To, do jaké míry v sobě dokážete rozvinout kvalitu Božské Lásky, rozhodne o tom, jak úspěšně budete moci pokračovat ve svém vývoji na své krásné planetě

04.07.2006 23:03


Milovaný Súrja
4. července 2006


JÁ JSEM Súrja, který k vám dnes přišel. JÁ JSEM k vám přišel z Velkého Centrálního Slunce, abych vám předal ještě jednu stránku věčného Učení o Věčném Životě a neexistenci smrti. Možná si myslíte, že mluvím příliš vznešeně, ale tak se mluví v kruzích a oktávách, z nichž pocházím. Náš jazyk není jako váš jazyk. Mluvíme jazykem myšlenek, a to ani ne tak myšlenek, jako spíše energie. Vyměňujeme si energii a je to podobné, jako byste si navzájem vyměňovali pocity Lásky. Prozradil jsem vám jedno z velkých tajemství vesmíru. Vše v tomto vesmíru je založeno na velké síle Lásky. A vše, co v tomto vesmíru existuje, existuje jen díky síle Lásky.

Láska je základem tohoto vesmíru. Proto jsou vaše vibrace, pokud se co nejvíce blíží vibracím vesmíru, výhradně vibracemi Lásky. A čím více jste schopni projevovat kvalitu Lásky ve svém srdci, tím více se přibližujete pravé realitě a vzdalujete se své fyzické iluzi. Kvalita Lásky má však ve vašem světě a v našem světě zcela odlišné odstíny. A to, co mnozí z vás míní Láskou, ve skutečnosti vůbec není Láska. Tento pocit, který někdy nazýváte láskou, je svým významem podobný sexuálnímu pudu nebo pudu pohlavnímu. A tento pocit se nijak neliší od citů, které k sobě projevují zvířata nebo ptáci. Proto se nejprve musíte zamyslet nad kvalitou Lásky, kterou prožíváte.

Pravá Láska není vázána na konkrétní pohlaví ani na objekt své Lásky obecně. Je to vnitřní pocit, který není vázán na konkrétní bytost nebo objekt, je to Láska ke všem, ke všemu stvoření, k celému Životu, k celému vesmíru. A mnozí z vás, když jste v přírodě, jste schopni zvýšit své vibrace na tento skutečný pocit pravé Lásky. Síla a hloubka této Lásky však může být ještě intenzivnější. Vaše fyzická těla prostě nejsou schopna prožívat ještě vznešenější a jemnější projevy této úžasné kvality Lásky. Každý z vás miluje jiným způsobem a každý z vás má své individuální, osobní chápání kvality Lásky. Na počátku stvoření Bůh rozdělil svou Lásku na nespočet částeček a každý z vás, jako část Boha, obdržel svůj díl Lásky. Nyní máte možnost tuto Lásku prožívat a zdokonalovat. Musíte proto odstranit vše, co brání tomu, aby ve vás Láska rostla.

Podívejte se pozorně na svůj život a pokuste se vysledovat, jaké stavy zažíváte nejčastěji. Překvapí vás to, ale pocit Lásky, který je vlastní všemu stvoření, pravý pocit Lásky téměř nikdy nezažíváte. A i když k vám přijde první láska, jen velmi zřídka není tento pocit zbarven majetnickým pudem a touhou vlastnit objekt své lásky. Proto to, do jaké míry dokážete rozvinout kvalitu Božské lásky, závisí na tom, jak úspěšně dokážete pokračovat ve svém vývoji na své krásné planetě.

Proto jsem dnes přišel, abych vám předal toto poselství založené na pocitu největší Lásky k lidstvu na Zemi.

A kdybychom já a ostatní Mistři neměli v sobě tento pocit bezpodmínečné, dokonalé Lásky, těžko bychom mohli přijít a hlídat vás, starat se o vás a dávat vám naše pokyny a učení po celý cyklus hmotného vesmíru.

Víme až příliš dobře, že ať jste sebevíc tvrdohlaví, nemáte na výběr a dříve nebo později půjdete po cestě, která je pro vás určena plánem velkého Stvořitele tohoto vesmíru.

A to je cesta nejvyšší Lásky a nejvyšší blaženosti. Vše, co vás od tohoto stavu odděluje, podléhá postupnému odevzdávání a musí opustit vaše vědomí a vaše životy. Takový je totiž Zákon. A vy sami musíte učinit volbu a řídit se tímto zákonem. Zákonu nejvyšší a bezpodmínečné Lásky.

Je pro vás těžké nyní uvěřit, že vše, co vás obklopuje, je pouze projevem nebožského pocitu antilásky. Ano, vše, co jste vytvořili a co nebylo založeno na velkém pocitu Lásky, nakonec zmizí a přestane existovat. Zůstane jen to, co je dokonalé v Bohu, a především tento pocit Božské, bezpodmínečné Lásky, nezakalené lidským vědomím.

Jsem velmi rád, že vám dnes mohu předat toto Učení. Je mi velkým potěšením mluvit o Lásce a prožívat Lásku k vám, děti Země. Ani si nedovedete představit, jak jsem šťastný.

Nyní bych rád řekl ještě několik slov o našich plánech do budoucna. A tyto plány se nijak neliší od toho, co jste již slyšeli. Stále táhneme lidstvo Země na vývojovou úroveň, které by mělo odpovídat, ale zatím se vzpírá. Zdá se vám, že máte velké úspěchy, ale všechny vaše úspěchy směřují k rozmnožení iluze, zatímco v této fázi se od vás vyžadují jiné úspěchy. Úspěchy v oblasti rozvoje Božských vlastností ve vás, z nichž hlavní je Božská Láska. Existují však i další vlastnosti, které u sebe musíte rozvíjet. A abyste se mohli zaměřit na své skutečné vnitřní schopnosti, musíte jít do svého nitra. A to je cesta, kterou učíme, cesta mystiků, cesta, která vás vede k vašemu zdroji.

Abyste se však mohli vydat touto cestou, musíte se vzdát připoutanosti ke svému světu a všem cílům, které jsou ve vašem světě. A to je velmi obtížné. Protože abyste dosáhli svého vnitřního spojení s námi a s Nejvyšší částí vás, potřebujete bezpodmínečnou a bezvýhradnou Víru. Víra a Láska jsou dvě sestry, dvě milující se sestry, které jsou nerozlučné na věčnost. Existuje také Naděje. Naděje, která jediná dokáže obrátit vaše vědomí, když se zdá, že není cesty ven ze slepé uličky životních zvratů a bouří.

Proto přicházíme, abychom vás neustále udržovali v souladu s vyšší realitou a dávali vám Naději na zítřek, který bude nepochybně lepší. Protože takový je Zákon tohoto vesmíru. A s každým dalším evolučním cyklem budete blíž a blíž k Božské realitě a bude to pro vás stále snazší. A časem přijde uvědomění si této reality a pocit štěstí vás naplní a nikdy vás neopustí. Soumrak vašeho vědomí skončil. Před vámi je úsvit a probuzení do nové reality.

Jsem šťastný, že vám mohu oznámit příchod nové reality, slunce nové reality do vašeho světa.


JÁ JSEM Súrja,
Přicházím k vám s pocitem velké Lásky!