O duchovní misi Ruska

25.06.2007 12:03

Milovaná Matka Marie

25. června 2007


Já JSEM Matka Marie, která k vám dnes přišla. Jsem moc ráda, že Božská příležitost naše vzájemné komunikace pokračuje, jsem velmi ráda, že jsem za vámi opět přišla na rozhovor.

O, kdybyste věděli, jak mnoho bych vám chtěla říct. A pokud vám to nevadí, začneme tím nejdůležitějším. Začneme s novou božskou milostí, která byla udělena doslova v těchto dnech na zasedání Karmické Rady, které se koná nyní.

Spěchám vám sdělit radostnou zvěst! Víte, že jsem patronkou Ruska, a víte, že lidé této země mi od starověku dávají svou pozornost v modlitbách. Pomáhám při uzdravení, moje ikony mají zázračný účinek, chrání a uzdravují ty, kteří potřebují ochranu a pomoc.

Vkládám svou přítomnost na mnoho mých obrazů ve formě ikon a podle mého výrazu na tváři a očích se vždy můžete dozvědět odpovědi na vaše otázky. Usiluji o komunikaci s vámi a poskytuji veškerou možnou pomoc vám, děti mé milované.

Právě jsem se vrátila z jednání Karmické Rady. A ta radostná zvěst, kterou vám chci sdělit, se týká mého milovaného Ruska. Víte, že tato země je předurčena k velké misi - vést národy po duchovní Cestě. A tak se konečně otevřela cesta a Rusko se dostalo na ten bod své cesty, odkud je již viditelná budoucí mise, ten bod na cestě, který předpokládá odhalení mise.

Víte, že mnoho proroků minulosti hovořilo o velké roli a poslání této země. V praxi se však vše vyvíjelo přesně opačným způsobem a obraz Ruska, který se v posledních desetiletích na Západě vyvíjel, nebyl příliš atraktivní.

Pozorně jsme sledovali vývoj těch jedinců, jejichž osudy jsou s Ruskem spojeny a kteří se v Rusku inkarnovali po mnoho staletí. A víte, dospěli jsme k závěru, že díky svým nejlepším představitelům si Rusko získalo právo vydat se na cestu duchovního vůdce světa. Žádám vás, abyste tuto roli a tuto misi nepletli s rolí, kterou celý svět ještě nedávno přisuzoval Rusku, nebo jak se tehdy říkalo, Sovětskému Svazu.

Současná role v něčem je přesným opakem dříve předpokládané mise. A tento rozdíl je způsoben skutečností, že Rusko je povoláno, aby se stalo vysoce duchovní zemí. Právě teď, se zdánlivým nedostatkem duchovnosti, jsou položeny základy budoucí duchovní země. Právě teď je ruský národ, unavený z beznaděje a bezvěry, připraven vydat se směrem ke zdroji Božské Milosti, pokleknout a vyslovit ve svém srdci:

"Bože, odpusť mi, Bože, odpusť nám, Otče Nebeský. Nevěděli jsme, co děláme. Spoléhali jsme na náš rozum tělesný a díky naší pošetilosti jsme udělali mnoho neštěstí. Prosím, Pane, přijmi naši modlitbu. Odpusť nám, Bože, za všechno, co jsme udělali, za všechny strasti a neštěstí, které jsme přinesli světu. Pane, pokud bude Vůle Tvá, přijď do naší země, dej nám rozum a pomoz nám následovat Cestu Tvou".

A právě poté, co ruský lid, zastoupený svými nejlepšími syny a dcerami, bude schopen učinit pokání ve svém srdci, se otevře neviditelná Božská příležitost pro tuto zemi.

Velmi brzy se setkáte s obrovským výbuchem spirituality v Rusku. A nebude vám záležet na tom, do jakého chrámu chodit a v jakém chrámu pokleknout. Protože ve své mysli se dostanete na ten Božský vrchol, ze kterého nejsou vidět minulé rozpory mezi různými vírami a náboženstvími. Vaše srdce se naplní takovou milostí Boží, že přestanete zažívat jakékoli negativní reakce vůči svým bližním, kteří nejsou jako vy. V jediném impulsu srdcí je třeba sjednotit se. Je třeba se sjednotit pod heslem duchovní jednoty národa. Teprve po pokání je možné duchovní sjednocení a teprve po duchovním sjednocení bude Rusko schopno projevit na fyzické rovině ty vzorky duchovních děl nejlepších představitelů lidstva, které jsou nyní vytvořeny na jemné rovině a jsou připraveny k projevu.

Musím vám říci, že budoucnost Ruska nesouvisí s dodržováním určité víry, ale s náboženskou tolerancí vůči jakémukoli skutečnému projevu uctívání Boha. Nemluvím o těch projevech náboženské intolerance, které byly v minulosti. Mluvím o nové, kvalitativně nové úrovni vědomí, která pojme Božskost a vyhladí všechny rozpory, které vychytralá lidská mysl během uplynulých tisíciletí záměrně prohloubila.

Přišla jsem za vámi dnes, abych vašemu vědomí sdělila potřebu uvědomit si poslání ruské země. Nepřišla jsem proto, abyste byli hrdí, ale abyste se povznesli duchem a mohli vystoupat na novou vývojovou úroveň.

Noc, temná noc pro Rusko skončila. Vyjděte za úsvitu a sledujte, jak vychází slunce. Stejně tak i slunce Božského vědomí začalo svůj úsvit v lidech Ruska.

Přestaňte se ohlížet na západ. Přestaňte brát ty vzorky, které jsou nejen neužitečné, ale také škodlivé. Vaším úkolem je nést nové vzorky. Velmi brzy budou národy celého světa s překvapením naslouchat a dívat se na změny, ke kterým dochází v Rusku. Změny v této zemi nepřijdou od moci, ani od politiků a ekonomů, změny v této zemi přijdou ze srdcí lidí a této změny si nebude možné nevšimnout.

Pokaždé, když se podíváte do očí nově přicházejících do vtělení malých lidí, snažte se pochopit poselství, které tyto oči nesou v sobě.

Vaší povinností je nejen pomoci nové generaci získat vše potřebné na hmotné úrovni, ale je vaším úkolem dát každému nově příchozímu do vtělení pomoc při naplňováni svého Božského poslání.

Právě teď začaly přicházet do vtělení jedinci, kteří z Ruska udělají duchovní Hlavní město světa. Nenechte si ujít příležitost světové služby. Pomozte těmto dětem Země, představitelům nové rasy.

Teď jsem připravena začít s Požehnáním. Přišla jsem dnes, abych dala část svého srdce, nebeskou Milost vám, kdo čte mé Poselství. Přišla jsem vám předat veškerý momentum mé Lásky, Víry a Naděje.

Žádám vás o jednu věc: nikdy nezapomínejte v běžných záležitostech dne na svůj Božský původ a na své Božské poslání.

Miluji vás celým svým srdcem a jsem připravena přijít na vaše první volání na pomoc těm, kteří ji potřebují.


JÁ JSEM Matka Marie 

byla jsem s vámi dnes.

 

Kniha "Matka Marie"

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Mistři Moudrosti"

Poselství Matky Marie je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu, která pracuje pod vedením Mistrů Moudrosti od roku 2004. Pomocí speciální metodiky přijímá T. N. Mikušina Poselství od více než 50 Bytostí Světla. V Poselstvích Matky Marie zaznívá výzva k přehodnocení systému hodnot a vzájemných vztahů ve všech oblastech života a k udržení vědomí v souladu s Božskou realitou; jsou zde uvedeny Cesty k povznesení vědomí. Matka Boží je patronkou Ruska. Více zde

 

O Matce Marie