Právě nyní nastal čas vaší práce pro dobro a vývoj planety Země!

 

Mistr Moria
23. prosince 2015

 

JÁ JSEM Mistr Moria!

Dnes, právě v tento den jsem přišel za vámi, moji milovaní žáci.

Chápu až příliš dobře, jak dusivá je atmosféra a jak těžké je odolat náporu sil jdoucích proti Nám.

Zdánlivě není nic, co by bylo veselé a pozitivní. Ale přišel jsem vás ujistit, že naopak existuje důvod se radovat a oslavovat!

Vedli jsme s vámi dlouhé rozhovory a přinášeli Naše Učení.

A nakonec pro těch několik, kteří byli schopni vstřebat Naše Učení v jeho plném rozsahu, právě nastoupilo období, ke kterému jsme vás připravovali nejen těch dlouhých 10 let, během kterých jsme přinášeli učení prostřednictvím našeho Posla. Samozřejmě, že ne jenom tehdy. Připravovali jste se k této vaší práci v průběhu mnoha a mnoha vtělení.

Mnohokrát jsme říkali, že nyní jsou vtěleni naši nejlepší žáci. A to je podmíněno tvrdostí času a zápalem boje mezi Světlem a tmou.

A teď pro vás nadešla rozhodující fáze!

Všechno, co jsme dělali doteď, byla pouze příprava.

Dvě síly se střetly v globálním boji za budoucnost lidstva: síly bránící iluzi a síly přející návrat lidstva Domů, k Bohu.

Tehdy, když jsou síly napnuty, když každá strana používá všechnu svoji moc, nastupuje období chaosu. Když se všechno mění, je téměř nemožné rozlišit, kdo na straně jakých sil vystupuje.

A právě v tuto dobu chaosu nastupujete na řadu vy.

Protější síly používají hrubou sílu. Hrubou fyzickou sílu a rušivé obrazy a stereotypy.

Nicméně, nejsofistikovanější a nejvychytralejší chápou, že čím více se použije hrubá síla, tím větší je pravděpodobnost sebezničení pod vlivem této síly. Proto používají jemnější metody vlivu skrze vědomí a podvědomí mas, aplikujíce stav strachu, agrese, nenávisti a nepřátelství.

Ale, milovaní, všechny tyto stavy nemůžou mít pokračování v Novém Světě.

Svět stojí na prahu Nového věku. A on přijde se stejnou nevyhnutelností, jako východ slunce po noci, bez ohledu na to, jak temná byla.

A v tuto dobu každý z vás, našich oddaných, je nepostradatelným. Protože v této době chaosu má největší moc právě slabé působení.

Dám vám příklad lékaře, který používá metodu akupunktury.

Představte si pacienta trpícího vážnou nemocí. Pokud je lékař dostatečně kvalifikovaný, pak jedno slabé působení tenké jehly stačí, aby se stav pacienta zlepšil. A několik podobných působení je schopno úplně vyléčit pacienta.

Naši oddaní žáci mají dovednosti, umožňující jim udržet uvnitř sebe rovnováhu energií, bez ohledu na to, v jakém vnějším chaosu se nacházejí.

Tudíž oni přivádějí do tohoto světa Naše nejjemnější energie, které jsou schopny změnit situaci ve světě.

V každé zemi jsou Naši žáci. A jejich prostřednictvím My můžeme mít vliv na situaci ve světě.

Jsme rádi, že nadešel čas, kdy My můžeme použít tuto naši rezervu. Právě nyní nastal čas, kdy jen s pomocí vnitřní síly nemnohých je možno změnit situaci ve světě na globální úrovni.

Takže, přeji vám hodně štěstí!

Vždy pamatujte, že vnější je podmíněno vnitřním. Proto, jestli se dostatečnému množství jedinců podaří udržet vnitřní klid a harmonii, pocity radosti a lásky v jakémkoliv vnějším chaosu, pak situace ve světě se může změnit k lepšímu během několika let.

Nicméně, nikdy není možno zapomínat, že ve stavu chaosu se situace může změnit stejně rychle i k horšímu.

Proto není možné odpočívat!

Je nutná plná připravenost!

Plné soustředění na Nejvyšší.

Vnitřní určuje vnější.

Právě nyní nastal čas vaší práce pro dobro a vývoj planety Země!

Pouze udržovat vnitřní rovnováhu, dokonce i když se bude hroutit celý svět.

Ani jedna duše, která si vybrala Boží cestu, nemůže přijít na zmar!

Jakmile uděláte volbu ve prospěch Boha, všichni Nebeské bytosti se postaví na záchranu vaší duše, bez ohledu na to, co se odehrává se vnějším světě.

Proto v každém okamžiku svého života pamatujte na Boha a podřiďte celý svůj život beze zbytku Bohu a plnění Jeho Zákona!

JÁ JSEM Moria!

* * *