Věrohodnost sdělení, přicházejících na fyzickou rovinu

Věrohodnost sdělení, přicházejících na fyzickou rovinu

Všechno v tomto světě má dvě strany. Veškerá činnost v tomto světě má duální charakter a může směřovat jak k blahu, dobru, tak i ke zlu, smrti, peklu.

Příjem sdělení a poselství se ničím neliší od ostatních činností a projevů tohoto duálního světa.

Jakmile vzniká nový vynález, který je zdánlivě původně zaměřený na blaho, dobro, téměř okamžitě iluzorní síly tohoto světa začínají vládnout tímto vynálezem a směřují jeho používání k přímo opačné činnosti. Vezměte si libovolný příklad. Jedním z posledních vynálezů je Internet, poskytující obrovskou míru svobody téměř okamžité komunikace nehledě na oceány a kontinenty. Ještě před několika desítkami let by lidský mozek bral takovou možnost jako fantazii. A čím je zaplněn Internet dnes? Namísto toho, aby nesl ideu dobra, je na 90% zaplněn velmi pochybnými příklady, vyvolanými duálním lidským intelektem.

Špetka pravdy, nacházející se v tomto globálním informačním systému, se ve stejné míře nachází i v tomto světě. Jedna ku deseti. Ano, Pravda, Božská Pravda, je nyní v tomto světě přítomná pouze na 10%.

Komunikace s jemnohmotnými světy není žádnou výjimkou z tohoto pravidla. A poměr věrohodnosti informací, přítomných v poselstvích z jemnohmotné roviny, je stejný, 1 ku 10.

Neznamená to, že věrohodnost všech sdělení je taková. Jsou sdělení, které přichází do tohoto světa s věrohodností 95% a více. Ale 90% sdělení obsahuje lež.

Proto používáme pro zástupce, se kterými pracujeme, určité způsoby přenosu informace a dáváme jim klíče pro přístup k této informaci, které znají jen oni. Tyto klíče od nás získávají během dlouhodobé výuky, při které naši posli prochází velmi těžkými zkouškami, aby prokázali svoje právo na příjem informací z Božského Zdroje.

Ale abyste vy sami měli možnost rozpoznat kvalitu a věrohodnost informace, přicházející z různých zdrojů, musíte v sobě rozvíjet schopnost k rozlišení úrovně této informace. Slyšet a rozeznávat vibrace, obsažené v poselstvích z jemnohmotných světů.

Dokonce ani existence taláru našeho posla nedává možnost stále předávat Pravdu. Míra Pravdy se mění ráz na ráz, od seance k seanci, v závislosti na vnějších podmínkách a vnitřním rozpoložení posla.

Dnes jsem vyzdvihl velmi složité téma věrohodnosti sdělení, přicházejících do fyzického světa.

Ale jelikož se tento proces komunikace mezi světy bude rozvíjet, tak tyto znalosti pro vás budou nezbytné, abyste mohli najít těch 10% pravdy ve všem, co vás obklopuje a ve všem, co k vám přichází z různých informačních zdrojů: rádia, tisku, televize, Internetu nebo poselství, obdržených z jemnohmotného světa.

Proto jediná rada, kterou vám mohu dát a která vás ochrání od těch 90% lži, příznačné pro váš svět, je zdokonalování vašeho vlastního přijímače.

Očistěte svoje těla. Očistěte svoje fyzické, mentální, emocionální, éterické tělo.

Dávejte pozor na to, s kým komunikujete, pozorujte svoje myšlenky, pozorujte svoje pocity.

Kontrolujte se během dne. O čem přemýšlíte? Jste v harmonii?

Nemyslete si, že rozhodnutí, která děláte během dne, jsou pro vás neškodná.

Vaše přednosti, to, co volíte, to, čemu dáváte přednost, na vás zanechávají nesmazatelnou energetickou stopu, které bývá obtížné se zbavit během jednoho vtělení.

Všechno, co vás obklopuje, je energie, vibrace. Když upřednostňujete nedokonalé činnosti, tak dobrovolně sami sebe více a více omezujete.

Jakákoliv všední činnost, příznačná pro obyčejného člověka, jevící se úplně neškodně, může odložit váš posun na Cestě na neurčitou dobu.

Dávejte pozor na to, co děláte během dne. Kolik času maříte díváním se na nekonečné seriály, na rozhovory v kuřárnách, na komunikaci s tzv. přáteli. Je to opravdu tak nezbytné pro váš duchovní růst?

Osvobodit se od vašich pout nemůžete lusknutím prstu, ale můžete to dělat postupně, ze dne na den, krok za krokem, odmítat jednu závislost za druhou, postupovat na cestě, nikdy se nezastavovat a řídit se jen vaším vnitřním záměrem vrátit se domů, k Bohu. Tím záměrem, který s vámi byl od prvopočátku a dnes je vám vlastní. Je nutné si vzpomenout na prvotní Lásku. A jít.