Klíčem k vaší budoucnosti a budoucnosti celé planety je vaše vědomí

18.04.2006 18:18

 

Gautama Buddha
18. dubna 2006 

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, který k vám dnes přišel.

JÁ JSEM přišel dát nějaké znalosti a učení. Jako vždy využívám tělesnou schránku a příležitost poskytnutou naší vyslankyní Taťánou.

Ještě nedávno jsme neměli možnost dávat naše Učení tak svobodně celému světu. A ještě před dvěma nebo třemi lety nikdo nepředpokládal, že Učení může být poskytováno na území Ruska. Podívejte se, jak se všechno změnilo.

Dáváme naše Učení, a současně se mění situace v Rusku a celkově na planetě Zemi.

Vidíte a máte možnost sledovat, jak zdánlivě nedůležitá událost může mít dopad na celý svět. Možná netušíte a nenacházíte analogie ve vašich životech, a nespojujete změny, které se v nich dějí, s tím, že máme příležitost dávat naše poselství. Dobře, vůbec vás nežádáme, abyste hledali nějaké analogie. Stačí sledovat změny, které se vyskytují ve vašem životě a v životech lidí kolem vás.

Uplyne nějaký čas a vy se naučíte rozpoznat za těmito změnami vliv Vzestoupených Mistrů. Jednáme otevřeně a v našich činech není nic, co bychom vám v našich poselstvích neprozradili. Celý mechanismus, kterým ovlivňujeme planetu Zemi a změny, které na planetě Zemi probíhají, je otevřeně odhalen v našich poselstvích a v Učení, které vám dáváme.

Všechno probíhá velmi jednoduše. Vy čtete poselství, navštěvujete semináře, které pořádáme s pomocí našeho posla a těch lidí, kteří se rozhodli nám sloužit. Získáváte energii, znalosti a měníte své vědomí, vaše myšlení, vaše vibrace.

Ovlivňujete každého člověka, s nímž se setkáváte na ulici, v práci. V průběhu tohoto roku se nám tak podařilo ovlivnit miliony lidí. Proto nyní můžeme s jistotou říci, že proces změny vědomí jde tak úspěšně, že bylo rozhodnuto o tom, že proces změn na planetě Zemi může být maximálně urychlen. To neznamená, že v blízké budoucnosti hrozí významná kataklyzmata a přírodní katastrofy. Naopak, pokud bude proces změny vědomí pokračovat stejně úspěšně a tak rozhodným tempem, vyhnete se významným kataklyzmatům a katastrofám.

Nicméně nemůžeme vám zaručit, že kataklyzmata a katastrofy nebudou, pokud síly, které jsou proti nám a které nelitují jakýchkoliv obětí, aby zpomalily proces změny, podniknou aktivní kroky a zapojí do těchto akcí mnoho lidí.

Takže předtím, než začnete jakoukoli činnost ve vašem světě, pečlivě zvažte své motivy a snažte se pochopit, jaké motivy hýbou lidmi, kteří vás vyzývají k účasti na určitých aktivitách, včetně modlitebních praktik. Energie modlitby lze chytře využít k realizaci cílů, které přímo odporují cílům Božským.

Vaše úroveň vědomí nám nyní umožňuje dát tato Učení o zkreslení energie modlitby. Po celou dobu byli lidé, kteří posílali energii modlitby do Vyšších oktáv Světla, ale byli i druzí lidé, kteří používali energii modliteb k dosažení svých osobních sobeckých cílů. V tomto případě nejednali v souladu s Boží Vůlí. Navíc ti lidé, které oni zapojovali do svých aktivit, tvořili karmu.

Všechny činy ve vašem světě, všechny myšlenky a pocity vytvářejí karmu. Nemůžete nejednat, a proto nemůžete nevytvářet karmu. Karma však byvá negativní a pozitivní. Negativní karma prodlužuje cyklus vašeho pobytu na Zemi a vy jste nuceni znovu a znovu přicházet do inkarnace.

Pozitivní, neboli dobrá karma, naopak způsobuje, že cyklus vašeho pobytu na planetě Zemi se zkracuje.

Osud každého jednotlivce a stav věcí na planetě Zemi je ovlivněn poměrem mezi pozitivní a negativní karmou, kterou lidstvo nashromáždilo v minulosti a vytváří nyní, v každém okamžiku současnosti.

Proto vám neúnavně opakujeme, že na každém z vás závisí budoucnost planety Země a proces změn, které se na této planetě odehrávají.

Jakkoli je vám to zatěžko, musíte si neustále pamatovat, že vaše existence nekončí smrtí vašeho fyzického těla. Oh, jste mnohem více než vaše fyzické tělo. Každý z vás má potenciál stát se Bohem. A časem se všichni stanete Bohy. S výjimkou těch, kteří dobrovolně odmítnou stát se Bohem a rozhodnou se ztotožnit se s fyzickým tělem. Víte, že všechno, co vás obklopuje, představuje obrovskou iluzi. A podstatou vašeho úkolu je povznést se ve vaší mysli nad tuto iluzi. Tehdy, když se vznášíte nad iluzí a vzdáváte se připoutanosti k fyzickému světu, pokračujete ve svém vývoji ve Vyšších světech. Pokud se ale ztotožníte s fyzickým světem, odsoudíte se dobrovolně k smrti, protože fyzický svět časem přestane existovat a do Vyšších světů se nedokážete přesunout, protože vaše vědomí Vyšší světy nepřijímá.

Proto klíčem k vaší budoucnosti a budoucnosti celé planety je vaše vědomí a ta míra, do jaké jste ochotni své vědomí změnit.

Příznivou příležitost, která je dána planetě, musí vaše vědomí přijmout. Musíte si být vědomi, že existuje Božská příležitost a musíte se snažit tuto příležitost přijmout a využít ve svých životech. Božská příležitost se pak může projevit ve vašem fyzickém světě.

Řekl jsem vám o mechanismu, jak ovlivňujeme fyzický svět a jak fyzický svět měníme. Jedná se o nejpřirozenější způsob změn, který by měl být použit jako první. Všechna kataklyzmata vznikají, protože vědomí lidstva neodpovídá úrovni, kterou v současné době Nebesa chtějí vidět v lidstvu Země. Proto vás vždy varujeme, když se od vás vyžaduje zvýšená práce na změně vašeho vědomí.

Nyní mohu s radostí říci, že tempo, kterým se mění vědomí lidstva, splňuje naše požadavky.

Jen tak dále! Nebesa jsou vám vděčná. A můžete očekávat nové milosti Nebes.

Byl jsem rád našemu dnešnímu setkání.
 

JÁ JSEM Gautama Buddha. Om.

* * *