Náš úkol - nasytit Zemi novými vibracemi, novým vědomím a novým postojem ke světu. Gautama Buddha, 23. května 2005

23.07.2020 10:47

https://www.sirius-cz.net/news/2005-05-23/