Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte

Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte

Vždy před tím, než začnete cokoliv dělat, zamyslete se, co Vás k tomu skutečně vede. Touha dokázat něco druhým, ukázat svou velikost, ukázat, aby viděli Vaše úsilí? Nebo Vás vede Láska k bližnímu, která je ve Vás a dává razítka na vše, co děláte? Velmi prosté práce, vykonané nezištně s obrovskou bezpodmínečnou Láskou zůstanou navždy s Vámi jako drahokamy Vašeho kauzálního těla. Tento Váš pozemský život skončí, ale Váš postoj k práci, k lidem, zůstane a bude Vás provázet do příštího vtělení.

Ve Vašem světě je obrovský nedostatek této vlastnosti, pravé služby Životu, která je automaticky i službou Bratrstvu, protože Veliké bílé bratrstvo považuje za svůj hlavní úkol sloužit lidstvu na Zemi.