Čekáme, až dospějete

04.01.2006 20:20


Milovaný Vairóčana
4. ledna 2006


JÁ JSEM Vairóčana, který k vám opět přišel.

Nejprve bych rád přivítal ty z vás, díky jejichž úsilí můžete opět dostávat naše Poselství. Víte, že předávání Poselství stojí mnoho energie. A kdyby vaše úsilí neumožnilo pokračovat v přijímání diktátů, museli bychom přestat. Vše v Kosmu podléhá rozumnosti a účelnosti. A pokud nevidíme, že Učení, které vám dáváme, vnímáte a jste připraveni podniknout potřebné kroky na fyzické úrovni, aby se naše Učení rozšířilo, a pokud nevidíme, že jste připraveni pomoci svými modlitebními vigiliemi, pak zavíráme okno příležitosti do lepších časů.

Proto skutečnost, že jste schopni přijímat toto Učení, znamená, že vaše úsilí bylo dostatečné a že vaše úsilí bylo uznáno za dostačující, aby diktáty prostřednictvím tohoto posla mohly pokračovat.

Vždy, když se řeší otázka, zda poskytnout další Učení, pečlivě zvažujeme všechna pro a proti. Ježíš učil, že se nenalévá mladé víno do starých měchů[1]. Než tedy začneme dávat poznání a energii, zhodnotíme kvalitu nádoby. A to se netýká pouze posla. Platí to pro každého z vás, kdo jste přišli do styku s tímto Učením. Svou podporu můžete v malém vyjádřit prostým sdílením daného Učení se svými známými a blízkými. Můžete přispět energií modlitby a podpořit tak cyklus těchto diktátů, můžete se podílet na vydávání knih, jejich distribuci nebo překladu diktátů do jiných jazyků. Všechny tyto vaše snahy se sčítají a dostávají se do našich nebeských počítačů k analýze. A my porovnáváme energii, kterou jsme vynaložili na předávání Učení, s energií, kterou jste vynaložili na osvojení a šíření těchto Učení ve vaší oktávě.

A bilance byla trochu ve váš prospěch. Proto se nyní snažíme misky vah vyrovnat a dát vám tolik Božské energie a vědomostí, abychom udrželi rovnováhu energií.

Prozradím vám tajemství, že ještě nedávno, než začala zasedat Karmická Rada, a vy víte, že jsem také členem Karmické Rady, se váhy s energií, kterou jsme dávali, převážily. Proto milovaný Serapis Bey[2] hovořil o tom, že jeho diktát by mohl být diktátem posledním.

A dnes mám to štěstí, že s vámi mohu znovu mluvit a předat vám své Učení a svou energii.

JÁ JSEM Vairóčana, Buddha Vairóčana. A jako Buddha jsem povinen vám předat poznání a energii. Víte, že rovnováhu na planetě udržují lidé, kteří dosáhli Buddhova osvícení. To neznamená, že se tito lidé od většiny z vás příliš liší fyzicky, a dokonce i mentálně. Stupeň rozšíření vědomí a úroveň Buddhova vědomí nesouvisí tolik s vnějším vzhledem jako s vnitřním stavem. Ale právě tito lidé jsou díky míře svých úspěchů schopni udržet rovnováhu na planetě Zemi.

Úkolem, který musíte splnit, je dosažení vědomí Buddhy. Všichni se stanete Buddhy. Pravda, ne všichni se stanete Buddhy v této inkarnaci. Ale dosažení úrovně vědomí Buddhy je pro vás stejně nevyhnutelné jako skutečnost, že vývoj v tomto Vesmíru bude pokračovat.

Získáte přístup ke znalostem, které nejsou obsaženy v knihách na pultech obchodů a v knihovnách. Získáte přístup ke znalostem, které jsou obsaženy ve vesmírné pokladnici vědění. A abyste k tomuto poznání měli přístup, musíte dosáhnout vědomí Buddhy.

Proto se nikdy neunavíme opakovat vám, že se musíte rozloučit s tou částí sebe sama, která je nereálná a která vám brání v přístupu k vesmírné pokladnici vědění a energií.

Můžete pokračovat ve svých pozemských hrách, ale přesto se od nich postupně osvobozovat. Stejně tak děti hrají své hry a hračky až do určitého věku. A pak, už po několika letech, je staré hry přestanou zajímat. Proč? Protože se změnila úroveň vědomí. Dospěly. Stejně tak my čekáme, až dospějete a přestanete hrát ty hry, které jsou lidstvu vlastní v dětství.

Kdybych přišel do mateřské školky a začal dětem vyprávět o struktuře Vesmíru a struktuře nejsložitějších informačních systémů, děti by mi nerozuměly. Nezajímalo by je to. Ale je odpovědností všech dobrých vychovatelů a učitelů, aby děti na svém stupni vývoje pochopily, že existuje i jiný svět než svět jejich dětských her. Nemohu vám tedy dát kosmické znalosti a vědomosti o struktuře tohoto Vesmíru, ale mohu vám říci, že existuje jiný svět plný kosmických bytostí, které jsou na jiném stupni vývoje vědomí. A existují i jiné formy vzájemných vztahů mezi různými formami života.

A možná pak, když si to uvědomíte, získáte impuls aspirace, který vás povzbudí k tomu, abyste usilovali o vzdálené světy a vznešenější stavy vědomí.

Když jste byli malí, mnozí z vás se chtěli stát dospělými, abyste mohli vstoupit do světa, ve kterém dospělí žijí a jednají. Proč jste se nyní uzavřeli do svého světa a ztratili jste touhu po jiných světech, světech odpovídajících jiné úrovni vědomí, úrovni vědomí Buddhy?

A stejně jako nemůžete vstoupit do světa dospělých, dokud nezískáte určité vzdělání a výchovu, které vám umožní jednat ve světě dospělých, stejně tak nemůžete vstoupit do našeho světa a začít v něm jednat, dokud neprojdete určitým školením a vaše vědomí se nedostane na další úroveň vývoje.

A vaším prvním krokem správným směrem bude vaše touha a snaha řídit se našimi pokyny a radami.

Dnes jsem vám předal porozumění a naše přístupy, kterými se řídíme při jednání s lidstvem na Zemi.

Mnohým z vás může připadat urážlivé, že vás považujeme za děti.

Přesto zůstanete dětmi, dokud v sobě nepřekonáte své dětské touhy a dětské snahy.

Proto vám přeji, abyste co nejdříve dospěli a konečně převzali plnou odpovědnost za svou planetu a za veškerý život na planetě Zemi.


JÁ JSEM Vairóčana byl dnes s vámi.

_____________________________________________________

[1] "Ani se nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou nazmar. Ale mladé víno se nalévá do nových měchů, a tak se uchová obojí." Matouš 9,14-17

[2] "Přišel jsem vás varovat, že tento diktát může být poslední". Serapis Bey, 23. prosince 2005