Nové překlady Poselství: "Cesta zasvěcení, které učím – to je Cesta plné pokory před Vůlí Boha, plné sebeoddanosti a plného sebeobětování". Milovaný Ježíš, 22. května 2005

19.02.2021 20:27

 

Milovaný Ježíš

22. května 2005