Jen na vašem úsilí v tomto okamžiku závisí budoucnost lidstva

Jen na vašem úsilí v tomto okamžiku závisí budoucnost lidstva

Sanat Kumara

20. června 2017

 

JÁ JSEM Sanat Kumara

Přišel jsem.

Bez ohledu na to, jak těžké jsou okolnosti na planetě, My k vám spěcháme na pomoc. A při každém našem setkání vám podáváme Naši pomocnou ruku.

Trvale.

Neustále.

Napříč světy.

Dnes jsem Já přišel, abych odpověděl na vaši otázku, kterou mnozí z vás pokládají v duchu nebo nahlas. Tato otázka doslova visí ve vzduchu nad planetou. Otázka zní: „Co dělat? Je nějaká cesta ven z této slepé uličky, do které zašlo lidstvo v současnosti?“

Milovaní, Já nepřestanu opakovat, že z jakékoliv situace je vždycky Božské východisko a jakýkoliv problém má Božské řešení.

A pokud by nebylo toto východisko a řešení, tak bychom My tolik neplýtvali silami a energií, abychom přicházeli a přinášeli do vašeho vědomí Naše Slova.

Nyní vám chci připomenout, že v současné době je na Zemi vtěleno bezprecedentní množství světlonošů.

144 000 z vtělených světlonošů je potenciálně připraveno dosáhnout úrovně Kristova vědomí. A vy víte, že toto je ta úroveň rozvoje lidského vědomí, na které je možné spojení lidí na nejvyšší možné úrovni. V podstatě je tato úroveň vědomí maximálně blízká k Vzestoupeným Zástupům.

Na této úrovni vědomí je možné skutečné spojení světlonošů v Duchu.

Je to úroveň vědomí Obce Svatého Ducha. Je to úroveň vědomí Bratrstva Světla na Zemi.

A toto je ta úroveň, které je nezbytné dosáhnout!

Jakmile 144 000 světlonošů dosáhne úrovně vědomí Krista a sjednotí se v duchovním Bratrstvu na Zemi, situace na planetě se změní téměř okamžitě.

Proč se toto dosud nestalo? Proč se světlonoši nemohou sjednotit?

Mohu vám odpovědět na tuto otázku.

Všechno je ve vás samých. Když Duch Jednoty, Bratrstva a Lásky klíčí ve vašich srdcích, zvyšujete své vědomí na úroveň Vědomí Krista.

Každý z vás měl takové minuty osvícení, vnitřního štěstí a Radosti.

Nicméně problém je v tom, aby byl takový stav vědomí udržovaný co možná nejdelší dobu. Nejprve hodinu, potom den, týden, měsíc, rok.

A přijde doba, kdy tato úroveň vědomí bude pro vás přirozená a vy se s ní nebudete chtít rozloučit ze žádného důvodu. Žádná pokušení světa vás nebudou schopna odvést z Božské vnitřní Cesty.

Teď pojďme přemýšlet společně: proč se, bez ohledu na všechno úsilí, nedaří udržovat vysokou úroveň vědomí?

Jsou síly, které ve světě působí. Označujeme je jako síly, vůči Nám protichůdné. A úkol těchto sil je nedovolit přejít lidstvu na novou úroveň evolučního rozvoje.

Tyto síly působí jak uvnitř vás samých, tak i mimo vás. Proto, milovaní, je těžké nejen udržovat dostatečnou úroveň vědomí, ale dokonce také dosáhnout jí alespoň na krátkou dobu.

Jaké je východisko?

Jen každodenní vědomé úsilí směřované k Bohu!

Jen vytrvalost!

Jen oddanost Vůli Boha!

Musíte si jasně uvědomovat, že jen na vašem úsilí v tomto okamžiku závisí budoucnost lidstva.

Je nutno se sjednotit pod bílo-modrým znamením čistoty a věrnosti.

Všichni světlonoši!

Pamatujte: schopnost sjednotit se, spolupracovat je příznakem růstu vědomí Krista.

Energie Epochy Vodnáře - to je energie spolupráce, součinnosti.

Proto vše, co odporuje energiím Nové Epochy, bude smeteno.

To je neodvratný proces.

Proto vám předáváme Učení o volbě.

Vy sami si vybíráte - sledovat Cestu evoluce, nebo jako loňské listí upadnout do zapomnění.

Je to vaše volba.

A je to vaše odpovědnost.

Bůh může absolutně vše.

Ale On se nemůže vměšovat do vaší svobodné vůle.

A jestli jste se ze své svobodné vůle rozhodli následovat cestu do propasti, je to vaše volba a vaše odpovědnost.

Jenom 144 000 světlonošů, již nacházejících se ve vtělení a schopných udržovat vědomí Krista, změní svět.

Mezi těmi, kdo čte tyto řádky, drtivá většina má potenciál stát se Kristovou bytostí.

Existuje plán i směr pohybu.

Každý den připomínejte sobě i všem okolo vás nutnost udržovat co možná nejvyšší úroveň vědomí.

Každý den se sjednocujte pod bílo-modrým znamením čistoty a věrnosti, oddanosti Vůli Boha a soustředění se na světlou budoucnost.

Přeji vám hodně úspěchů na vaší Cestě k Věčnosti!

JÁ JSEM Sanat Kumara. Om.