Mír na Zemi závisí na té úrovni vědomí, kterou mohou projevit ti nejlepší synové a dcery Boží na Zemi

Mír na Zemi závisí na té úrovni vědomí, kterou mohou projevit ti nejlepší synové a dcery Boží na Zemi

Přinesl jsem vám naději a přesvědčení, že se všechno ve vašem světě změní. Války jsou dočasným jevem v dějinách lidstva. Samozřejmě, že jste studovali historii a můžete mi říct, že celá historie je postavena na válkách a dobývání, násilí a krveprolévání.

Já to všechno vím, milovaní. Ale také vím, že je to dočasný jev a projev vašeho nedokonalého vědomí.

A ještě vím, že každý z vás, kdo žijete na Zemi, se podílí na každém krveprolití, ke kterému na Zemi dochází. Na určité úrovni všichni představujete jednotný energetický systém. A tam, kde se projevuje hněv a agrese ze strany jednoho jedince, se vytváří ohnisko negativní energie, která hledá místo na zeměkouli, kde se může projevit.

Nemůžete říct, že na válkách a násilnostech jsou vinni jenom ti lidé, kteří jsou do války přímo zapojeni. Ne, takto se jen projevuje celková nedokonalost ve vědomí lidstva.

Proto vás vyzývám k projevení míru ve vašich srdcích. Tehdy, až se budete schopni plně kontrolovat, až budete schopni projevit stav úplné rovnováhy, ve chvíli, kdy se všechno kolem vás hroutí, tehdy skrz vás JÁ osobně i Vzestoupení Mistři budeme moci na planetu vylít zlatý olej míru. A my tak uhasíme ohnisko jakéhokoliv napětí. Všechno se to dá udělat, milovaní, a všechno je to i uskutečnitelné. Potřebujeme jen dokonalou nádobu nacházející se na fyzické rovině, člověka, který je ve vtělení, a je schopen přenášet energii míru do vašeho uspěchaného světa.

Ano, zdá se to velmi prosté, ale ve skutečnosti je ve vašem světě velmi těžké dosáhnout takové úrovně vědomí, kdy byste byli schopni po celý život, nebo alespoň po nějakou část vašeho života, přenášet dokonalé Boží vědomí míru do vaší fyzické roviny.

Proto války a násilí stále ještě ve vašem světě mají místo. Přál bych si, abyste se dnes zamysleli nad tím, co byste vy osobně mohli udělat pro tento svět.Více zde: https://www.sirius-cz.net/products/mir-na-zemi-zavisi-na-te-urovni-vedomi-kterou-mohou-projevit-ti-nejlepsi-synove-a-dcery-bozi-na-zemi/