V jakémkoliv bodě cesty je možné se otočit a vrátit se na Božskou Cestu rozvoje

Sanat Kumara
20. prosince 2015


JÁ JSEM Sanat Kumara.

Opět jsem přišel…

Je smutné pozorovat to, co se v tomto obtížném období na Zemi děje.

Dalo by se vyhnout těm horším scénářům.

A My jsme připraveni udělat všechno možné i nemožné pro to, aby byl spasen co možná největší počet lidských duší.

Nicméně, milovaní, práce je na vás.

Přejete si spasení vy sami?

Máte sílu pokračovat v Životě?

Někdy je těžké pochopit, co vám brání vrátit se na Božskou Cestu.

Co vám brání najít vnitřní víru v existenci Boha a Věčného Života?

Vždyť právě jen víra v Boha může doslova během několika let vrátit do vašeho života Božské vzory i Mravnostní Zákon.

Ale proto, abyste zažili opravdovou víru, je nutno velmi mnoho pracovat.

Přinejmenším dodržovat ta doporučení, která jsme vám dali během posledních deseti let prostřednictvím našeho posla.

Je pro vás obtížné řídit se našimi radami a doporučeními?

Proč se raději necháváte unášet kalným proudem náhražek, které vám úslužně nabízejí masová média?

Proč nevynakládáte žádné úsilí, abyste chránili sebe a vaše děti před tím, co kazí vaše duše a nedává vám možnost a sílu jít cestou světla?

Nikdy není příliš pozdě.

V jakémkoliv bodě cesty je možné se otočit a vrátit se na Božskou cestu rozvoje.

Cožpak jsme vám My o tom neříkali?

Ano, byla vytvořena velká karma. Ano, je těžké vytrhnout se ze špatných energií a negativních stavů vašeho vědomí.

Ale My učíme to, že vyznání hříchů a pokání v učiněných chybách z poloviny odlehčuje karmickou zátěž.

A zbylá polovina může být neutralizována čistými energiemi modlitby.

Ale jestli nejvíce uvědomělá část lidstva nepřijímá Naše doporučení a nenásleduje Naše rady, pak se otevírá druhá, těžší cesta, cesta utrpení.

Musím Vám říci, že lidstvo už překročilo práh a dělá první kroky na cestě utrpení.

Mnozí z vás si stěžují na život, na nedostatek radosti a lásky ve svých životech.

Ale toto jsou jen první kroky na vámi vybrané cestě utrpení.

A můžete si představit, co vás čeká v budoucnu…

Vždy jsme lidstvu ukazovali tu nejlehčí cestu.

A My budeme i nadále poskytovat veškerou nezbytnou pomoc, aby si alespoň malý počet duší mohl vybrat cestu spasení a následovat ji.

V našem úsilí My pokračujeme, i když dispenzace po předání našich Poselství už skončila.

Každý z Nás obětoval energie svých osobních úspěchů, aby přišel a předal své Poselství lidstvu.

Každý z Nás dělá všechno možné a také nemožné.

My používáme veškerou moc, kterou dovoluje používat Karmická Rada.

Jenže naše jemnohmotné energie prochází mimo vaše vědomí. Protože vaše vědomí je trvale ponořeno v negativních vibracích okolní reality.

Proto My vám neúnavně opakujeme: abyste mohli využívat Naši pomoc a podporu, dělejte všechno možné pro udržení vašich vibrací na co možná nejvyšší úrovni.

Bohužel, ve velkých městech se to již stává nemožným.

Města jsou baštou těch sil, které sevřely lidstvo a nedávají mu možnost následovat cestu evoluce.

Prohráli jsme bitvu o města.

Nicméně ti lidé, kteří žijí v nevelkých osadách, jsou ještě schopni přijímat Naše vibrace a udržovat svoje vědomí na dostatečně vysoké úrovni.

Udělali jsme všechno možné, abyste mohli uskutečnit svůj odchod z měst.

Současné technologie vám dovolují mít dostatečný komfort i daleko od měst.

Ale nemůžeme místo vás působit ve fyzické rovině.

Již dříve jsme přijali všechna možná opatření, abychom vám ulehčili přechod a utrpení. Ale nemůžeme za vás udělat vaši část práce.

Pochopte, že přichází časový interval, kdy už nemusí být možné vrátit se na bezpečnou cestu evoluce.

A to je vaše volba.

Jakkoli to bolí, dívat se na vaše kroky k propasti, My vás nemůžeme zastavit, pokud se rozhodnete skočit do propasti.

Přišel jsem dnes s nadějí přinést vašemu vědomí tu pravdu, že přišla poslední možnost vyhnout se cestě utrpení.

A tato možnost je pro vyvolené stále ještě otevřena.

JÁ JSEM Sanat Kumara, Om.

* * *