Jedna vaše vibrace Lásky a Soucitu je schopna uhasit pekelný oheň, v kterém hoří mnoho duší na této planetě.

Jedna vaše vibrace Lásky a Soucitu je schopna uhasit pekelný oheň, v kterém hoří mnoho duší na této planetě.

Nosíte ve své auře záznamy všech vašich nedokonalých skutků. Tyto záznamy jsou podobné defektům ve vaší auře. A pokud jste se příliš často dopouštěli karmicky trestných skutků, myšlenek a pocitů, pak dříve či později nastane nasycení vaší aury těmito negativními vibracemi. Ale vy již nebudete schopni odpracovat nashromážděnou karmu ve vás uskutečněním správných jednání a správných skutků v průběhu navracejících se vám karmických situací do konce této inkarnace. Příliš mnoho negativní energie se nakupilo ve vaší auře. Bylo vám vzkázáno, že teď žijete v jedinečné době. Když dochází ke změně kosmických cyklů a začíná nový cyklus. Lidé zatíženi příliš velkým množstvím negativní energie budou nemocni a budou ztrácet možnost aktivně se podílet na životě. Bude jim odepřena Boží energie a možnost pokračovat v šíření své nedokonalosti v tomto světě. Protože člověk, který má auru zatíženou příliš velkým množstvím negativní energie, je vskutku jako malomocný člověk, člověk, který je sám nevyléčitelně chorý a nebezpečný pro ostatní. Protože negativní vibrace, které jsou v jeho auře, můžou vyvolat podobné negativní vibrace v auře všech lidí, s nimiž se v životě setkává. 

 

Podle zákona podobnosti takoví lidé jsou přitahováni sobě podobnými a vytváří na planetě Zemi celé zóny, které se podobají leprozáriu pro léčbu malomocných. 

 

A jestli se člověk s dostatečně čistou auru náhodně dostane do těchto zón, to se bude v nich cítit jako ryba vyhozená na břeh.  

 

Když se podíváme na planetu, tak vidíme tyto zóny, tato ložiska, která představují v takovém stupni stlačenou a hustou negativní energii, že je skrz ně nemožné proniknout ani jednomu z našich léčivých paprsků, které my ustavičně zasíláme na Zemi. 

 

Lidé, kteří sami sebe zahnali do těchto energetických leprozárií, nejsou schopni pomoci sami sobě a potřebují pomoc, která jim může být prokázána zvnějšku. 

 

Proto jsme připraveni spolupracovat a jsme připraveni použít každého, kdo může zachránit své vibrace na dostatečně vysoké úrovni, aby se přes toho člověka mohla poskytovat pomoc těm, kteří už, jak se zdá, jsou zcela mrtví v duchovním smyslu, ale v poslední naději obrací svůj zrak na Nebesa a upřímně žádají a prosí o pomoc. 

 

Jsme připraveni pomoci a poskytujeme pomoc všem. A tato pomoc se nemusí týkat fyzického těla, které již není možné obnovit vzhledem k nevratným procesům, které v něm převládají. Naše pomoc se týká především duší těchto lidí. Snažíme se zachránit a uzdravit duše těch, kteří i když už na konci života obrátili svůj zrak k Nebesům a upřímně požádali o pomoc a upřímně se káli ze všech uskutečněných hříchů. Neexistuje hříšník, který by neměl budoucnost. Ale je také spravedlivé, že není možné zachránit někoho, kdo si sám nepřeje, aby byl spasen.

Proto možnost poskytnout pomoc existuje vždy. I když někdy pociťujeme nedostatek upřímných služebníků, kteří jsou připraveni obětovat se pro spasení lidstva, v zájmu spásy a pro poskytování pomoci všem živým bytostem.

 

A já se teď obracím k těm, kteří jsou schopni mně pochopit a k těm, kteří chápou, o čem mluvím.

 

Nastal čas, kdy se svádí boj doslovně o každou duši, která se nachází v inkarnaci.

 

Existují síly, které se snaží udržet, jak to je jenom možné, velké množství duší na plánu iluze. A existují i síly, které bojují doslova za každou duši, aby ji vytáhly z pekla, na které se proměnil v mnoha místech fyzický plán planety Země.  A někdy jedna schůzka, jeden milující a soucitný pohled stačí na to, aby duše odsouzena k zapomnění našla Víru, Naději a Lásku. 

 

Zachovávejte rovnováhu, zachovávejte duševní klid. Jste vojíni, kteří se nachází ve světě. A jedna vaše vibrace Lásky a Soucitu je schopna uhasit pekelný oheň, v kterém hoří mnoho duší na této planetě.

 

JÁ JSEM Hilarion. A obracím se k vojínům Ducha na této planetě.Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/jedna-vase-vibrace-lasky-a-soucitu-je-schopna-uhasit-pekelny-ohen-v-kterem-hori-mnoho-dusi-na-teto-planete-/