Srdečný rozhovor

Já jsem připravena vyslyšet všechny vaše nářky a prosby. Neostýchejte se. Já vím, že obzvlášť muži jsou velmi ostýchaví v projevu svých pocitů. Ale tehdy když nastupuje zvláštní okamžik našeho rozhovoru, rozpačitě si utírají slzu, nahodile sbíhající se v očích.

Nestyďte se plakat. Vaše duše zatoužila po skutečné komunikaci. Hledáte a nemůžete najít ideál ve vašem světě. Stejně muži, i ženy. Lpíte na svých tělech, ale skutečná Láska se projevuje na úrovni vašich duší a dokonce na úrovni vašeho Vyššího Já.

Nestyďte se, když slzy zahalí vaše oči při komunikaci se mnou. Mnohokrát v minulých životech a už i v tomto životě jste se dopouštěli ne příliš pěkných skutků ve vztahu k ženám, matkám, sestrám. Nechť se vaše nesprávné skutky rozpouští v slzách a nechť negativní energie vás opouští navždycky.

Vaše kajícnost, i když jí dokonce nemůžete pochopit, že je to pokání, otevírá pro vás novou možnost. Nový pohled na svět.

Nestyďte se za vaše slzy. Vždyť odnáší tu karmu, která byla vámi učiněna na základě nevědomosti nebo neuváženosti.

Já jsem s vámi. Vždy jsem s vámi a vy se můžete vždy obrátit na mne o pomoc v těžkých časech vašeho života.