Vyzývám vás následovat vaše ideály, ať se děje cokoliv!

Vyzývám vás následovat vaše   ideály, ať se děje cokoliv!

Saint-Germain

26. června 2013

 

JÁ JSEM Saint Germain!

Dámy a pánové, já jsem opět přišel za vámi, abych vzdal poctu těm z vás, kteří neúnavně pracují na sobě a dělají všechno možné pro proniknutí energií Nového věku do světa kolem nás!

Dnes jsem přišel pro to, abyste si připomněli tu dobu, do které se mnozí z vás vtělili.  A dnes jsem přišel jako váš Rytíř-Velitel!

Musím vám připomenout, že byla doba, kdy existovali rytířské řády. A musím vám připomenout, že v té době, stejně jako v té vaši, byli opravdoví rytíři Ducha, připravení obětovat svůj život pro ideály. A byli tací, kteří nosili zbroj a účastnili se turnajů. Ale jejich srdce mlčela a nevnášela do světa Boží pravdu a skutečné ideály.

A ve vaší době jsou skuteční rytíři Ducha, kteří jsou připraveni bránit své přesvědčení v jakékoliv životní situaci a jsou tací, kteří pod rouškou Učení konají ve svých ziskuchtivých zájmech, a snaží se získávat své stádo a usměrňovat jej dle svých osobních zájmů.

Není-liš pravdou, že je to velmi rozšířený obraz ve vaší společnosti?

Velmi mnoho shromažďují skupiny a snaží se je vést. Slepci vedou slepých.

Dnes jsem přišel dodat vám impulz víry a skutečný směr, který jste povoláni následovat.

Takže, vezměte si za vzor kodex rytířské cti.  Jsou skutečné ideály, za které musíte bojovat a kterých se nemůžete zříct. A jsou falešné protějšky skutečných ideálů.

A tehdy, kdy mi říkáte, že nemůže rozlišit, že nemůžete určit, zda je vůdce, kterého následujete, skutečný nebo falešný pastýř, přetvarujete se. Vy vždy poznáte pravdu! Vaše srdce jsou nejdokonalejším nástrojem rozpoznávaní ve vašem světě. A když neposloucháte vaše srdce, začínáte poslouchat váš rozum, který vám vždy dokazuje, proč je pohodlnější a  bezpečnější někoho následovat.

Nyní musíte dostat mnohem jasnější představu o tom, kde jsou skutečné hodnoty a kde jejich protějšky.

Měsíc také svítí. Ale svítí odraženým světlem vycházejícím ze slunce. Proto jsou ty, kteří provází do vašeho světa skutečné Božské světlo, a jsou tací, kteří svítí odraženým světlem. A je to tak též zřejmé, jako to, když se díváte na měsíc a slunce.

Vstupujete do Nového věku. A hlavní vlastnost, na které budete muset zapracovat v Novém věku je vlastnost rozlišení.  Abyste rozvili tuto vlastnost, nemusíte navštěvovat přednášky a semináře. Tato vlastnost je vám vlastní od narození. A vy všichni od dětství máte tuto vlastnost rozlišení.  Ale tehdy, když jste spadli do situace falešných hodnot, které ovládly váš svět, podlehli jste tomuto životu a zvykli jste si spoléhat se na váš fyzický rozum a nikoliv na srdce.

Proto je vaším úkolem jednoduše vrátit do vašeho života skutečné hodnoty. A k takovým hodnotám patří  smysl pro povinnost, důstojnost, obětavost, víra a láska. Můžu vám dát seznam mnoha skutečných vlastností. Ale vy sami jste si jich dobře vědomi. A když se skrýváte za falešné ideály, snažíte se následovat falešné vůdce, vždy ve vaší duši víte, že jste na nesprávné cestě. Protože jste v tomto případě motivováni vlastními zájmy. Snažíte se získat něco pro sebe. Nezáleží na tom, co to je - dobrý vztah, klidný a dobře situovaný život, moc nebo peníze, uspokojení vášní nebo přání. V každém případě je to vždy něco, co je proti Božským hodnotám a pravému Duchu rytířství.

Uvědomuji si, že pobyt ve vašem světě činí téměř nemožným následovat pravdivé - Božské  hodnoty. Protože váš svět se na 90 % skládá z falešných hodnot.

Ale právě teď jsem přišel vést ty z vás, kteří jsou připraveni postavit se pod prapor Vzestoupených Mistrů! Právě teď vás žádám postavit se za naše prapory jako Rytíř-Velitel!

Snadno se vítězí, když je nepřítel sláb a v malém počtu.

Čest a chvála těm, kteří nacházejíce se v menšině, vítězí! A teď se obracím právě k vám, kdo je připraven obětovat krátkodobé výhody a usiluje se o věčné a nezničitelné hodnoty. Kdo je ochoten opustit svět iluzorních drobností s vypalujícími reklamami a přitahující vás do svých brilantních pozlátek, a vstoupit na bojiště o skutečné hodnoty, ke kterým patří vaše oddanosti Bratrstvu a Mistrům a vaše neotřesitelná víra a láska!

Jsem připraven vést ty z vás, dámy a pánové, kteří nemají odvahu hájit své ideály před mnohanásobně převyšujícími silami protivníka!

K tomu si pamatujte, prosím, váš kodex cti, který v prvních řádcích říká, že ve vašem iluzorním světě není nic, co by stálo výše a mělo vyšší hodnotu, než Bůh a následování Jeho Zákon.

Na tomto základě všechno ostatní bude pro vás jasné a získá jiný význam.

A váš život je sám o sobě méně důležitou hodnotou, než Bůh a Jeho Zákon. Protože, když dáváte svůj život Bohu, získáte věčný Život. Ale následováním krátkodobých zájmů a zálib iluzorního světa, ztrácíte svou duši navždy.

Přeji vám, abyste se vydali cestou hájení Boží pravdy. Právě nyní nastal ten čas, kdy budete muset prokázat své odhodlání a vaše přesvědčení před tváří iluzorních sil, které se vám bezostyšně smějí do očí a nevěří, že existují lidé, pro něž následování ideálů je životní úlohou.

Vyzývám vás následovat vaše ideály, ať se děje cokoliv!  A to se nazývá skutečný duch rytířství! A to se nazývá nesmrtelnost!

Vyzývám vás vstoupit do věčného Života! Vyzývám vás následovat mne - vašeho Rytíře - Velitele!

Důstojně vstoupíme do Nového věku - do věku Vodnáře!


 

Já jsem Saint Germain!