Mír na Zemi závisí na té úrovni vědomí, kterou mohou projevit ti nejlepší synové a dcery Boží na Zemi

Elohim Mír
4. ledna 2010

 

JÁ JSEM Elohim Mír.

Přicházím k vám s přáním upevnit mír ve vašem světě. Já vím, že váš svět stejně jako dříve zažívá takové nedokonalé projevy vědomí, jako jsou války, násilí. Vím, že všechno to ve vašem světě existuje. Proto jsem přišel za vámi v tento den na začátku roku.

Přinesl jsem vám naději a přesvědčení, že se všechno ve vašem světě změní. Války jsou dočasným jevem v dějinách lidstva. Samozřejmě, že jste studovali historii a můžete mi říct, že celá historie je postavena na válkách a dobývání, násilí a krveprolévání.

Já to všechno vím, milovaní. Ale také vím, že je to dočasný jev a projev vašeho nedokonalého vědomí.

A ještě vím, že každý z vás, kdo žijete na Zemi, se podílí na každém krveprolití, ke kterému na Zemi dochází. Na určité úrovni všichni představujete jednotný energetický systém. A tam, kde se projevuje hněv a agrese ze strany jednoho jedince, se vytváří ohnisko negativní energie, která hledá místo na zeměkouli, kde se může projevit.

Nemůžete říct, že na válkách a násilnostech jsou vinni jenom ti lidé, kteří jsou do války přímo zapojeni. Ne, takto se jen projevuje celková nedokonalost ve vědomí lidstva.

Proto vás vyzývám k projevení míru ve vašich srdcích. Když se ve chvíli, kdy se všechno kolem vás hroutí, budete schopni plně kontrolovat, budete schopni projevit stav úplné rovnováhy, tehdy skrz vás JÁ osobně i Vzestoupení Mistři budeme moci na planetu vylít zlatý olej míru. A my tak uhasíme ohnisko jakéhokoliv napětí. Všechno se to dá udělat, milovaní, všechno je to uskutečnitelné. Potřebujeme jen dokonalou nádobu nacházející se na fyzické rovině, člověka, který je ve vtělení, a je schopen přenášet energii míru do vašeho uspěchaného světa.

Ano, zdá se to velmi prosté, ale ve skutečnosti je ve vašem světě velmi těžké dosáhnout takové úrovně vědomí, kdy byste byli schopni po celý život, nebo alespoň po nějakou část vašeho života, přenášet dokonalé Boží vědomí míru do vaší fyzické roviny.

Proto války a násilí stále ještě ve vašem světě mají místo. Přál bych si, abyste se dnes zamysleli nad tím, co byste vy osobně mohli udělat pro tento svět.

Ještě jednou opakuji, že v každém z vás je přítomno to, co umožňuje ve světě podporovat agresivitu. Nejsme schopni v jeden moment dosáhnout nového stavu vědomí bez agresivity a touhy trestat. Ve skutečnosti kořeny tohoto vědomí sahají do velmi dávné minulosti, kdy lidé ztratili ve svém vědomí Boží vzory. Začalo se jim zdát, že Bůh je příliš pomalý v trestání těch, o kterých si mysleli, že by měli být potrestáni.

Iluze se stala tak hustou, že lidé ztratili Boží vidění a Boží orientaci. Rozhodli se nahradit Boží spravedlnost svými činy.

Podle jejich názoru zlo musí být potrestáno, a pokud to neudělají oni sami, kdo to pak udělá?

Karma první vraždy ve jménu Boha, ve jménu spravedlnosti a dobra, se v průběhu těchto nesčetných tisíciletí tak zamotala, že není možné v jeden moment zastavit působení této karmy. Každá karma se jako energie musí vyčerpat sama.

Proto není možné zastavit násilí na celém světě hned zítra. Můžeme o tom snít, můžeme o to usilovat, ale karma násilí se musí vyčerpat sama.

Ale vy víte, že k návratu karmy může dojít různými způsoby. Může se vrátit karma násilí v podobě třetí světové války. Ale může jí být zabráněno. Pokud se dostatečné množství jedinců pevně rozhodne ve svých životech nepoužívat násilí a budou nastavovat svou druhou tvář, když úder zasáhl tu první, pokud dostatečné množství jedinců bude schopno projevit takovou úroveň vědomí, pak karma násilí a válek bude uhašena projevem vlastností míru v srdcích těchto lidí.

Mluvím o úrovni vědomí Krista a Buddhy. Pouze na této úrovni vědomí je možné osvojit si vlastnosti vnitřního míru a klidu v plné míře.

Proto vás vyzývám ke zdokonalování vašeho vědomí, abyste mohli sloužit potřebám míru tak, jak sloužil Ježíš během své inkarnace před 2000 lety.

Mír potřebuje vaši službu. Mír na Zemi závisí na té úrovni vědomí, kterou mohou projevit ti nejlepší synové a dcery Boží na Zemi. Teď nastoupil váš čas, kdy to musíte udělat. Už to není možné odkládat.

Dnes jsem za vámi přišel s dobrou zprávou o míru na Zemi. A tento mír plně závisí na vás, na vašem vnitřním míru, který musíte získat svým vlastním úsilím.

JÁ JSEM Elohim Mír.

* * *