Vaším úkolem je zachránit vaši duši

Vaším úkolem je zachránit vaši duši

Já vám objasním, proč se bojíte uvěřit, proč se ostražitě stavíte k jakémukoliv novému učení a dokonce i k starým náboženstvím.

 
Ani v jedné oblasti lidského života se nevyskytuje tolik překroucení,  jako v oblasti víry. A to je pochopitelné a zcela odůvodněné. Ve skutečnosti je otázka víry nejdůležitější otázkou pro každého lidského jedince. Pokud věříte, věříte upřímně, jste spaseni.

  
Proto vůči nám protikladné síly dělají všechno, aby zdiskreditovali jakýkoliv zdroj Pravdy ve vašem světě a jakékoliv pravdivé Učení. Nejrozšířenějším způsobem je vytváření spousty falešných učení a sekt. V takovém množství lží se ztrácí nejen víra, ale i naděje na lepší budoucnost.

 
Další metodou, kterou používají vůči nám protikladné síly, je lež a pomluva. Celá pravda je poplivávána a mísí se se špínou. To odpuzuje mnoho upřímných hledačů Pravdy a odvádí od Boží cesty rozvoje.

 
Cože nabízí na oplátku? Na oplátku nabízí masu pokušení, masu pastí na fyzickém plánu, v níž jsou lidé odříznuti od evoluční cesty rozvoje.

 
Vaše Cesta je Cestou Zasvěcení. Na této Cestě vás čekají nejtěžší zkoušky a překážky.

 
Jenom nejsilnější ve víře je schopen překonat jakékoliv pasti a pokušení fyzického světa.

 
Proto vždy po celou délku vašeho života si připomínejte Boha a Nejvyšší realitu.

 
Ani jediná hodina ve vašem životě by neměla probíhat bez Boha. Pouze tehdy, když se neustále zaměřujete na Nejvyšší realitu, stanete se imunní vůči protikladným silám, dostanete dar rozlišování toho, co je užitečné pro rozvoj vaší duše a co způsobuje nenapravitelné škody.