Učení o dopadu karmy na konci roku

Učení o dopadu karmy na konci roku

JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl Učení o tom, jak byste se měli zachovat k té karmě, která na vás doléhá na konci roku. Co je to za karmu a jak se máte zachovat k jejímu dopadu.

Víte, že ve vašich čtyřech nižších tělech jsou energetické záznamy o těch nesprávných, nepěkných, bezbožných činech, které jste kdysi spáchali v tomto,  nebo v předchozích životech. To mohou být záznamy odolávajících negativních stavů, které vás doprovázely v minulosti a od kterých jste se ještě nebyli schopni odpoutat v přítomnosti.

Vy víte o karmě, která se k vám vrací. Vy víte o té karmě, která se v souladu se Zákonem o kosmických cyklech aktivizuje ve vaší auře a vyvstane před vámi v podobě nějaké situace, pocitu nebo nehodnotného stavu vědomí. K tomuto návratu karmy dochází neustále a postupně během roku. Když se ukončuje roční cyklus, pak se potýkáte s trochu jinou situací. Může se stát, že ta karma, která v souladu s Kosmickým Zákonem se k vám vrací během roku, nebyla vámi odpracována do té míry, do jaké by bylo nezbytné z hlediska Zákona. Představte si, že i jiní lidé v průběhu odcházejícího ročního období nebyli schopni v potřebné míře odpracovat svoji karmu správnými volbami, modlitbami, nebo dosažením dobrých skutků.

V tomto případě na konci roku dochází k hromadění přebytků karmy, která se vznáší nad lidstvem a je připravena zaútočit ve formě rozličných stavů, přisouzených lidstvu: nemocí, depresí, hladu,  nebo ve formě různých živelných pohrom a přírodních katastrof.

V každém případě na konci roku můžete dokonce podle svého vnitřního psychického stavu pocítit, že zažíváte nějakou zvýšenou tíhu. To je to dodatečné karmické břemeno, které leží na lidstvu v podobě netransmutované negativní energie.

Proto je tak důležité na konci roku dodržovat zvýšenou disciplínu svého vědomí. Velmi užitečné jsou vědomě sobě ukládané jakákoli omezení ve formě půstu, mlčení, modlitebního bdění, nebo i takové oběti, které můžete přinést na oltář služby v podobě pomoci nuzným a bídným.