Dnes jsem přišla, abych vám připomněla, že jsem vždycky s vámi, jako milující a starostlivá matka

08.12.2007 13:11

Matka Marie
08. prosínce 2007

 

JÁ JSEM Matka Marie, která k vám dnes přichází prostřednictvím Taťány.

Přišla jsem, abych vám ještě jednou připomněla možnost, která se vám naskýtá každý rok.

Opakuji vám, že každý rok 8. prosince od 12 do 13 hodin místního času můžete věnovat čas komunikaci se mnou. Přijmu jakýkoliv váš projev Lásky a vděčnosti. Budu s vámi po celou dobu této Hodiny Milosti.

Můžete se mnou hovořit, můžete mne vidět.

Bude to, jako kdybych byla přímo u vás. Používám energii, kterou vysíláte, k tomu, abych mohla projevovat svou přítomnost všude na Zemi současně. A čím čistší bude vaše touha, tím silnější bude moje přítomnost u vás. Takovým způsobem můžeme každý rok zvyšovat vibrace fyzické roviny.

Za to vám Bůh dává možnost, abyste mne požádali o splnění svých tužeb, které se týkají vás samotných nebo vašich blízkých.

Můžete žádat o naplnění všech svých tužeb, a to i těch, o kterých se domníváte, že je nemožné je uskutečnit. Přijmu všechna vaše přání do svého srdce a budu prosit Boha o splnění vašich proseb.

Vaše vyznání ani příslušnost k určitému náboženství nejsou pro mne důležité, všichni jste moje děti. A já se o vás budu starat a budu se snažit uspokojit vaše potřeby a touhy.

Musíte mi věnovat jenom hodinu svého času za rok…

Můžete poslouchat nebo zpívat písně, které jsou mi věnovány, můžete si číst Růžence a modlitby, které jsou mi zasvěceny…

Impuls vašich srdcí, směřovaný ke mně, mne povzbudí, abych vás uslyšela, a já vynaložím veškeré úsilí, aby se všechny vaše prosby vyplnily. Ne vždy vámi dávaná energie modlitby a Lásky stačí na splnění vašich proseb.

Proto vám budu velmi vděčná, pokud budete na mě častěji myslet a posílat mi vaši energii Lásky a energii modlitby.

Jakmile se ve vašem životě objeví nějaká obtížná situace, je to pro vás znamení, že jste se dlouho ke mně neobraceli a já jsem tak nebyla schopna vzniklou situaci řešit a nechat ji plynout tím nejjednodušším způsobem.

Vždy si pamatujte, že Bůh vás nechce trestat. Chce, abyste šli po Cestě Lásky. A pokud se, stejně jako malé děti, dopustíte špatných činů, nezapomeňte jich upřímně litovat a poprosit mne, aby chyby, kterých jste se dopustili, nepřinesly příliš tvrdou odplatu. Protože Zákon vyžaduje, aby se energie všeho, co uděláte, vrátila k vám. Pak budete mít možnost vidět své vlastní chyby a přijmout opatření k jejich nápravě.

Není důležité kolikrát uděláte chybu, důležité je vaše stálé úsilí o ctnost a snaha o napravení udělaných chyb.

Vy svou lidskou myslí nemůžete posoudit, zda to, co děláte, je dobré nebo špatné v očích Božích, proto se co nejčastěji obracejte s prosbou o pomoc k Nebesům. Proste o vykoupení svých hříchů.

Někdy se člověk dopustí činu, který je v očích společnosti velmi špatný, ale v Božích očích tento skutek hříchem není, protože tehdy Bůh používá člověka jako nástroj, aby někdo mohl vykoupit svou karmu.

Právě proto se říká, abyste nesoudili. Nesuďte a nebudete souzeni.

Nikdy ale není radno být shovívavým k těm jedincům, kteří se nechali příliš strhnout, jsou lehkomyslní a chovají se velmi nevhodně s nadějí, že Bůh jim všechno odpustí.

Bůh je nanejvýš milosrdný a trpělivý, ale když se člověk nechce poučit ze svého chování, staví tím sám sebe do velmi obtížné situace, a podle toho, nakolik je člověk schopen se vyrovnat s okolnostmi, do kterých se dostal, posuzuje Bůh čistotu srdce a lítost člověka.

Pamatujte si, že vždy když se v životě setkáte, z vašeho úhlu pohledu, s těžkou a nespravedlivou situací, ve sto procentech případů jste vy sami byli příčinou vzniku této situace, vinou vašich nesprávných rozhodnutí a špatných skutků.

Všechno ve vašem životě je určováno vašimi rozhodnutími a skutky v minulosti.

Žádné předurčení ale ve vašem osudu neexistuje, protože někdy jedno vaše správné rozhodnutí a spravedlivý skutek vykupuje karmu velmi mnoha hříchů, včetně těch nejstrašnějších hříchů, které jste v minulosti spáchali.

Dnes jsem přišla, abych vám připomněla, že jsem vždy s vámi, jako milující a starostlivá matka.

Miluji vás všechny, mé děti, a starám se o vás.

Žijte v pokoji a Lásce.

 

JÁ JSEM Matka Marie.

* * *

 

Kniha "Matka Marie"

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Mistři Moudrosti"

Poselství Matky Marie je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu, která pracuje pod vedením Mistrů Moudrosti od roku 2004. Pomocí speciální metodiky přijímá T. N. Mikušina Poselství od více než 50 Bytostí Světla. V Poselstvích Matky Marie zaznívá výzva k přehodnocení systému hodnot a vzájemných vztahů ve všech oblastech života a k udržení vědomí v souladu s Božskou realitou; jsou zde uvedeny Cesty k povznesení vědomí. Matka Boží je patronkou Ruska. Více zde

 

O Matce Marie