Pokud nemyslíte na Boha, tak se oddělujete od Boha

Kuthumi
26. prosince 2013


Přišel jsem dnes proto, abych si s vámi pohovořil o důležitém, o tom, co je podstatné pro nás v tomto období.

Co si myslíte, co je pro vás teď nejdůležitější?

Mnozí řeknou, že nejdůležitější pro nás jsou peníze. Druzí řeknou - zdraví.

Někteří budou říkat o tom, že jim chybí pocit lásky, který by mohli prožít k druhému člověku.

Je toho hodně, co by jste chtěli mít ve svém životě a vám se zdá, že právě toto je pro vás to nejdůležitější.

Nebudu s nikým z vás o tom polemizovat. Protože vy sami si vybíráte, čím se ve svém životě zaměstnáváte. Nepřišel jsem ani proto, abych vám vyvracel, že to, čím se zabýváte ve vašem životě, je nevhodné, nebo nesprávné.

Přišel jsem, abych vám připomněl, co je opravdu pro vás důležité a to nejdůležitější chybí převážně v životě většiny lidstva. Samozřejmě, že hovořím o vaší jednotě s Bohem.

Pocit vaší jednoty s Bohem, s Bohem, který se nachází uvnitř vás samých, uvnitř vašich blízkých, přátel, pocit jednoty s Bohem, nacházející se v každé částečce Života, tento pocit lidstvo ztratilo.

A pokud by se vám povedlo obnovit tuto jednotu, pak každý z vás byl by šťastný a spokojený. Pocítili byste svoji plnou ochranu a klid.

Není-li pravdou, že jsem uhádl, co vám skutečně chybí ve vašich životech?

Můžete to nazývat různě, a právě jednota s Tvůrcem tohoto Vesmíru a Jeho projevů v každé částečce Života vám nyní katastrofálně chybí ve vašich životech.

Proč se tak stalo?

Proč jste ztratili vaši jednotu?

Proč se cítíte osamělými a nechráněnými?

Proč dominujícím pocitem ve vaší společnosti je strach?

Jsem připraven odpovědět na tyto vaše otázky v tomto svém Poselství.

Právě proto jsem já přišel.

Začněme s tím, že jste sami byli příčinou odtržení od Božího světa. Asi jste mnohokrát slyšeli, že za všechno, co se vám děje, si můžete sami. Samozřejmě, to je základní pravidlo základního Zákona tohoto Vesmíru - Zákona karmy nebo odplaty.

Vše, co máme v současnosti, má příčinu v našich minulých volbách a činech. Takže, v tomto okamžiku, jste vy sami příčinou tohoto stavu, ve kterém se vy i vaše společnost nyní nacházíte.

Kdysi dávno jste udělali první krok, kterým jste odbočili od vaší původně vnitřní jednoty. A tento krok byl nasměrován k rozdělení. Vybrali jste si sami, že budete rozhodovat o svém osudu. A vybrali jste si, že budete jednat v souladu se svými přáními a náklonnostmi.

V souladu se Zákonem svobodné vůle jste konali naprosto správně. Pokusili jste se vyjádřit svou individualitu v souladu s jejími přirozenými schopnostmi a nadáním.

Tento okamžik vašeho výběru se uskutečnil před milióny let. Ale od těch dob se materiální svět kolem vás změnil směrem k zhuštění. A teď pozorujete kolem vás to, co většinou bylo vytvořeno vašim vědomím a konáním, které jste provedli na základě vaší svobodné vůle.

Proč se necítíte býti šťastni?

Proč nepociťujete radost?

Proč vás neprostupuje láska, která je vlastností tohoto Vesmíru?

Neděje se to právě proto, že jste se sami odtrhli od Božího světa?

Kolik z vás během dne myslí na Boha? Na Boha, který prostupuje celým stvořením a kterým v podstatě jste ve vtělení?

Pokud nemyslíte na Boha, tak se oddělujete od Boha. A toto oddělování samých sebe od Boha je přítomné ve vašem vědomí.

Přišli jsme k jednoduchému řešení, jak se vrátit ke své jednotě s Bohem a s tímto spjatým stavem klidu, radosti, štěstí a smíření.

Musíte jen neustále myslet na Boha, abyste ho vrátili do svých životů!

Toto řešení je velmi jednoduché: chceš-li být šťastný - buď šťastný!

Jakmile však ve své mysli učiníte toto jednoduché rozhodnutí a budete se snažit ho splnit, začnou se ve vašem životě odehrávat doslova zázraky: všechno kolem vás vám začne bránit v následování vašeho rozhodnutí - splynout v jednotu s Bohem. Především vás začnou přemáhat vaše vlastní myšlenky. Váš smyslný rozum začne házet jeden nápad za druhým. Začnete si myslet, že by bylo dobré ještě před tím, jak zasvětíte svůj život Bohu, si zajet odpočinout k moři. Nebo si budete myslet, že je příliš brzy omezovat se ve svém životě, protože najednou začnete pociťovat lásku k vašemu příteli, nebo k vaši přítelkyni. Nebo si pomyslíte, že musíte nejdříve vydělat dost peněz, abyste měli možnost zasvětit svůj život Bohu.

Vaše vnitřní touhy přitahují k vám z prostoru možnosti pro uskutečnění vašich tužeb. Náhle vám zavolá váš milovaný po několika měsících neshod. Nebo vám nabídnou výhodně placenou práci. Nebo se stane ještě něco jiného. A vy zapomínáte na Boha. Pohroužíte se do starostí a dojmů ze života kolem vás.

Nemyslete si, že to, o čem vám nyní říkám, je něco špatného a zasluhuje všeobecné odsouzení. Ne. To je běžná situace, která se nyní vytvořila ve světě. Vy všichni, kteří se nyní nacházíte ve vtělení, jste rukojmími této situace. Jste v pasti iluzorních sil.

A pokud by neexistovalo východisko z tohoto labyrintu iluze, ani já, ani nikdo z Mistrů bychom nepřicházeli a neztráceli čas tím, abychom vám přinášeli Poselství.

Avšak trvám na tom, že každý z vás, kdo čte naše Poselství, je schopen již v tomto vtělení oslabit působení iluzorních sil natolik, že již více nebudou řídit a manipulovat  vámi a vy sami se stanete pánem vlastního osudu.

Právě za tímto účelem přicházíme a přinášíme učení.

Ve skutečnosti cesta z iluze je velmi jednoduchá. A tato cesta je zcela ve vašem vědomí.

Přijímáte rozhodnutí odejít zpod vlivu iluzorních sil.

A následujete vaše rozhodnutí každý den od rána do večera.

 Pokud po celý čas půjdete jedním směrem, pak dosáhnete svého cíle.

Pokud ale budete denně měnit směr svého pohybu a ráno budete směřovat k Bohu a odpoledne uspokojovat své touhy, pak nikdy nedosáhnete vašeho cíle - jednoty s Bohem.

Co vám nejvíce překáží?

Vy sami.

Musíte překonat jenom odpor vašeho tělesného rozumu. A to je podstata toho, co je třeba udělat. Proto existují pravdivé duchovní praktiky, které vám pomohou udržet vaše vědomí neustále nasměrované na Boha.

Musíte každý den věnovat čas duchovním praktikám. Nemůžete ztratit ani jeden den. Protože jestli přestanete šlapat do pedálů tehdy, kdy jedete do kopce, pak sklouznete na úplný začátek a pak budete muset začít váš výstup od počátku.

To jsou základní principy, které vám pomohou, pokud jste se rozhodli vrátit do stavu vaší jednoty s Bohem.


JÁ JSEM Kuthumi.

 

                                                                 *    *