Žijte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit

Velmi mnoho lidí ani nechápe, že trpí. Nemohou to pochopit, protože nemají s čím porovnat svůj stav. Jsou tak zatíženi svými problémy a starostmi, že nevidí záblesk světla v nesnesitelné temnotě obklopující jejich život.

 

Proto dejte tímto duším paprsek naděje. Otevřte své srdce Lásce a pošlete každému trpícímu srdci ve vašem světě částečku vaší Lásky.

Vždyť vám to nepřidělá práci? Vždyť vám nebude zatěžko potěšit vaší Láskou kruté srdce politiků, ekonomů, představitelů moci a soukromé struktury? Koneckonců můžete v sobě překonat stereotypy a uvidět, v nejhorších a nenapravitelných zástupcích moci a byznysu srdce lidí, kteří zkrátka  neznají Lásku.

 

Velmi mnoho lidí se nachází v područí kouzel iluzorních sil.

 

Oni spí a ve snu vidí děsivé sny a pokouší se tyto sny uskutečňovat ve svém životě.

 

Ale to je všechno jenom proto, že v srdcích těchto lidí chybí Bůh a Jeho projev: Láska. Právě absenci Boha nutí velmi mnoho politiků páchat strašné činy. A pokud by čísi Láska rozehřála jejich srdce alespoň krátkodobým impulsem Dobra a Světla, pak možno předpokládat, že spoustě a mnohým hrozivým následkům jejich činů bude zabráněno. Protože oni se změní. Impulz Boží energie je schopen rozpustit strach a agresivitu v srdcích nenapravitelných zločinců a odpůrců Boha.

 

A stává se, že člověk v jeden moment se jakoby probudil ze snu a slzy pokání mu samy tečou po tvářích. A kající se člověk již není schopen škodit druhým lidem, dětem a starcům.

 

Proto v této temné době považujte za práci vypěstovat ve svém srdci Lásku a nasměrovat tuto Lásku těm, kteří, podle vašeho názoru, potřebují tuto Lásku, aby se srdce těchto lidí změnilo. A v tomto případě budeme schopni společným úsilím změnit budoucnost celé planety, jakkoliv by se zdála býti smutnou a neradostnou.

 

Můžeme našim společným úsilím změnit jakoukoliv situaci na planetě Zemi.

 

Vyzývám vás nelenit a pracovat na sobě, na  svých nedostatcích, těch, které občas stále ještě blokují projev Boží Lásky ve vašich srdcích.

 

Popřemýšlejte o tom, co brání vašim srdcím projevit Lásku.

 

Popřemýšlejte o tom, jak rozpustit led strachu, agresivity, nedůvěry, který doslova spoutal vaše srdce.

 

Přemýšlejte, co můžete udělat pro druhé lidi. Nejen pro vaše blízké, ale i pro všechny lidi, kteří ovlivňují veřejné mínění.