O příležitosti odlehčení karmy příštího měsíce a o dopisech Karmické Radě

Dnešní den je dnem, kdy můžete přiložit své modlitební úsilí a nasměrovat energii modlitby pro proměnu karmy příštího měsíce. Bude vám dáno přesně tolik z toho, co vy žádáte, nakolik to dovolí čistota vašeho srdce, upřímnost a nakolik to dovolí Zákon karmy.

 

Proto vám doporučuji, abyste nebyli leniví a pracovali v tento den. Dokonce můžete věnovat všechnu práci, kterou budete v tento den vykonávat pro proměnu karmy. Představte si, že když myjete nádobí nebo uklízíte váš byt, smýváte všechny karmické usazeniny minulosti ze všeho, čeho se dotkla vaše ruka.

Voda je vaším pomocníkem.

 

Můžete pokračovat ve vašem experimentu a přenést ho do duševní roviny. Dokažte si představit, jak berete hadr a utíráte všechny vaše nečisté myšlenky, které vás někdy navštívily. Potom přejdete do astrální roviny a budete smývat všechny usazeniny vašich negativních pocitů.

Představte si, že děláte velký úklid ve všech vašich tělech.

Můžete si představit, jak si berete vaše mentální tělo nebo astrální tělo, svlékáte je jako oděv a vytřásáte z nich všechen prach nedokonalých myšlenek a pocitů. Vzduch je vaším pomocníkem.

Můžete umístit vaše těla na slunce a vystavit je paprskům zářivého letního slunce, aby proměnilo stopy vaší karmy. Slunce je vaším pomocníkem.

Představte si, jak fialový oheň proniká naskrz všemi vašimi těly a spaluje všechno ve vašich čtyřech nižších tělech, co není od Boha. Oheň je vaším pomocníkem.

V tento den se začíná zasedání Karmické Rady na Zemi. Můžete se obrátit na Karmickou Radu s vašimi dopisy a žádostmi. Vaše práce je požádat o pomoc. Karmická Rada přezkoumá vaší žádost a prokáže vám tu pomoc, kterou vám může poskytnout kosmické milosrdenství. Požádejte anděly, aby doručili vaše dopisy na místo určení, nezapomeňte napsat své jméno a příjmení, datum a dopis spalte. Pokud si ponecháte kopii vašeho dopisu, brzy zjistíte, že mnoho z toho, ne-li všechno, o co jste žádali Karmickou Radu, se splní.

Břemeno karmy, které visí nad lidstvem, je příliš veliké a Vzestoupení Mistři používají doslova každou možnou příležitost, aby vám pomohli, lidem Země, nacházejícím se ve vtělení. Nepohrdejte darovanými milostmi a příležitostmi.

Kosmický zákon nedovoluje nám vměšovat se do vaší karmy pokud nás nepožádáte, abychom zasáhli. Ale jakmile je výzva vyslovena a i vyslyšena, Vzestoupení Mistři jsou připraveni poskytnout vám veškerou pomoc.

Jenže, neměli by jste se jenom spoléhat na Vzestoupené Mistři. Pokud člověk žádá jedenkrát o to, abychom mu pomohli zbavit se těžké karmy, která visí nad ním, například, jako je karma potratu, pomůžeme. Avšak, pokud se po nějakém čase člověk znovu dopustí stejného činu, který vede k vytvoření karmy, v tom případě je pro Vzestoupené Mistři mnohem těžší poskytovat pomoc.

Proto pokaždé, když žádáte o pomoc, abyste se zbavili následků vašich nesprávných činů z minulosti, musíte úplně vědomě brát na sebe závazky více neopakovat ve svém životě tyto věci, které vedly k vytvoření karmy.