Učení o nutnosti uchovávat vaše nižší těla v čistotě


Milovaný Kuthumi
4. července 2007



JÁ JSEM Kuthumi, který znovu přišel dát další Poselství lidem na Zemi. Dnes jsem vám přišel připomenout vaši povinnost. Mnozí z vás před příchodem do vtělení absolvovali speciální školení v našich školách a ašramech, jež jsou na jemné rovině.

Navštěvovali jste naše hodiny a připravovali jste se na misi. Mnozí z vás ještě v mladších letech zachovali nejasné vzpomínky na potřebu něco udělat pro svět. Vaše srdce hořelo plamenem Služby, ale nic kolem vás vám nepřipomínalo vaši povinnost.

A teď jsem vám přišel připomenout účel vaší inkarnace. Celý životní shon by měl ustoupit do pozadí. Musíte být schopni správně stanovit priority ve vašich životech. Existuje to podstatné a to nepodstatné. Jsou úkoly věčné, jsou úkoly současné inkarnace a je tu shon dne. Tehdy, když dovolíte každodennímu shonu každý den, rok co rok ovládnout vás, vaše smysly ztrácejí vnímání jemných světů, ucpáváte své vědomí tolika zbytečnými informacemi, že prostě nedokážete odejít do ústraní a vstoupit do ticha našeho světa.

Jste velmi citlivé bytosti. Vaše jemná těla, jsou-li naladěna na Vyšší světy, jsou jako housle Stradivari. Nicméně, velmi mnoho z vás zatloukává těmito houslemi hřebíky. Představte si skutečné housle Stradivari. Generace lidí si vychutnávala jejich okouzlující zvuky. Učíte se uvědomovat si hodnotu tohoto skutečně uměleckého díla. Proč si sebe vážíte méně než housle? Jste mnohem lepší průvodci energií jemného světa. Jste schopni vést energii vyšších světů do vašeho světa. Máte však mnohem větší respekt a úctu k věcem vašeho světa než k sobě samým.

Nechuť naslouchat sobě a udržovat se v čistotě souvisí s vašimi psychologickými problémy a kořenem těchto problémů je vaše nenávist k sobě samému. Musíte se milovat ne jako fyzické tělo, ale jako projev Boha na Zemi. Jste součástí Boha a musíte se starat o všechna svá těla a udržovat je v čistotě jako projev Božství.

Všechna vaše těla potřebují správnou péči. Vaše fyzické tělo musí dostávat správnou plnohodnotnou výživu. A čím vyšší jsou vibrace jídla, tím méně jídla potřebujete.

Vaše emocionální tělo potřebuje výživu jemnými energiemi pocházejícími z vyšších světů. Vaše emocionální tělo neustále potřebuje jemnou energii. Snažíte se uspokojit hlad vašeho emočního těla tím, že ho krmíte náhražkami sestávajícími z nekvalitní hudby, sledováním televizních přenosů. Špiníte své emocionální tělo tím, že ho neustále vystavujete nepříznivým podmínkám, které existují ve vašem světě. Snažte se chránit před zvuky, které se šíří ze všech stran. Stačí jedna hodina denně poslouchání rozhlasu nebo sledování televize, aby se člověk na měsíc zbavil možnosti komunikovat s Vyššími světy.

Zamyslete se nad tím, čím se obklopujete ve svých životech. Jak je to všechno daleko od vibrací našeho světa.

Jedna vypitá sklenička alkoholu nebo vykouřená cigareta vám nedává možnost několik dní vystoupat do vyšších éterických oktáv. Jste nuceni neustále být na úrovni astrálního plánu, protože jste se k němu připoutali, jako řetězy, svými škodlivými návyky.

Pečlivě analyzujte, čím zatěžujete své mentální tělo. Kolik času strávíte sledováním nekonečných telenovel a konverzací s lidmi. Nebojte se zůstat sám se sebou. Naučte se poslouchat ticho a užijte si samotu.

Musí být přijata legislativní opatření proti těm, kteří se snaží ohlušit svět zvuky trhaného rytmu. Každý, kdo rád poslouchá rockovou hudbu nebo hudbu s nesprávným rytmem, snižuje vibrace okolního prostoru na mnoho kilometrů kolem. Toto výtržnictví musí skončit.

Pokud vypitý vámi alkohol nebo vykouřená cigareta, snižuje pouze vaše vibrace a vibrace těch lidí, kteří bydlí společně s vámi, pak hřmotná hudba má vliv na tisíce lidí. A pokud byste věděli o důsledcích takového výtržnictví pro vaše tenké tělo, pak první věc, kterou byste chtěli udělat, je zakázat vašim dětem poslouchat podobnou hudbu navždy.

