Učení o osvobození od škodlivých návyků a odolných negativních stavů vědomí

Nikdo z vás nezůstane bez mé ochrany. Všichni jste pod spolehlivou péčí a ochranou!

Ale nebudu vám schopen pomoci tehdy, pokud se nechcete rozloučit s vašimi nedostatky, škodlivými návyky a náklonnostmi.   Protože každý váš škodlivý návyk nebo náklonnost je trhlinou ve vaší auře a vy se stáváte zranitelným pro rozličné síly a astrální manipulátory.  Sami si volíte, kým jste.

Bohužel zákon svobodné vůle mi neumožňuje zasahovat v tom případě, když jste se sami dobrovolně uvázali k astrální rovině vašimi náklonnostmi k alkoholu, nikotinu, rockové hudbě, drogám nebo k různým druhům zneužívání sexuální energie.

Vy se rozhodujete, jak půjdete.  Někdy se jen chcete zbavit škodlivých návyků a upřímně mě požádat, abych vám pomohl, a vy se jich zbavíte.

Ale někdy si nepřejete osvobodit se od vašich špatných návyků.

To je ta volba, kterou si sami volíte. Ale my stojíme stranou a pozorujeme, když vás Velký Učitel Život naučí.  Když ztrácíte vaše zdraví, nebo ztrácíte zájem o život,  nakonec přece jen prosíte a obracíte se na Vyšší Síly o pomoc!

Jenom vás prosím v tento moment, když upřimně vznesete vaši prosbu nebo vaši modlitbu, poznamenejte si tento moment ve své paměti nebo do svého deníku.   Problém je v tom, že my vám nemůžeme pomoci okamžitě. Nemůžeme to udělat kvůli setrvačnosti hmoty a na základě  toho, že potřebujeme neutralizovat občas velké karmické negativní energetické navrstvení ve vaší auře.

Když jste největší část svého života žili vašimi zlozvyky a špatnými náklonnostmi a už v dospělosti zatíženi chorobami vyslovíte prosbu, pak v nejlepším případě potřebujeme období 7 let, abychom vám mohli pomoci. Samozřejmě, pokud máte velké ukazatele odpracované dobré karmy, pak můžeme použít vaši dobrou karmu proto, aby jsme vás mohli zbavit vaší špatnosti, nebo zlozvyku.  V tomto případě můžete získat uzdravení okamžitě, jakmile vyslovíte vaši prosbu.

Nyní bych vám rád řekl pár slov o některých odolných stavech vašeho vědomí spjatých s obavami a strachem.

V mnoha případech je příčinou strachu  karmický důvod a jeho kořeny mohou sahat do několika inkarnací zpět.   Nicméně stejně tak, jak se můžete zbavit zlozvyků, jste i schopni se zbavit  odolných negativních stavů vašeho vědomí.