Učení o odpovědnosti za přijatou Božskou energii

15.12.2005 09:09


Pán Šiva
15. prosince 2005


JÁ JSEM k vám dnes přišel prostřednictvím tohoto posla.

JÁ JSEM přišel, abych vám znovu připomněl dispensaci, kterou jsem vám udělil 27. listopadu letošního roku.

Musíte se znovu zamyslet a uvést do praxe příležitost, kterou vám Nebesa dávají. Nemyslete si, že takové příležitosti na vás budou padat jako mana z nebe. Dáváme vám příležitost a pak pečlivě sledujeme, jak ji využijete. A pokud jste natolik zabředli do svých iluzí, že si nedokážete vážit toho, co vám dáváme, pak nemá smysl, abychom vám nadále dávali příležitosti, znalosti a informace.

Pochopte, že to, že se Nebesa opět rozhodla oslovit lidstvo Země prostřednictvím tohoto posla, není obyčejná událost podobná těm případům, kdy se mnozí lidé obracejí k Bohu a dostávají nějaké pokyny a vedení. V tomto případě máme v úmyslu pracovat pro celý svět. A prostřednictvím našeho posla opět předáváme své znalosti a informace.

Chci, abyste se naučili rozlišovat mezi tím, jak jsou někteří lidé schopni přijímat určité druhy informací tak, že je čtou z určitých úrovní jemnohmotné úrovně, a tím, jak vám předáváme informace prostřednictvím našich poslů.

Je v tom velký rozdíl. Především tento rozdíl souvisí s větší spolehlivostí předávaných informací, protože předávání informací není spontánní, od případu k případu, ale zcela účelové. Na přenos informací se vynakládá velmi velké množství Božské energie. Proto si važte toho, co dostáváte, a nezapomínejte na zodpovědnost, kterou získáváte bezprostředně po přijetí této informace.

Pokud ve svém životě neuplatňujete to, co vám bylo dáno, pokud se neřídíte radami a doporučeními, které vám dáváme v těchto diktátech prostřednictvím našeho posla, pak automaticky vytváříte karmu, protože nepoužíváte Božskou energii, která vám byla dána a která je obsažena v těchto diktátech, k zamýšlenému účelu.

A účel, pro který tuto energii dáváme, je jednoznačný. Chceme pozvednout vědomí lidstva a připravit ho na přechod na novou úroveň, která bude odpovídat nové etapě kosmické evoluce.

Proto se ještě jednou pořádně zamyslete. A možná byste tyto diktáty neměli číst vůbec, a bude to pro vás lepší řešení, než když budete čerpat energii z těchto diktátů a z doporučení, která vám byla dána, neuděláte nic. V takovém případě si vytvoříte karmu nečinnosti, o níž vám milovaný Kuthumi podrobně vyprávěl ve svém diktátu[1].

Nemůžete si vzít energii a nepoužít ji k účelu, ke kterému byla poskytnuta. V tomto případě pro účely pozvednutí vědomí lidstva, a tím zabránění těm kataklyzmatům a přírodním katastrofám, které jsou spojeny s nedokonalým lidským vědomím.

Ale musím vám říci, že pokud jste měli přístup k těmto diktátům, přečetli jste si je, znamená to, že je řada na vás, abyste sloužili lidstvu na Zemi. A pokud nyní odmítáte tyto diktáty číst v naději, že se vyhnete karmě nečinnosti, učiníte volbu, která vás odvede z Cesty. A není známo, který druh karmy pro vás bude těžší.

Pochopte, že ve vesmíru není nic, co by se nepodřizovalo Zákonu, který v tomto vesmíru existuje. A přišla hranice, kdy lidstvo mohlo využívat božskou energii příliš volně. Řekli jsme vám, že svobodná vůle, která byla lidstvu dána, je omezena časovými limity. A pokud se lidstvo po dosažení hranice, která byla povolena pro experimentování se svobodnou vůlí, nedokáže samo vrátit k dodržování Zákona, který v tomto Vesmíru existuje, pak bude lidstvo hrubě obráceno a poučeno, i kdyby se kvůli tomu měla celá Země obrátit vzhůru nohama. Buďte proto rozumní. A postavte se konečně na ty stupně kosmické hierarchie, které vám odpovídají na této etapě evolučního vývoje.

Čím více budete pochybovat a vracet se k chování spojenému se zneužíváním svobodné vůle, tím pevněji budete postaveni na cestu, která je pro vás připravena a která odpovídá nadcházející etapě kosmické evoluce.

Může se vám zdát, že jsem příliš přísný a že vás zastrašuji.

Ano, jsem velmi odhodlaný a neúprosný Pán. Nerad žertuji a nemám rád, když mě někdo neposlouchá.

A já dělám, co musím, protože můj status v Kosmické Hierarchii mi dovoluje s vámi mluvit velmi tvrdě. Období, kdy jsme si mohli dovolit vás přesvědčovat a lichotit vám, je pryč. Nyní budeme mluvit přísněji a tato přísnost a tvrdost jsou ospravedlněny nadcházejícími kosmickými termíny. A bude pro vás lepší, když vám to řeknu tím nejtvrdším způsobem, než aby vám na hlavu spadlo globální kataklyzma v tu nejnevhodnější dobu.

A nebýt pravděpodobnosti této hrozné volby, která se každou minutou zvyšuje, mohl bych vám i nadále dávat komplimenty a odměňovat vás naší pozorností a projevy uznání.

Nyní vám doporučuji, abyste velmi vážně vzali v úvahu příležitosti, které vám v předchozích diktátech poskytli milovaný Surya a milovaný Alfa.

Může se vám zdát, že to, co vám nabízíme, nestačí k zachování rovnováhy na planetě a k zabránění kataklyzmatu. Ale pokud na naši výzvu zcela upřímně zareaguje jen několik stovek či tisíců lidí, zaručuji vám, že výsledek bude mít velmi brzy dopad a odstraní nerovnováhu na planetě, která se stále stupňuje.

A je obzvláště důležité to udělat nyní, před koncem letošního roku.

Zahájili jsme nový cyklus diktátů. V každém diktátu vás varujeme před hrozícím nebezpečím. Nepřipadá vám to zvláštní? A není to známka toho, že je čas konečně se vymanit z iluzí a pustit se do skutečné práce. Rozhodněte se, zda se budete připravovat na svátky, nebo zda se vší pevností a odhodláním splníte to, co po vás Mistři žádají. Je dost jiných lidí, kteří v těchto svátečních dnech rozkývají loď. Někdo musí udržet rovnováhu. A vy jste ti, kdo to musí udělat. Protože na tomto světě není nic náhodné. A skutečnost, že čtete tyto diktáty, ukazuje, že jste lidmi, na které Nebesa v tomto důležitém období spoléhají.

JÁ JSEM Šiva!
A doufám, že tak jednoznačně
a přísněji o naléhavých úkolech
by vám žádný jiný Mistr neřekl.

 

[1] Učení o karmě nečinnosti. Milovaný Kuthumi, 24. června 2005