Učení o energii Boží Matky

Během sexuálního aktu dochází k obrovskému uvolnění Boží energie. Toto uvolnění Boží energie se dá porovnat se zrodem nové hvězdy. A víte, že kam je nasměrována vaše pozornost, tam proudí i vaše energie. A pokud v momentě uvolnění Boží energie přemýšlíte o získání potěšení pro sebe, nebo pro svého partnera, potom nevyužíváte svou sexuální energii podle účelů. Pro mnohé z vás se mohou má slova zdát jakožto přesahující rámec toho vědomí, který mají. Jsem si zcela vědom toho, že má slova pro mnohé budou znít divně. Nicméně, musím vás informovat o nejelementárnějších základech Boží etiky, s kterými jsou seznámeni dokonce zvířata, ale které z nějakého důvodu zapomnělo lidstvo.

Všechno v tomto světě přísluší Bohu. A vy jste částicemi Boha. Proto všechno, co děláte, jakékoliv vaše činy, musí být v souladu s Božím zákonem a tvořit se v rámci tohoto zákona. Pokud něco děláte bez Boží vůle, pak tímto porušujete zákon vesmíru a vytváříte karmu.

Proto, jakkoli by se vám zdály divné mé instrukce a doporučení, prosím vás, ze začátku jich alespoň jednoduše vyslyšte.