S každým mým novým příchodem se cítím stále jistější na Zemi

21.12.2007 00:00

Matka Marie 

21. prosince 2007

 

Мать Мария

JÁ JSEM Matka Marie, která k vám znovu přišla. Vůně růží doprovází tento můj příchod k vám.

Možná si nevšimnete ani naší přítomnosti vedle vás, ani znamení, která vám neúnavně podáváme. Je však něco, co se stává zřejmým a již není možné skrýt i před vědomím těch jedinců, kteří jsou daleko od jakékoli vášně pro náboženství, Učení Vzestoupených Mistrů nebo jiných novodobých učení a směrů. 

A toto něco se projevuje i v běžném životě. Najednou uprostřed shonu svých všedních dnů zvednete hlavu a objevíte znamení z našeho světa. Nebo se náhle z ničeho nic dostanete na neznámé místo a snažíte si vzpomenout, odkud znáte toto místo. Nikdy jste tu nebyli. Toto místo je vám však až bolestivě známo. 

A vy si najednou vzpomenete na článek, který jste si přečetli o minulých inkarnacích, a lehké mrazení začne stoupat po vaší páteři, protože jste si vzpomněli na toto místo a dokonce se vám otevřely obrázky z vašeho minulého života. 

A i když nevěříte na žádnou mystiku, někdy se bojíte přiznat, že jste zažili kontakt s jemným světem. 

Vidíte, milovaní moji, jak blízko jsou naše světy. A vidíte, milovaní moji, jak se k sobě v posledních letech přiblížili. 

Víte, že se zjevuji mnoha lidem. A to se děje z velké milosti Pána. Dává mi tuto příležitost, protože lidé Země potřebují trvalé znamení a neustálou připomínku toho, že existuje jiný svět, vznešenější, kam směřují duše nejlepších představitelů lidstva. 

Jakmile začnete přemýšlet o našem světě, dozajista si všimnete našich poselství, která tu a tam zanecháváme, dokonce i mezi vašimi věcmi. 

Zkoušeli jste někdy mluvit s anděly? Nikdy jste nežádali anděly, aby vám pomohli najít ztracené věci? Zkuste se s nimi spojit. Je zvláštní předvánoční čas a zázraky se stávají skutečnějšími než kdy jindy. 

Přišla jsem dnes k vám a přinesla vám svou náladu, lehkost a jemnou Lásku, která obklopuje mé srdce. 

Nedovedete si představit, jak je mi potěšením, že mohu konečně přijít na zemi Ruska prostřednictvím našeho posla a dát své Poselství skrze ni. 

Neumíte si představit, jak významné je toto vítězství Nebes, když jsme pocítili vaše uznání našeho posla. A toto vaše uznání se projevilo na fyzické rovině jako domov pro práci a meditaci a na jemné rovině se toto vaše uznání proměnilo v Božskou příležitost, kterou jsme získali pro Rusko a pro práci na zemi Ruska. 

Veškeré vaše úsilí, které vynaložíte, není ztraceno. Představte si anděly, kteří sbírají každou špetku energie Lásky a Vděčnosti, kterou jste poslali do Nebe. Ke konci roku sbírají plné pokladnice vaší energie a Karmická Rada při svém výročním zasedání na konci roku, které již začalo, má možnost naložit s vaší energií a vyslat nové milosti a nové možnosti lidstvu Země. 

Přišla jsem dnes za vámi, abych vám poděkovala za práci, kterou jste během tohoto roku odvedli. Cítím zvláštní vděčnost k těm duším, které po celý rok neúnavně četli Růžence, a děkuji vám všem, protože tu energii Lásky, kterou jsem dostala, mám možnost využít k pomoci lidstvu Země. 

Požádejte mě o pomoc ve vašich modlitbách. Mám příležitost vám pomoci. A dělám to s potěšením, když vaše karma umožňuje, aby pomoc byla poskytnuta . 

Ve zvláště závažných případech je však zapotřebí dodatečná energie. A jsem velmi ráda, že vaše modlitby, které jste mi věnovali v Hodině Milosti 8. prosince, mi umožnily poskytnout pomoc mnoha a mnoha duším na Zemi. 

Děkuji vám. 

Nyní, na konci roku, bude veškerá energie vašich modliteb a veškerá energie vaší Lásky, kterou posíláte Zemi-Matce, nám, Nanebevzatým Mistrům, rozhodnutím Karmické Rady využita na nové milosti k rozvoji našeho zastoupení na Zemi. 

A doufáme, že s pomocí vás a našeho posla se nám podaří vytvořit nový fokus Světla a rozšířit působení tohoto fokusu na celou planetu Zemi. 

Přišla jsem v tomto temném ročním období na severní polokouli. Nicméně doufám, že přesně tak, jak nevyhnutelně za tímto temným časem roku přijde jaro, přesně tak, přijde jaro lidského vědomí a v srdci každého člověka, ztělesněného na Zemi v této složité době, se pootevřou dveře, kterými se prolije Světlo Nebes do světa každého z vás. 

Doufám v to a s každým mým novým příchodem se cítím stále jistější na Zemi, protože vaše Láska a oddanost mi umožňují být mezi vámi a poskytnout hmatatelnou pomoc. Není pro mě větší potěšení než pomáhat potřebným, když to mohu udělat. 

Nešetřete energií svých modliteb a nešetřete svou Láskou, kterou posíláte všemu, co vás obklopuje. Každé zrnko energie, kterou posíláte, je šetrně zachováno a používáno ve prospěch evoluce planety Země. 

A teď přišel čas na naše rozloučení. Doufám však, že mi bude dovoleno k vám znovu a znovu přicházet prostřednictvím Tat´ány. Protože velmi mnoho Mistrů si také přeje s vámi přijít do kontaktu prostřednictvím srdce našeho posla a dát vám své pokyny, svou energii a svou Lásku! 

Velmi mnoho Vzestoupených Mistrů potřebuje kontakt s lidstvem Země. Díky tomuto kontaktu jsou Vzestoupení Mistři schopni úspěšněji řešit úkoly, které by měly být v dohledné době řešeny na Zemi. 

Opouštím vás a na rozloučenou vám posílám veškerou Lásku svého srdce.

 

S láskou k vám,
vaše Matka Marie.

 

 

Kniha "Matka Marie"

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Mistři Moudrosti"

Poselství Matky Marie je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu, která pracuje pod vedením Mistrů Moudrosti od roku 2004. Pomocí speciální metodiky přijímá T. N. Mikušina Poselství od více než 50 Bytostí Světla. V Poselstvích Matky Marie zaznívá výzva k přehodnocení systému hodnot a vzájemných vztahů ve všech oblastech života a k udržení vědomí v souladu s Božskou realitou; jsou zde uvedeny Cesty k povznesení vědomí. Matka Boží je patronkou Ruska. Více zde

 

O Matce Marie