Vyzývám vás, abyste následovali své ideály, ať se děje cokoliv!

Saint-Germain

26. června 2013

 

JÁ JSEM Saint-Germain!

Opět jsem přišel za vámi, dámy a pánové, abych vzdal poctu těm z vás, kteří na sobě neúnavně pracují a dělají všechno možné pro to, aby energie Nového Věku pronikly do světa kolem vás!

Dnes jsem přišel proto, abyste si připomněli dobu, ve které byli mnozí z vás vtěleni. Byla to doba, kdy existovaly rytířské řády. A já jsem dnes přišel jako váš Rytíř-Velitel!

A musím vám připomenout, že v té době, stejně jako v té vaší, byli opravdoví rytíři Ducha, připraveni obětovat svůj život pro ideály. A byli i takoví, kteří nosili zbroj a účastnili se rytířských turnajů. Ale jejich srdce mlčela a Boží pravdu a opravdové ideály do světa nevnášela.

I ve vaší době jsou opravdoví rytíři Ducha, kteří jsou připraveni bránit svá přesvědčení v jakékoliv životní situaci. A jsou i tací, kteří pod rouškou Učení jednají ve svých vlastních zištných zájmech a snaží se získat své stádo a usměrnit jej podle svých osobních zájmů.

Nezdá se vám, že je to velmi běžný jev ve vaší společnosti?

Mnoho lidí shromažďuje skupiny a snaží se je vést. Slepci vedou slepé.

Dnes jsem vám přišel dodat impulz víry a opravdový směr, který jste povoláni následovat.

Takže, vezměte si za vzor kodex rytířské cti. Jsou opravdové ideály, za které musíte bojovat a kterých se nemůžete zříci. A jsou falešní dvojníci skutečných ideálů.

A tehdy, když mi říkáte, že nemůžete rozlišit a určit, zda je vůdce, kterého následujete, opravdovým nebo falešným pastýřem, přetvařujete se. Vždy znáte pravdu! Vaše srdce jsou nejdokonalejším nástrojem rozpoznávání ve vašem světě. A když neposloucháte vaše srdce, začínáte poslouchat váš rozum, který vám vždy dokáže, proč je pohodlnější a bezpečnější někoho následovat.

Nyní musíte získat mnohem jasnější představu o tom, kde jsou opravdové hodnoty a kde jsou jejich dvojníci.

Měsíc také svítí. Ale svítí odraženým světlem, vycházejícím ze Slunce. Proto jsou ti, kteří přivádí do vašeho světa opravdové Božské Světlo, a pak jsou ti, kteří svítí odraženým Světlem. A je to tak očividné, jako když se díváte na Měsíc a Slunce.

Vstupujete do Nového Věku. A základní vlastnost, na které budete muset zapracovat v Novém Věku, je schopnost rozlišování. Abyste tuto schopnost rozvinuli, nemusíte navštěvovat přednášky a semináře. Tato schopnost je vám vlastní od narození. A vy všichni jste v dětství tuto schopnost rozlišování ovládali. Ale pak, když jste se ocitli v prostředí falešných hodnot, které ovládly váš svět, podlehli jste okolí a zvykli jste si spoléhat se na váš fyzický rozum, nikoliv na srdce.

Proto vaším úkolem je vrátit do vašeho života opravdové hodnoty. A k takovým hodnotám patří smysl pro povinnost, důstojnost, obětavost, víra a láska. Mohu vám uvést seznam mnoha opravdových hodnot. Ale vy sami jste si jich dobře vědomi. A tehdy, když se skrýváte za falešné ideály, snažíte se následovat falešné vůdce, vždy ve vaší duši víte, že jste na špatné cestě. Protože jste v tomto případě motivováni vlastními zájmy. Snažíte se získat něco pro sebe. Nezáleží na tom, co to je – dobré vztahy, klidný a blahobytný život, moc nebo peníze, uspokojení vášní nebo přání. V každém případě je to vždy něco, co je proti Božským hodnotám a pravému Duchu rytířství.

Uvědomuji si, že pobývání ve vašem světě činí téměř nemožným následovat opravdové, Božské hodnoty. Protože váš svět se z devadesáti procent skládá z hodnot falešných.

Ale právě teď jsem přišel vést ty z vás, kteří jsou připraveni postavit se pod prapor Vzestoupených Mistrů! Právě teď, jako váš Rytíř-Velitel, vás žádám, abyste se za naše prapory postavili!

Snadno se vítězí, když je nepřítel slabý a v malém počtu.

Čest a chvála těm, kteří, i když jsou v menšině, vítězí! A teď se obracím právě k vám, kteří jste připraveni obětovat krátkodobé výhody a usilujete o věčné a nezničitelné hodnoty. Kteří jste ochotni opustit svět iluzorních tretek se zářícími světly reklam, přitahující vás svým lesklým pozlátkem, a vstoupit na bojiště o opravdové hodnoty, ke kterým patří vaše oddanost Bratrstvu a Mistrům a vaše neotřesitelná víra a láska!

Jsem připraven vést ty z vás, dámy a pánové, kteří se nebojí hájit své ideály před mnohonásobnou přesilou protivníka!

Proto si pamatujte, prosím, váš kodex cti, který v prvních řádcích říká, že ve vašem iluzorním světě není nic, co by stálo výše a mělo by vyšší hodnotu, než Bůh a následování Jeho Zákona.

Na základě toho pro vás bude všechno ostatní jasné a získá jiný význam.

I samotný váš život má menší hodnotu než Bůh a následování Jeho Zákona. Protože když odevzdáváte svůj život za Boha, získáváte Život věčný. Ale následováním krátkodobých zájmů a zálib iluzorního světa ztrácíte svou duši navždy.

Přeji vám, abyste se vydali cestou bránění Božské pravdy. Právě nyní nastal ten čas, kdy budete muset prokázat své odhodlání a vaše přesvědčení před tváří iluzorních sil, které se vám bezostyšně smějí do očí a nevěří, že ještě existují lidé, pro něž je následování ideálů životní úlohou.

Vyzývám vás, abyste následovali své ideály, ať se děje cokoliv! Tomu se říká opravdový duch rytířství! A tomu se říká nesmrtelnost!

Vyzývám vás, abyste vstoupili do věčného Života! Vyzývám vás, abyste následovali mě, vašeho Rytíře-Velitele!

Důstojně vstoupíme do Nového Věku – Věku Vodnáře!

JÁ JSEM Saint-Germain!

* * *

Poselství Mistra Saint-Germaina
jsou publikovány v knize "Saint-Germain"


Touto knihou začínáme sérii knih „Mistři Moudrosti“ v českém jazyce.

Poselství Mistra Saint-Germaina jsou plné optimismu a víry v rychlý příchod Zlatého Věku!