Dvanáctý malý Růženec Matky Marie

28.03.2020 21:50
Dvanáctý malý Růženec Matky Marie

 

 
Buďte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit [1]

 

Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodičko, milovaná Matko Marie, poklekám před Tebou. Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. Prosím o Tvoji pomoc a podporu. Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, které si pamatuje má duše. Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, kterou hodlám jít v tomto životě.
 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen! [2]


Více zde: https://www.sirius-cz.net/products/dvanacty-maly-ruzenec-matky-marie/