Nové překlady Poselství: Teprve tehdy, když přijímáte Zákon z hlubiny vašeho srdce, stáváte se vykonavatelem Zákona. Milovaný Kuthumi 28.dubna 2006

17.03.2022 10:43
Milovaný Kuthumi
28.dubna 2006