Nové překlady Poselství: "Váš svět podléhá změně a tato změna může být provedena pouze cestou změny vašeho vědomí". Milovaný Ježíš, 28. května 2005

13.03.2021 14:13

 
Milovaný Ježíš, 28. května 2005