Jedna vaše vibrace Lásky a Soucitu je schopna uhasit pekelný oheň, v kterém hoří mnoho duší na této planetě.

Jedna vaše vibrace Lásky a Soucitu je schopna uhasit pekelný oheň, v kterém hoří mnoho duší na této planetě.

Ve své auře nosíte záznamy všech vašich nedokonalých činů. Tyto záznamy jsou podobné vadám ve vaší auře. A pokud jste se příliš často dopouštěli karmicky trestných činů, myšlenek a pocitů, pak dříve či později bude vaše aura těmito negativními vibracemi nasycena. A vy již nebudete schopni odpracovat vaši nashromážděnou karmu do konce této inkarnace jenom tím, že se budete správně chovat a jednat během vracejících se karmických situací. Příliš mnoho negativní energie se nashromáždilo ve vaší auře.

Bylo vám řečeno, že teď žijete v jedinečné době, kdy dochází ke změně kosmických cyklů a začíná cyklus nový.

Lidé zatížení příliš velkým množstvím negativní energie budou nemocní a budou ztrácet možnost aktivně se podílet na životě. Bude jim odepřena Božská Energie a možnost pokračovat v rozšiřování své nedokonalosti v tomto světě. Protože člověk, který má auru zatíženou příliš velkým množstvím negativní energie, je vskutku jako malomocný člověk, člověk, který je nevyléčitelně chorý sám a nebezpečný pro ostatní. Protože negativní vibrace, které jsou v jeho auře, mohou vyvolat podobné negativní vibrace v auře všech lidí, s nimiž se v životě setkává.

Podle zákona podobnosti jsou takoví lidé přitahováni k sobě podobným a vytváří na planetě Zemi celé zóny, které připomínají leprozárium pro malomocné.

A jestli se člověk s dostatečně čistou aurou náhodně dostane do těchto zón, tak se v nich bude cítit jako ryba vyhozená na břeh.

Když se podíváme na planetu, vidíme tyto zóny, tato ohniska, kde jsou tak vysoce stlačené a nahuštěné negativní energie, že skrze ně nemůže proniknout žádný z našich léčebných paprsků, které neustále posíláme na Zemi.

Lidé, kteří sami sebe zahnali do těchto energetických leprozárií, nejsou schopni sami sobě pomoci a potřebují pomoc, která jim ještě může být poskytnuta zvnějšku.

Proto jsme připraveni spolupracovat a jsme připraveni použít každého, kdo je schopen udržovat své vibrace na dostatečně vysoké úrovni, aby se přes tohoto člověka mohla poskytovat pomoc těm, kteří už, jak se zdá, jsou v duchovním smyslu zcela mrtví, ale v poslední naději obrací svůj zrak na Nebesa a upřímně žádají a prosí o pomoc.

Jsme připraveni poskytovat pomoc a poskytujeme ji všem. A tato pomoc se nemusí týkat fyzického těla, které již není možné obnovit vzhledem k nevratným procesům, které v něm probíhají. Naše pomoc se týká především duší těchto lidí. Snažíme se zachránit a uzdravit duše těch, kteří alespoň na konci života obrátili svůj zrak k Nebesům a upřímně požádali o pomoc a upřímně se káli ze všech vykonaných hříchů. Neexistuje hříšník, který by neměl budoucnost. Ale je také spravedlivé, že není možné zachránit někoho, kdo si sám nepřeje, aby byl zachráněn.

Proto možnost pomoci existuje vždy. I když někdy pociťujeme nedostatek upřímných služebníků, kteří jsou připraveni obětovat se pro záchranu lidstva, pro záchranu a pomoc všem živým bytostem.

A já se teď obracím k těm, kteří jsou schopni mě pochopit a k těm, kteří chápou, o čem mluvím.

Nastal čas, kdy se svádí boj doslova o každou duši, která se nachází v inkarnaci.

Existují síly, které se snaží udržet co největší množství duší v rovině iluze. A existují i síly, které bojují doslova o každou duši, aby ji vytáhly z pekla, na které se na mnohých místech proměnila fyzická rovina planety Země.

A někdy jedno setkání, jeden milující a soucitný pohled stačí na to, aby duše odsouzená k nebytí našla Víru, Naději a Lásku.

Udržujte rovnováhu, udržujte duševní klid. Jste bojovníci, kteří jsou ve světě. A jedna vaše vibrace Lásky a Soucitu je schopna uhasit pekelný oheň, ve kterém hoří mnoho duší na této planetě.

JÁ JSEM Hilarion.
A obracel jsem se k bojovníkům Ducha na této planetě.

 

Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/a2005-04-10/