S každým mým novým příchodem se cítím stále jistější na Zemi

21.12.2007 00:00

Matka Marie

21. prosince 2007

 

Мать Мария

JÁ JSEM Matka Marie, která k vám znovu přišla. Vůně růží doprovází tento můj příchod k vám.

Možná si nevšimnete ani naší přítomnosti vedle vás, ani znamení, která vám neúnavně podáváme. Je však něco, co se stává zřejmým a již není možné skrýt i před vědomím těch jedinců, kteří jsou daleko od jakékoli vášně pro náboženství, Učení Vzestoupených Mistrů nebo jiných novodobých učení a směrů. 

A toto něco se projevuje i v běžném životě. Najednou uprostřed shonu svých všedních dnů zvednete hlavu a objevíte znamení z našeho světa. Nebo se náhle z ničeho nic dostanete na neznámé místo a snažíte si vzpomenout, odkud znáte toto místo. Nikdy jste tu nebyli. Toto místo je vám však až bolestivě známo. 

A vy si najednou vzpomenete na článek, který jste si přečetli o minulých inkarnacích, a lehké mrazení začne stoupat po vaší páteři, protože jste si vzpomněli na toto místo a dokonce se vám otevřely obrázky z vašeho minulého života. 

A i když nevěříte na žádnou mystiku, někdy se bojíte přiznat, že jste zažili kontakt s jemným světem. 

Vidíte, milovaní moji, jak blízko jsou naše světy. A vidíte, milovaní moji, jak se k sobě v posledních letech přiblížili. 

Víte, že se zjevuji mnoha lidem. A to se děje z velké milosti Pána. Dává mi tuto příležitost, protože lidé Země potřebují trvalé znamení a neustálou připomínku toho, že existuje jiný svět, vznešenější, kam směřují duše nejlepších představitelů lidstva. 

Jakmile začnete přemýšlet o našem světě, dozajista si všimnete našich poselství, která tu a tam zanecháváme, dokonce i mezi vašimi věcmi. 

Zkoušeli jste někdy mluvit s anděly? Nikdy jste nežádali anděly, aby vám pomohli najít ztracené věci? Zkuste se s nimi spojit. Je zvláštní předvánoční čas a zázraky se stávají skutečnějšími než kdy jindy. 

Přišla jsem dnes k vám a přinesla vám svou náladu, lehkost a jemnou Lásku, která obklopuje mé srdce. 

Nedovedete si představit, jak je mi potěšením, že mohu konečně přijít na zemi Ruska prostřednictvím našeho posla a dát své Poselství skrze ni. 

Neumíte si představit, jak významné je toto vítězství Nebes, když jsme pocítili vaše uznání našeho posla. A toto vaše uznání se projevilo na fyzické rovině jako domov pro práci a meditaci a na jemné rovině se toto vaše uznání proměnilo v Božskou příležitost, kterou jsme získali pro Rusko a pro práci na zemi Ruska. 

Veškeré vaše úsilí, které vynaložíte, není ztraceno. Představte si anděly, kteří sbírají každou špetku energie Lásky a Vděčnosti, kterou jste poslali do Nebe. Ke konci roku sbírají plné pokladnice vaší energie a Karmická Rada při svém výročním zasedání na konci roku, které již začalo, má možnost naložit s vaší energií a vyslat nové milosti a nové možnosti lidstvu Země. 

Přišla jsem dnes za vámi, abych vám poděkovala za práci, kterou jste během tohoto roku odvedli. Cítím zvláštní vděčnost k těm duším, které po celý rok neúnavně četli Růžence, a děkuji vám všem, protože tu energii Lásky, kterou jsem dostala, mám možnost využít k pomoci lidstvu Země. 

Požádejte mě o pomoc ve vašich modlitbách. Mám příležitost vám pomoci. A dělám to s potěšením, když vaše karma umožňuje, aby pomoc byla poskytnuta . 

Ve zvláště závažných případech je však zapotřebí dodatečná energie. A jsem velmi ráda, že vaše modlitby, které jste mi věnovali v Hodině Milosti 8. prosince, mi umožnily poskytnout pomoc mnoha a mnoha duším na Zemi. 

Děkuji vám. 

Nyní, na konci roku, bude veškerá energie vašich modliteb a veškerá energie vaší Lásky, kterou posíláte Zemi-Matce, nám, Nanebevzatým Mistrům, rozhodnutím Karmické Rady využita na nové milosti k rozvoji našeho zastoupení na Zemi. 

A doufáme, že s pomocí vás a našeho posla se nám podaří vytvořit nový fokus Světla a rozšířit působení tohoto fokusu na celou planetu Zemi. 

Přišla jsem v tomto temném ročním období na severní polokouli. Nicméně doufám, že přesně tak, jak nevyhnutelně za tímto temným časem roku přijde jaro, přesně tak, přijde jaro lidského vědomí a v srdci každého člověka, ztělesněného na Zemi v této složité době, se pootevřou dveře, kterými se prolije Světlo Nebes do světa každého z vás. 

Doufám v to a s každým mým novým příchodem se cítím stále jistější na Zemi, protože vaše Láska a oddanost mi umožňují být mezi vámi a poskytnout hmatatelnou pomoc. Není pro mě větší potěšení než pomáhat potřebným, když to mohu udělat. 

Nešetřete energií svých modliteb a nešetřete svou Láskou, kterou posíláte všemu, co vás obklopuje. Každé zrnko energie, kterou posíláte, je šetrně zachováno a používáno ve prospěch evoluce planety Země. 

A teď přišel čas na naše rozloučení. Doufám však, že mi bude dovoleno k vám znovu a znovu přicházet prostřednictvím Tat´ány. Protože velmi mnoho Mistrů si také přeje s vámi přijít do kontaktu prostřednictvím srdce našeho posla a dát vám své pokyny, svou energii a svou Lásku! 

Velmi mnoho Vzestoupených Mistrů potřebuje kontakt s lidstvem Země. Díky tomuto kontaktu jsou Vzestoupení Mistři schopni úspěšněji řešit úkoly, které by měly být v dohledné době řešeny na Zemi. 

Opouštím vás a na rozloučenou vám posílám veškerou Lásku svého srdce.

 

S láskou k vám,
vaše Matka Marie.