ROZHOVOR O BOHU

ROZHOVOR O BOHU

Pokaždé, když se pokoušíte najít v sobě něco, co je nereálné a položíte tuto vlastnost na piedestal místo Božství, je to odklonem z Cesty. Měli byste pozorně sledovat všechny tyto momenty.

 

Ve svých životech budete narážet na zbožštění vašich blízkých, vašeho manžela či manželky, vašich dětí, lidí, které milujete. Ve svých životech se budete setkávat se zbožštěním věcí, luxusních předmětů, peněz. Budete čelit zbožštění moci a síly. Budete mnohých stavět na piedestal a uctívat tento fetiš jako Boha.

 

Nicméně, projde mnoho času, a vy začnete tušit, že neexistuje nic, co by mohlo nahradit  skutečné Božství ve vašem srdci.

 

Někteří z vás již začali tušit tuto prostou pravdu. Protože příliš mnoho božstev bylo vámi samými, nebo okolnostmi svrženo ze svých piedestalů, takže se bojíte opět přijít o náklonnost k čemukoliv. A tak mnozí z vás s obavou přistupují ke skutečnému Bohu, ukrytému v srdci a pokoušejícímu se s vámi navázat kontakt.

 

Nemějte strach. Konečně nastal čas, kdy vám náleží potkat se se skutečným projevem Božství. Patří vám potkat se s Bohem uvnitř vás. A to se stane jenom tehdy, když svrhnete z piedestalu jeden falešný idol za druhým.

 

Nemějte strach. Vždycky existuje hledisko, které pomůže vám odlišit skutečného Boha od mnoha falešných bohů a bohyň.

 

A vy sami vždy poznáte, když se potkáváte se skutečným projevem Božství ve vašem životě.

 

Tehdy, když jste spokojeni, umírněni a naplněni Božím klidem ve svém srdci, nemůže vás nikdo na světě přesvědčit, že jste nenašli skutečného Boha.

To se nedá zaměnit s ničím. Nicméně, mnozí z vás stále hledají a nachází falešné bohy, falešné modly.

Jak nezabloudit, jak najít jediného skutečného Boha ve svém srdci?

 

Pravda tkví v tom, že vy nejste schopni najít skutečného Boha do toho času, pokud se nezřeknete falešných bohů a všech náklonností k vašemu světu. Pokud se pokoušíte najít Boha proto, abyste realizovali nějaké své cíle, nebo svou povahovou vlastnost, pak nebudete schopni najít skutečného Boha. Nejste schopni najít skutečného Boha do toho času, pokud se celým srdcem nesoustředíte na Něho. Do toho času, pokud nejste schopni zříci se jakékoliv čistě lidské snahy, včetně snahy uctívat Boha.

 

Je vám zatěžko tomu uvěřit a pochopit to, avšak velmi mnoho lidí si zaměňuje skutečnou víru v Boha za slepé uctívání božství.

Vnější uctívání Boha nemá nic společného s vnitřním uctíváním Božství. Vnější uctívání Boha je jenom prvním, úplně prvním krokem na cestě ke skutečnému Božství, ulpívajícím ve vašem srdci.

 

Každý z vás musí přijít k Bohu. Každý z vás nevyhnutelně přijde ke svému Bohu, nacházejícímu se v nejniternějším bodě vašeho srdce. Avšak, každý z vás bude nacházet mnoho bohů, kteří žijí v chrámech a kostelech, pagodách a mešitách.

 

Budete dlouze hledat svého Boha. Ale vy jej najdete v jeden překrásný den, když se vám bude zdát, že život pro vás ztratil veškerý smysl, když nic ve vašem světě vás nebude více poutat k sobě. Budete sedět u rozbitého koryta vašeho života, na spáleništi rodiny nebo práce, nebo u něčeho, co bylo pro vás důležité a je to pryč. A v ten moment, když nezůstane ve vašem světě nic, k čemu budete pociťovat náklonnost, v tento moment vy v poslední naději vyšlete svůj pohled k nebi a povíte si ve svém srdci: 

 

"Pane, pomoz mi, Pane. Já vím, že Ty jsi. Já vím, že Ty mě slyšíš. Já věřím v Tvou moc a v Tvé milosrdenství. Já Tě miluji, Pane, i já věřím, že všechno, co jsi se mnou učinil, bylo potřebné jenom proto, abych přišel k Tobě. Odpusť mi, Pane, všechno, co jsem učinil ve své nevědomosti. Já děkuji Tobě, Pane, za Tvou nauku a za to, že Ty jsi dovolil mně projít všechny zkoušky a vydržet je se ctí. Pomoz mi, Pane, najít Tebe a nikdy v životě se více nerozlučovat s Tebou ."Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/rozhovor-o-bohu1/