria!