Ukazuji vám Cestu z labyrintu iluze

Pán Maitréja,

23. prosince 2013

 

Господь МайтрейяJÁ JSEM Maitréja, který k vám dnes přišel, aby znovu zažil pocit komunikace s lidstvem Země. 

Slastně přicházet k vám a myslet si, že každý můj příchod přibližuje Nový Čas, kdy lidstvo může konečně vstoupit na světlou cestu svého vývoje. 

Dříve nebo později temný pruh zůstane pozadu. Dříve nebo později přijde ten radostný čas, kdy se budete moci ohlédnout zpět a uvědomit si celou propast klamů, v nichž lidstvo bylo po mnoho tisíc let. 

Je čas. Nastal čas probouzení. Vý dřímete a nespěcháte vycházet ze spánku, sladkého spánku v  iluzi. 

Je čas se probudit do nové reality! A tato realita je jen o krok vpřed oddělena od vašeho současného stavu vědomí. Jeden krok. 

A tento krok určitě uděláte!

A dnes jsem vás přišel podpořit v obtížné části vaší Cesty. Přišel jsem povídat něco o vás samých. O vašem stavu ve světě. A přišel jsem vám připomenout, že všichni se musíte v blízké budoucnosti udělat svou konečnou volbu. A tato volba se týká vaší touhy jít dále cestou evoluce, nebo raději zůstat v minulosti a následovat cestu neúspěšných civilizací minulosti. 

Ano, milovaní, v minulých stoletích existovalo mnoho civilizací, které se rozhodly jít svou vlastní cestou. A to nejen na vaší planetě, ale také v jiných planetárních systémech.

Celý proces evoluce se skládá z vašich voleb, které uděláte vy sami, protože máte svobodnou vůli. Pokud byste neměli svobodnou vůli, pak byste jednali podle vůle Mistrů. A pak byste se nemohli rozvíjet. Protože byste byli odsouzeni podřídit se cizí vůli. 

Když se dítě narodí, je po určitou dobu zcela závislé na svých rodičích. Nemůže se pohybovat samo, vzít si jídlo. Ale pak přijde fáze, kdy děti, které vyrůstají, opouštějí rodný dům a jednají samostatně a přebírají plnou odpovědnost za svůj život. Moudré děti svých rodičů však zůstávají v kontaktu se svou rodinou a rodiči. Přijímají rady a pomoc. 

Vy jste do určité míry našimi dětmi, dětmi Vzestoupených Mistrů. V každém z vás je obsažena naše částice jako zárodek vaší budoucí Božskosti.

Existují některé neposlušné děti, které zapomněly na své příbuzenství, na své nebeské patrony a hrály si tolik v iluzi, že je velmi obtížné si v jejich postavení pamatovat, kdo ve skutečnosti jsou, jak skončily ve své žalostné pozici sirotků a co musí udělat, aby se vrátili do Domu Otce. 

Na rozdíl od mnoha osiřelých duší, které se ve vašem světě ztratily, existuje řada duší, které si pamatují své Božské předurčení, svůj Božský původ. Právě k těmto duším se dnes obracím a právě nad těmito dušemi  přijímám na sebe vedení na jejich Cestě Zasvěcení. 

Je vás velmi málo a každého z vás znám velmi dobře a pracuji s vámi během mnoha a mnoha vašich inkarnací.

Současná situace ve světě vytváří další potíže pro naši komunikaci s vámi a pro naše spojení s vámi. 

Mnozí z vás na mě zapomněli. Ale já si na vás pamatuji. Na každého z vás. Proto občas přicházím, abych obnovil naši komunikaci a naše spojení, které není přerušeno během tisíce let. A ani když jste tak ponořeni do iluze, že zapomenete na Boha, na Mistry, naše spojení pokračuje v jemnějších rovinách existence.

Mnozí z vás znovu procházejí testy na cestě. Mnozí z vás si možná ani neuvědomují, že vše, co se jim v životě stane, jsou jen testy, které procházejí znovu a znovu od vtělení do vtělení. 

A hlavním testem je test nepřipoutanosti k ničemu hmotnému. Pokud jste příliš připoutaní ke svým dětem, svým rodičům, svým blízkým, věcem, pak vás životní okolnosti připraví o předmět vaší připoutanosti. 

Celá hlavní volba, kterou ve svém životě a od života k životu uděláte, je volba ve prospěch Božského světa nebo volba ve prospěch iluzorního světa. 

Když si vyberete iluzorní svět, poutáte se k iluzornímu světu a pokračujete v inkarnacich v něm. 

Pokud zvolíte Výšší svět, pak přejdete do Výššího světa.

Vlastnost našeho Vesmíru je taková, že každý člověk zaujímá to místo na evolučním žebříčku, které odpovídá jeho úrovni rozvoje vědomí. Proto to, co jste projevili ve vašem  světě, hovoří o tom, že kvůli připoutanosti k vašemu světu se neustále rozhodujete ve prospěch vašeho světa.  

Mým úkolem, jako vašeho Zasvětitele, je vysvětlit vám vaše připoutání a překážky na vaší Cestě. A pouze když v sobě překonáte jakékoli připoutanosti a nedokonalosti vaší bytosti, pouze v tomto případě máte příležitost přejít do jiného světa, dokonalejšího.

Energetickou hranici mezi světy lze překonat pouze zvýšením vašich vibrací. 

Váš svět však dělá vše pro to, aby vás připoutal k sobě. A vy věříte ve vaši iluzi a iluze se pro vás stává realitou. 

S každou novou inkarnací se hra stává obtížnější a vy jste nuceni nacházet se v horších podmínkách, abyste  demonstrovali vaši aspiraci a odhodlání a nakonec se vymanili z pasti iluze. 

Vaše iluze vám nyní poskytuje nejdokonalejší způsoby, jak neustále udržovat vaše vědomí na nízké vibrační úrovni. Všechno, co vás ve vašem životě obklopuje, vám vytváří překážky na vaší Cestě k vice vznešeným světům. 

Jakýkoliv moderní průmysl vás nutí snižovat své vibrace a doslova vás násilím odtrhne od Vyšších světů. 

Proto váš úkol je - nepoddávat se trikům iluze a trénovat své duchovní svaly pomocí duchovních postupů a technik k udržení nezávislosti na iluzorních silách v nejtěžších životních situacích. 

Jste v pyramidě zasvěcení. A já vám ukazuji Cestu z labyrintu iluze. 

Kolik lidí je schopno mě uslyšet? 

Vím, že moji oddaní bódhisattvové mě dokážou vyslechnout a následovat mne v jakékoli iluzi ve které se nacházejí. 

Tam kde jeden projde, - projdou miliony duší. 

 

JÁ JSEM Maitréja.