Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské Pravdy

Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské Pravdy

Jste děti. Sedíte na břehu oceánu Božské Moudrosti a snažíte se poznat Moudrost dětským zvídavým rozumem. Nikdy nevycházejte z tohoto dětského stavu vědomí. Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské Pravdy.

Buďte jak děti a můžete dosáhnout těch výšin svého vědomí, které byly nedostupné pro předchozí pokolení lidí.

Já sleduji Zemi svým duchovním zrakem. A vidím větší a větší propast, která odděluje vědomí lidí, kteří se zvolili, aby se Božská Pravda usadila v jejich srdcích, a vědomí těch lidí, kteří trvají na svém chápání Pravdy, která se jim zdá správná jen z toho důvodu, že ji získali jako dědictví od svých předků. A jsou i tací, kteří se natolik zastavili ve svém rozvoji, že si přestali připomínat samotné jméno Boží v každodenních činnostech.

Jsme připraveni poskytnout lidstvu na Zemi veškerou možnou pomoc, jsme připraveni použít veškerou Moc Nebes pro poskytnutí této pomoci, ale nemůžeme vám poskytnout pomoc do té doby, pokud vy o tuto pomoc nepožádáte.

Co vám brání upřímně ze srdce požádat o pomoc vašeho Otce Nebes? Co vám brání?

Řeknu vám, co vám brání. Brání Vám vaše karma, která leží mezi vámi a Bohem. A první, co musíte udělat, je rozhodnout se ve svém srdci o překonání této karmy.

Bůh může všechno, tak proč si nepřejete přijmout jeho pomoc?

Zapomněli jste na váš Zdroj, zapomněli jste, odkud pocházíte.

Neurážejte mé posly, kteří vám toto přišli připomenout. Pamatujte, že vyjádření neúcty k poslu Božímu znamená vyjádření neúcty samotnému Bohu. A to je těžký hřích, který se dá odčinit jen cestou velkého utrpení.

Je pro mě bolestivé vidět ta utrpení, které musí snášet lidé Země.

Chtěl bych objasnit co největšímu množství těchto trpících, že vaše utrpení jste si způsobili sami a můžete se zbavit tohoto utrpení doslova jako mávnutím kouzelného proutku. Stačí přijmout Boha ve svém srdci. Musíte otevřít svoje srdce Božské Pravdě a být v jejím poznávání jako děti, sedící na břehu oceánu.

Nechám vás o samotě s vašimi úvahami o Bohu a jeho poslech ve vašem srdci.

Prosím vás, zamyslete se nad tím, že každý z vás se může stát mým poslem. Být poslem je prostě určitý objem úspěchů na cestě upřímné služby Božské Pravdě.

Teď chci, abyste otevřeli svoje srdce a požádali o zbavení se té vlastnosti, jen jedné vlastnosti, která vám podle vašeho mínění nejvíce překáží ve vašem pokroku na Cestě.

Upřímně ve svém srdci požádejte o zbavení se této vlastnosti a já vám v tomto poskytnu pomoc, a míra této pomoci bude úměrná vaší víře v Boha a Božskou Pravdu.

To je můj dárek pro vás, který já dnes dělám.