Učení o správném využívání Boží energie

Odhalím vám velmi velké tajemství. A toto tajemství je třeba říci, bude-li možno, co nejvíce lidem. Okamžitě! Toto tajemství tkví v tom, že jakmile dovolíte Bohu existovat ve vás, pak vy změníte vše kolem vás. 

Vy, každý z vás, dovolte Bohu existovat ve vás! Pozvěte svou JÁ JSEM Přítomnost vejít do vašich chrámů a zůstat v nich po celou dobu. 

V každém z vás je částečka Boha. Proto každý z vás může udělat svůj fyzický chrám místem neustálé přítomnosti Boha. Můžete rozšiřovat existenci Boha ve vás natolik, nakolik vydrží váš fyzický průvodce a vaši jemnohmotní průvodci.

 Veškeré oblasti lidského života se určují pouze tím, nakolik lidé dovolí Bohu existovat v nich samých.

Je to velmi prostá pravda. A to je přesně to, co je třeba dělat každý den - pozvat svou JÁ JSEM Přítomnost do svého chrámu. 

To je nejjednodušší způsob a nejjednodušší duchovní technika, která může existovat. Odříkáte:

"Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, zvu svou JÁ JSEM Přítomnost, částici Boha ve mně, aby byla se mnou po celý den. Prosím tě, moje JÁ JSEM Přítomnost, abys převzala pod svou přímou kontrolu všechny mé skutky, jednání, slova, pocity a myšlenky. Prosím Tě, má mocná JÁ JSEM Přítomnost, abys jednala prostřednictvím mne po celý dnešní den, abys vedla můj život. Amen.“