Ježíšův Růženec

 

Obracím se na ty z vás, kteří cítí zvláštní blízkost se mnou

Krátký Růženec z Poselství Milovaného Ježíše 21. března 2005.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

 

Otče náš [1 ]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého:

 Neboť Tvé je Království i moc i sláva navěky

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. (3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

1. JÁ JSEM Ježíš. Vy víte, že v době mého vtělení se mnoho lidí přicházelo podívat na zázraky, které jsem dělal. Mnohem méně lidí si však přicházelo poslechnout mé učení, ale jenom 12 nejbližších učedníků bylo schopno přijmout určitou míru tajných znalostí, které jsem hlásal. Tyto znalosti se příliš lišily od náboženských přesvědčení té doby. Ale já jsem je vyučoval, protože jsem musel zasít semena Pravdy v srdcích alespoň několika svých následovníků.

Zdrávas Maria

2. Obracím se na ty z vás, kteří cítí zvláštní blízkost se mnou – vězte, že jsem otevřený kontaktu s vámi ve vašem srdci. Přicházím ke každému, kdo mě volá a kdo připravil pro můj příchod svůj chrám. Nebojte se a nenechte se odradit, pokud se naše komunikace neuskuteční okamžitě. Potřebuji, aby vaše vibrace dosáhly určitého stupně čistoty, pak můžu být ve vás přítomen a komunikovat s vámi.

 

Zdrávas Maria

3. Vaše touha po naší komunikaci vytvoří určitý magnet, a já budu mít příležitost sestoupit do vašeho srdce pro vnitřní komunikaci. Pokud si pozorně* přečtete Evangelium, pak zjistíte, že jsem nikdy nevyzýval k dodržování vnějšího rituálu. Vyzýval jsem k následování Cesty, která leží ve vašich srdcích. A učil jsem vás, abyste připravili svůj chrám pro příchod ženicha. Tím ženichem je vaše JÁ Krista.

 

Zdrávas Maria

4. Když dosáhnete určitého stupně čistoty vašich nižších těl, vaší duše, dostanete možnost komunikovat s vaším JÁ Krista, s vyšší částí vás samotných. A prostřednictvím vašeho JÁ Krista dostanete příležitost komunikovat se všemi Vzestoupenými Mistry. Ve skutečnosti nepotřebujete žádného vnějšího posla pro to, aby se uskutečnilo naše spojení. Dám vám svou podporu,  odpočinek i útěchu. To vše najdete uvnitř sebe, ve svém srdci.

 

Zdrávas Maria

5. Přijdu ke všem, kteří na mne čekají, kterým se beze mne stýská. Slibuji vám, že přijdu ke každému z vás a přinesu právě to, po čem vaše srdce nejvíce prahne. Přinesu vám znalosti o vašem Počátku, o tom světě, odkud jste přišli a kam se snažíte vrátit. Připomenu vám vaši první lásku, přinesu vám znalosti o Cestě, která vás přivede Domů k vašemu Otci na Nebesích.

 

Zdrávas Maria

6. Nevěřte tomu, kdo vám řekne, že toto království je tady, nebo že je tam. Nevěřte těm, kteří vás budou přesvědčovat, abyste budovali toto království ve vnějším světě, i kdyby se to Království nazývalo Království Boží na Zemi nebo Komunismus. Není třeba jít na konec světa - do Indie, Ameriky nebo Tibetu, abyste to Království našli. Boží Království je stav vašeho vědomí. A když dosáhnete určité úrovně rozvoje svého vědomí, získáte přístup k tomuto Božímu Království. 

Zdrávas Maria

7. Vezměte mě za ruku. Držte ji pevně a já vám ukážu cestu do tohoto Království, jehož vchod se nachází uvnitř vašeho srdce. Ale první, co musíte udělat sami, ze své vůle, je zbavit se těch vlastností, které zatěžují vaše srdce a brání vám spatřit mne - i tehdy, když k vám přicházím a stojím přímo před vašima očima. Neuvidíte mne do té doby, dokud se neosvobodíte od zátěže, která leží na vašich ramenou. Je to břemeno, které se skládá z vašich závislostí na okolním světě. 

 

Zdrávas Maria

8. Nabízím vám cvičení, ale slibte mi, že je budete provádět každý den. Každý den si představujte zářící oslepující Světlo přímo před sebou. Toužíte po spojení s tímto Světlem, chcete s ním úplně splynout. Ale to Světlo vás pálí, nemůžete se k němu přiblížit. Protože je ve vás něco, co nepochází ze Světla, co vám brání dostat se do stavu, který je vaší skutečné podstatě vlastní - podstatě Světla, Ohně, Plamene. Přemýšlejte, co vám brání? Co ve vás nepochází ze Světla?

 

Zdrávas Maria

9. Nesnažte se zbavit najednou všech svých nedokonalostí. Najděte jednu svou vlastnost, která vám podle vašeho názoru nejvíce brání projevit svou skutečnou podstatu. Pokud nevíte, která vlastnost to je, modlete se ke mně, proste mě a já vám napovím, jaká vaše vlastnost to je. Pak se projeví ve vašem životě a budete se jí chtít zbavit. Musíte po odstranění té vlastnosti nebo škodlivého návyku toužit tak silně, že mne budete ve svých modlitbách neustále prosit, abych vás té vlastnosti zbavil, abych vám pomohl tuto vaši nedokonalost překonat. Můžete jenom prosit, můžete se modlit. A najednou přijde den, kdy se této vlastnosti nebo zvyku zcela zbavíte. Pak začnete s odstraňováním další nedokonalosti.

 

Zdrávas Maria

10. Odevzdávejte všechny své nedokonalosti mně. Proste mne, a já si je všechny vezmu. Pak už ve vás samotných nezůstane nic, co by vám překáželo vidět mne, když budu stát před vámi. A já vás pak budu moci jenom vzít za ruku a provést tím tajným vchodem do Božího Království, skrytého v tajném příbytku vašeho srdce. Ale do té doby se spolu budeme setkávat. Budu k vám přicházet znovu a znovu, dokud mne neuslyšíte a dokud nepocítíte mou Lásku. JÁ JSEM Ježíš, váš přítel a bratr na Cestě.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_iisus.htm

 

_____________________________________________________________________________________________________________

[1] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net