Přišel jsem probudit vaše vědomí z dlouhého spánku

Byl jsem v lese mnoho dní, které jsem přestal počítat. Byly tropické lijáky, tropická vedra. Den přecházel v noc a potom opět přicházel den.

Všechno pro mě ztratilo význam. Chápal jsem, že už není nic, co by mě v tomto světě zajímalo, přitahovalo moji pozornost.

Seděl jsem v meditační poloze pod stromem banyán. Moje vědomí mě opustilo. Odešel jsem do jiné reality. Do jemnohmotnější reality, která se pro mě stala reálnější, než les, ve kterém jsem zanechal svoje fyzické tělo.

Stále jsem seděl pod stromem a současně jsem se nacházel v jiné realitě bez času. Cítil jsem blaženost, radost a svobodu. V tomto světě nejsou pocity tak silné, jako ty, které jsem cítil, když jsem pobýval v této realitě.

Nechtělo se mě vracet zpátky do svého těla. Ve světě, kde jsem zanechal svoje tělo, je příliš mnoho omezení a temnoty, ve srovnání se světem, ve kterém jsem pobýval v této mojí meditaci.

Cítil jsem jednotu s tím Vyšším, které jsem vnímal jako Átma. To byla extáze blaženosti, nepopsatelná v žádném pozemském jazyce.

Co mě přinutilo vrátit se do těla, které jsem zanechal v lese sedící v meditační poloze pod stromem?

Musel jsem povědět ostatním o svém prožitku, že jsem našel místo uvnitř mě samotného, kde nebyly bolesti a utrpení, kde byla jenom blaženost a klid, nekonečná Láska.

Mohl bych v tom místě zůstat i nadále. Hledal jsem toto místo dlouhé roky a našel jsem ho. Za svůj největší úspěch v tomto mém vtělení považuji to, že jsem se dokázal donutit a vrátit se zpátky do svého těla. Motivoval mě soucit k těm živým bytostem, které zůstaly na Zemi a které ve svém vnějším vědomí nevěděli vůbec nic o tom místě, kde jsem právě byl.

Vrátil jsem se do těla. I přes to, že svítilo slunce a bylo vedro, pociťoval jsem kolem sebe chlad i temnotu.

Přede mnou vyvstal těžký úkol: povědět lidem o tom místě, kde jsem před chvílí byl a ukázat jim Cestu, po které jsem k tomuto místu uvnitř mě samotného šel.

K mému velkému údivu jsem našel učedníky. Tito lidé nikdy necítili blaženost, kterou jsem cítil já během svých meditací. Tito lidé byli daleko od dokonalosti. A nemohli pocítit čistotu mých vibrací.

Mnozí z nich mi slepě věřili. Viděl jsem v jejich očích neskutečný stesk po tom světě, na který si nezachovali vzpomínky ve své vědomé mysli, ale věřili všemu, co jsem jim říkal. Byli ochotni plnit moje požadavky, proto aby opět nalezli stav absolutní blaženosti a klidu. Skláněl jsem se před těmito lidmi.

Byl jsem připraven jim sloužit a kvůli nim jsem se vrátil nazpět.

Miliony živých bytostí na této planetě cítí neskutečné utrpení. Jsou uvězněni ve svých fyzických tělech, která jsou podobná mumiím.

A tito lidé potřebovali moji pomoc. Vrátil jsem se, abych pomáhal všem živým bytostem.

A dělám to doposud.Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/prisel-jsem-probudit-vase-vedomi-z-dlouheho-spanku1/