Existují velmi jednoduchá opatření, která vám umožní rychle zvýšit vibrace fyzického plánu a jedním z těchto opatření je zákaz poslechu hlasité hudby.

Nedokážete si ani představit, jaký dopad na vás má hudba. Každou noc jdu ke svým varhanám a inspirovaný Bohem hraji okouzlující melodie. Je velmi málo lidí, kteří přicházejí do mého příbytku, aby poslouchali tuto hudbu. A ještě méně lidí dokáže tuto hudbu reprodukovat ve svém bdělém vědomí, zaznamenat ji do not a darovat světu.

O, jak bych si přál, aby souznění s Vyšším světem bylo vám přístupné prostřednictvím poslechu hudby, kterou hraju na svých varhanách.

A pokud jste během dne byli vystaveni vaší hrozné hudbě, dokonce jste ji krátce slyšeli v dopravě nebo v obchodě, pak už této noci nemůžete vystoupit do těch oktáv, ve kterých je slyšet můj orgán.

Omezujete se sami. Měli byste si vzpomenout na své poslání a přijmout všechna nezbytná opatření k tomu, abyste se očistili natolik, abyste mohli splnit své poslání, pro které jste přišli do vtělení. Na všechno jste zapomněli a příčinou vaší zapomnětlivosti jste vy sami, protože nevěnujete náležitou pozornost péči o vaše čtyři dolní těla.

Přemýšlejte o tom, jak by bylo pro příští generaci snazší plnit své poslání, kdybyste již nyní začali přemýšlet o vytvoření těch míst na Zemi, kde by se nová generace mohla ztělesnit a strávit první roky života v tichu a ve spojení s přírodou. Pokud by taková místa na světě byla vytvořena již nyní, mohla by se vtělit nová rasa lidí. Věřte mi, mnoho vyspělých duší je připraveno k inkarnaci, aby světu poskytlo svou Službu. A právě nepřipravenost podmínek na fyzické rovině je nutí otálet s inkarnací po celá léta a desetiletí.

Mnoho z vysokých duchů riskuje a ztělesňuje se v nepřipravených podmínkách. A co si myslíte, že se děje? Ihned po narození jsou nuceni zatížit se takovou karmou nataženou od lidí kolem nich, vstřebávat tuto karmu do svých aur, že již ve čtyřech letech tyto jedinečné děti nejsou schopny do konce inkarnace odhalit své schopnosti a sloužit světu.

Bolí nás, když vidíme, jak mezi vámi umírají nejlepší lidští synové a dcery, kteří nesou vaše břemeno a umírají pod jeho tíhou.

Opravdu vše, co jsem vám dnes řekl, jste nikdy neslyšeli ani nečetli?  Kolikrát musíte slyšet tyto jednoduché pravdy, abyste je mohli uplatnit v praxi?

Jsem připraven přicházet k vám ještě tolikrát, kolik budete potřebovat, abyste si osvojili mé Učení. Nicméně, váš pokrok bude lepší, pokud si budete přát před spaním dostat se do sálu v éterické rovině, kde hraju na mých varhanách, a předem během dne se snažit chránit před vším, co vám může zabránit slyšet moje varhany.


JÁ JSEM Kuthumi,
vždy milující vás.

 

 

 

Archiv 2007

Učení o nutnosti uchovávat vaše nižší těla v čistotě

Milovaný Kuthumi 4. července 2007 JÁ JSEM Kuthumi, který znovu přišel dát další Poselství lidem na Zemi. Dnes jsem vám přišel připomenout vaši povinnost. Mnozí z vás před příchodem do vtělení absolvovali speciální školení v našich školách a ašramech, jež jsou na jemné...

Učení o pravé Víře

Milovaný Ježíš 8. ledna 2007 JÁ JSEM Ježíš, který k vám dnes přišel. Abyste pochopili účel mého příchodu, chtěl bych se zastavit na obecně známých věcech, které jsou obvyklé ve vaší společnosti na její charakteristické fázi vývoje. Takže, vy žijete ve svém světě a zřídka se setkáváte s věcmi, o...

O duchovní misi Ruska

Milovaná Matka Marie 25. června 2007 Já JSEM Matka Marie, která k vám dnes přišla. Jsem tak ráda, že Božská příležitost naše vzájemné komunikace pokračuje, jsem tak ráda, že jsem za vámi opět přišla na rozhovor. O, kdybyste jen věděli, jak mnoho bych vám chtěla říct. A pokud vám to nevadí,...