Vytváříte svou budoucnost a budoucnost celé planety v době početí vašeho dítěte.

Vytváříte svou budoucnost a budoucnost celé planety v době početí vašeho dítěte.

Prosím vás, vzpomeňte si na tu dobu, která předcházela tomu momentu, kdy se vám narodilo vaše dítě. Není třeba se dělit o tuto vzpomínku s nikým. Jen si vzpomeňte, jak to všechno probíhalo, že se u vás narodilo dítě.

 

Možná si vzpomenete, že jste náhodně zjistili, že budete mít dítě. Možná dokonce jste byli zarmouceni, nebo naštvaní touto skutečností.

 

Možná, že jste dokonce ani neplánovali dítě, ale přece jen se to stalo.

 

O čem jste přemýšleli, když jste se zabývali milostnými radovánkami se svým partnerem? Myslím si, že většina z vás nepřemýšlela o tom, jak vytváří nového človíčka, který by měl přijít na tento svět a stát se tvůrcem tohoto světa.

 

Kam je nasměrována vaše pozornost, tudy i proudí vaše energie. Přemýšleli jste, že sexuálně uspokojíte sebe nebo svého partnera? - a tak drahocenná Boží energie byla nasměrována na přijímání rozkoše.

 

Ale Boží vůle si s vámi zažertovala a zplodili jste dítě. Co v tom případě dostalo vaše dítě? Jakou část Boží energie?

 

Vy sami jste řídili Boží energii a nasměrovali ji na přijímání radostí. Co se dostalo z této drahocenné energie nové bytosti, které se tak snažilo přijít na tento svět?

 

Vy jste odměnili vaše dítě jenom zbytkovou Boží energií. To znamená, že celá tato dávka Boží energie, která měla doprovázet vaše dítě během jeho života, zůstala na předmětech kolem vás, když jste usilovali získat potěšení.  

 

Myslím si, že jste si vzpomněli na tu chvíli.

 

Někteří z vás můžou povědět, že očekávali dítě a modlili se za jeho narození. A skutečně, že dítě bylo vámi dlouho očekávané a vítané. Ale vzpomeňte na ty roky své mladosti, které předcházely narození vašeho dítěte. Usilovali jste jen o prožití sexuální radosti, jenom jste experimentovali se svou sexuální energií. Udělali jste mnoho věcí, na které se dokonce stydíte i vzpomenout. A pokaždé, když jste získali potěšení, zpronevěřili jste svůj sexuální potenciál, který byl nezbytný pro narození vašeho dítěte tak, aby vaše dítě bylo zdravé, nejen fyzicky, ale i po psychické stránce. A když jste se usadili a netrpělivě čekali narození dlouho očekávaného prvního dítěte, co myslíte, dostalo se mu dostatečné množství Boží energie? Neposkytli jste vašemu dítěti jenom její zbytek?