Připravujeme vaše vědomí na příchod Nové epochy

Připravujeme vaše vědomí na příchod Nové epochy

Jak často ve vašem životě přemýšlíte o věčnosti? Jak často se snažíte uvědomit si, kdo doopravdy jste? Ne tím, kým jste v tomto životě podle své profese, podle vašich příbuzenských vztahů s jinými lidmi. Jak často přemýšlíte o vaší duchovní rodině? O vašich nebeských rodičích? O tom, kam jdete a kde je váš počátek? 

Já přicházím k vám, abych vám vysvětlil tyto důležité otázky Bytí. Protože pokud nezačnete přemýšlet o nejvyšší realitě, tak se tato nejvyšší realita nemůže projevit ve vašich životech.

Takový je Zákon tohoto vesmíru: vzájemné prolínání světů v určitém stadiu vývoje je velmi těžké. A právě to umožňuje světům a světům uvnitř světů rozvíjet se a chránit své zákony. Jenže tehdy, kdy nastoupí veliký čas obratu cyklů, světy se začínají opouštět. Vibrace světů se navzájem sbližují, a světy začínají pronikat mezi sebou.

Jenomže se to nestane dříve než vaše vědomí bude připraveno na proces spojení a vzájemného prolínání světů. Tento proces trvá po miliony let. A vy jste teprve na nejnižším bode vaší cesty. Pokud ho přirovnáme s výstupem na vrchol hory, pak se nyní nacházíte na jejím úpatí. A jestli by jste se pokusili rychle vyjít na vrchol, existují přirozené omezení prostoru a času, které brání vašemu posunu k vrcholu Božího vědomí.

Cyklus poklesu do materiálnosti, sbíhavosti do materiálnosti je dokončen. A začíná se návrat do Domu Otce. Proto, i kdyby jste se tomu dlouho bránili, budete muset začít přemýšlet o tom světě, ze kterého přišly vaše duše. Když jste sběhli do matérie, podobali jste se neopeřeným ptákům. Neměli jste na sobě všechno to blyštící se oblečení , které jste schopni získat v blízké budoucnosti. Ty šaty, které máte nyní v podobě vašich jemnohmotných těl, jsou podrobeny procesu čištění. Musíte se vážně zaobírat očištěním vašich čtyřech jemnohmotných těl. Víte, že máte fyzické tělo. A slyšeli jste o tom, že máte i jiné, neviditelné fyzickým zrakem energetická těla, která tvoří vaši auru. Je to vaše astrální tělo, nebo tělo přání, mentální tělo, nebo tělo myšlení, i éterické tělo nebo tělo paměti. Nyní jsou tyto vaše těla ve velmi ubohém, žalostném stavu. V době vašeho putování ve fyzickém světě jste znečistili své tělo. A teď nadešel čas vážně se zaobírat jejich očištěním.

Začněte se svého fyzického těla. Přemýšlejte o tom co jíte, co pijete. Jaká je struktura vašeho jídla i vaší vody, takoví jste i vy sami. Ani vám na um nepřišlo porovnat ty produkty, které jíte a tu vodu, kterou vy pijete, s těmi vzory, které jsou nevyhnutelné pro vaši racionální Boží stravu? Myslíte si, že ta monstra potravinářského průmyslu, která existují ve vašem světě, jsou vážně znepokojena tím, aby vaše fyzické tělo bylo zdravé? Nikdo kromě vás není schopen začít očišťovat své fyzické tělo. Princip očištění je velmi jednoduchý - odvedení z organismu všech zbytečností, co v něm je, nasycení organismu skutečně prospěšnými látkami, které jsou obsažené v přirozené potravě pěstované bez chemických látek a účasti nových genových technologií. Přemýšlejte o systému a struktuře vašeho stravování. A jak se ve vás zrodí myšlenka o tom, jestli se správně stravujete, dostaví se i literatura, která je pro vás nezbytná. Nyní, protože je cykly mění, fyzické tělo není schopné dovolit na sobě experimentovat. Fyzické tělo nemůže již existovat v nových energetických podmínkách, pokud se nebudete starat o něj.

To samé platí i pro vaše jemná těla. Pokud jsou vaše emoce neočištěné od nánosů negativity ve vztahu k vašim blízkým, jiným lidem, planetě, krajině, ve které žijete, pak nemůžete existovat v nových vibračních podmínkách. Nízké vibrace závisti, zloby, chamtivosti, nenávisti nejsou schopny existovat v Nové Epoše a vy se musíte od nich osvobodit.

To platí i pro sféru vašich myšlenek. Pokud se ve vašem mozku neustále zaměřujete na negativní situace, pak se neustále nacházíte v šedém oblaku chmurných myšlenek a nové vibrace nejsou s vámi kompatibilní. Budete se muset rozhodnout a osvobodit se negativních stavů vašeho vědomí. A pokud to neuděláte sami, pak se budete muset smířit s tím, že se budete cítit stále hůř a hůř v podmínkách Nového Světa.

A pokud neočistíte vaše éterické tělo z minulých negativních záznamů a stavů, pak nemůžete být kompatibilní s těmi energiemi, které už přišly a nadále přichází na planetu Zemi.

Jak můžete vidět, ve skutečnosti, nemáte na výběr.

A pokud i nadále budete trvat a udržovat své předchozí škodlivé závislosti a návyky, pak jednoduše vypadnete z tohoto prostoru a času, ve kterém se nacházíte v současnosti. Nechci se zastavovat na tom, co se může stát, protože věřím, že má slova vám umožní přemýšlet o vašem životním stylu a vynasnažíte se jej změnit co možno nejdříve. Všechno co bylo ještě nedávno projevem vědecko-technického pokroku a považovalo se za prestižní, nyní zcela ztrácí svou hodnotu. Život ve velkých městech, masové zábavy, včetně televize, slavnostní hostiny s pitím a obžerstvím - všechno je to hudbou minulosti a od všeho tohoto se musí lidstvo osvobodit se v blízké době.

Jednoduše už nebudete schopni žít ve vašich městech, ale v přírodě. Nebudete schopni poslouchat vaši hudbu, ale jenom zvuky přírody. Nebudete moci jíst vaše jídlo, budete muset hledat a najít jiné vysoko vibrační produkty a po čase budete se živit sluneční energii a vibraci Boží Lásky.

Všechno, co se v mých slovech pro vás zdá vymyšleným a nepřijatelným, se ve velmi brzké době stane vašim stylem a způsobem života. Věřte mi a věřte zkušenosti jiných systémů světů.

 

Připravujeme vaše vědomí na příchod Nové Epochy.

 

JÁ JSEM TO, CO JÁ JSEM.Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/pripravujeme-vase-vedomi-na-prichod-nove-epochy1/