Pěstujte si pocit Lásky ve svém srdci

Pěstujte si pocit Lásky ve svém srdci

Světy jsou vytvářeny láskou. A pokud vy necítíte radost ve svém životě, pokud vás trápí těžké myšlenky a pocity, pak jenom neprožíváte dostatek Lásky ve svém bytí.

Nejde i to, jestli vás milují nebo nemilují vůbec.  Láska je tou silou, která se nachází v hlubině vašeho bytí. A ona se vždy nachází s vámi do té doby, dokud dostáváte Boží energii z jejího Zdroje.

Proto i sebemenší nedostatek tohoto pocitu Lásky vás přivede do neharmonického stavu vědomí. Vlastnost Lásky prostupuje celé Tvoření a organicky se vplétá do vašeho života a do života všech živých bytostí.

A mnohé problémy ve světě, ne-li všechny problémy tohoto světa, jsou spojeny právě s nedostatkem Lásky.

Přišel jsem vám poradit, jak upevnit ohnisko Lásky ve vašem srdci.