ARCHIV 2013

 

ARCHIV 2014

 

Archiv 2013

Vyzývám vás následovat vaše ideály, ať se děje cokoliv!

Saint-Germain 26. června 2013   JÁ JSEM Saint Germain! Dámy a pánové, já jsem opět přišel za vámi, abych vzdal poctu těm z vás, kteří neúnavně pracují na sobě a dělají všechno možné pro proniknutí energií Nového věku do světa kolem nás! Dnes jsem přišel pro to, abyste si připomněli tu dobu,...

Každý den proste Boha, aby byl s vámi a vedl celý váš život

Pan Šiva, 21. prosince 2014 Já jsem Šiva!!! Přišel jsem! Dnes! Tento den! Jsem rád, že díky Boží milosti jsem mohl opět přijít, abych poskytl své instrukce, které, věřím, budou schopny vám pomoci v této době, pro lidstvo na Zemi nelehké. Takže. Přišel jsem. Nyní, když jste trochu obeznámeni s mými...

Pokud nemyslíte na Boha, tak se oddělujete od Boha

Kuthumi 26. prosince 2013 JÁ JÁ JSEM Kuthumi. Přišel jsem dnes proto, abych si s vámi pohovořil o důležitém, o tom, co je podstatné pro nás v tomto období.   Co si myslíte, co je pro vás teď nejdůležitější?   Mnozí řeknou, že nejdůležitější pro nás jsou peníze.   Druzí řeknou -...

Žijte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit

Milovaná Matka Marie 23. prosince 2014   JÁ JSEM Matka Marie, která tímto přichází k vám. Dnes bych si ráda s vámi pohovořila o vašich potřebách a nezbytnosti času. Mnozí z vás se na mne obrací o pomoc. Mnohým z vás i já mohu pomoci.   Ale přece jen existuje určitý počet duší,...

Přišel jsem vám vysvětlit situaci, která vznikla na planetě

Gautama Buddha 24. prosince 2014   Já jsem Gautama Buddha.   Přišel jsem tohoto dne, abych se vyslovil o tom hlavním, co může nyní znepokojovat a dělat starosti mnoha našim oddaným žákům.   Přišel jsem vám vysvětlit situaci, která vznikla na naší planetě.   Navzdory tomu, že...

Vaším úkolem je zachránit vaši duši

Sanat Kumara, 20. června 2014   JÁ JSEM Sanat Kumara.   Přišel jsem tímto dnem v přesně námi určeném čase. I jako vždy mám v úmyslu využít Boží příležitost pro to, abych dnes žijícímu lidstvu Země sdělil naše Poznání a pochopení transformací, které se dějí na Zemi. My v našich...

Přebývání v Bohu – to je jednoduše stav vašeho vědomí.

Veliký Božský Vůdce 25. června 2013   JÁ JSEM Veliký Božský Vůdce. Přišel jsem v tento den proto, abych vás vedl po vaší Božské Cestě. Pevně doufám, že vy všichni, kteří čtete toto moje Poselství, kráčíte po Cestě k Bohu. Pro začátek bych si přál, abyste napřímili záda, z plných plic se...