Růženec Elohima Míru - 2

 
Mír na Zemi závisí na té úrovni vědomí, kterou mohou projevit ti nejlepší synové a dcery Boží na Zemi
 
 

Krátký Růženec dle Poselství Elohima Míru 4. ledna 2010

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

 

Otče náš [1]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého:

 Neboť Tvé je Království i moc i sláva navěky

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod životaTvého, Ježíš (3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce

jako byla na počátku i nyní i vždycky

a na věky věků. Amen.

 

 

1. JÁ JSEM Elohim Mír. Přicházím k vám s přáním upevnit mír ve vašem světě. Já vím, že váš svět stejně jako dříve zažívá takové nedokonalé projevy vědomí, jako jsou války, násilí. Vím, že to vše ve vašem světě existuje. Přinesl jsem vám svou naději a jistotu, že se ve vašem světě všechno změní.

 

Zdrávas Maria

 

2. Války jsou v dějinách lidstva dočasným jevem. Samozřejmě, že jste studovali historii a můžete namítnout, že celá historie je postavena na válkách a dobývání, násilí a krveprolévání. To všechno já vím, milovaní. Ale také vím, že je to dočasný jev a projev vašeho nedokonalého vědomí. A vím také to, že každý z vás, kdo žijete na Zemi, se svým způsobem podílí na každém krveprolití, k němuž na planetě dochází. Na určité úrovni všichni představujete jednotný energetický systém. A tam, kde se projevuje hněv a agrese ze strany jednotlivce, vzniká ohnisko negativní energie, která hledá na zeměkouli místo, kde se může projevit.

 

Zdrávas Maria

 

3. Nemůžete říct, že za války a násilnosti nesou vinu jenom ti lidé, kteří jsou do války přímo zapojeni. Ne, tak se prostě jen projevuje celková nedokonalost ve vědomí lidstva. Proto vás vyzývám k projevům míru ve svých srdcích. Když se ve chvíli, kdy se všechno kolem vás hroutí, budete schopni plně kontrolovat, být ve stavu naprosté rovnováhy, tehdy skrz vás JÁ osobně i Vzestoupení Mistři budeme moci na planetu vylít zlatý olej míru. A tak uhasíme ohnisko jakéhokoliv napětí. Všechno se to dá udělat, milovaní, všechno je to uskutečnitelné. Potřebujeme jen dokonalou nádobu ve fyzické rovině, člověka, který je ve vtělení, a je schopen přenášet energii míru do vašeho uspěchaného světa.

 

Zdrávas Maria

 

4. Ano, zdá se to být velmi prosté. Ve skutečnosti je ale ve vašem světě velmi těžké dosáhnout takové úrovně vědomí, abyste byli schopni po celý život, nebo alespoň po nějakou část svého života, vnést dokonalé Boží vědomí míru do vaší fyzické roviny. Proto ve vašem světě stále ještě mají místo  války a násilí. Přál bych si, abyste se dnes zamysleli nad tím, co byste mohli udělat pro tento svět vy osobně.

 

Zdrávas Maria

 

5. Ještě jednou opakuji, že v každém z vás je přítomno to, co umožňuje podporovat ve světě agresivitu. Nejsme schopni v jedné chvíli dosáhnout nového stavu vědomí bez agresivity a touhy trestat. Ve skutečnosti sahají kořeny tohoto vědomí do velmi dávné minulosti, kdy lidé ztratili Boží vzory. Začalo se jim zdát, že Bůh je příliš pomalý v trestání těch, o nichž si mysleli, že by měli být potrestáni. 

 

Zdrávas Maria

 

6. Ta iluze se stala tak výraznou, že lidé ztratili Boží vidění a Boží orientaci. Rozhodli se nahradit Boží spravedlnost svými činy. Podle jejich názoru zlo musí být potrestáno - a pokud to neudělají oni sami, kdo to pak udělá?

 

Zdrávas Maria

 

7. Karma první vraždy ve jménu Boha, ve jménu spravedlnosti a dobra, se v průběhu těchto nesčetných tisíciletí tak zamotala, že není možné v jedné chvíli zastavit její působení. Každá karma se stejně jako energie musí vyčerpat sama. Proto není možné zastavit násilí na celém světě hned zítra. Můžeme o tom snít, můžeme o to usilovat, ale karma násilí se musí vyčerpat sama.

 

Zdrávas Maria

 

8. Ale vy víte, že k návratu karmy může dojít různými způsoby. Může se vrátit karma násilí v podobě třetí světové války. Ale lze tomu zabránit. Pokud se dostatečné množství jedinců pevně rozhodne nepoužívat ve svých životech násilí a budou nastavovat svou druhou tvář, když úder zasáhl tu první, pokud tito lidé budou schopni projevit takovou úroveň vědomí, pak karma násilí a válek bude uhašena projevem mírotvorných vlastností v srdcích těchto lidí.   

 

Zdrávas Maria

 

9. Mluvím o úrovni vědomí Krista a Buddhy. Pouze na této úrovni vědomí je možné osvojit si v plné míře vlastnosti vnitřního míru a klidu. Proto vás vyzývám ke zdokonalování vašeho vědomí, abyste mohli sloužit potřebám míru tak, jak jim sloužil Ježíš během své inkarnace před 2000 lety.

 

Zdrávas Maria

 

10. Mír potřebuje vaši službu. Mír na Zemi závisí na té úrovni vědomí, kterou mohou projevit ti nejlepší synové a dcery Boží na Zemi. Teď nastoupil váš čas, kdy to musíte udělat. Už to není možné odkládat. Dnes jsem za vámi přišel s dobrou zprávou o míru na Zemi. A tento mír plně závisí na vás, na vašem vnitřním míru, který musíte získat svým vlastním úsilím. JÁ JSEM Elohim Mír.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce

jako byla na počátku i nyní i vždycky

a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_elohim_mir_04.01.2010.htm

  * * *

_____________________________________________________________________

[1] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net