Nové překlady Poselství: Nastal čas, kdy se pro veškerou plnost Božské Pravdy musíte obrátit k svému Vyššímu Já. JÁ JSEM, KTERÝ JSEM 15. května 2005

05.07.2023 18:11

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM
15. května 2005