ARCHIV 2014

 

Archiv 2013

O základech Učení a nepřetržitosti předávání Učení

  Milovaný Ježíš 27. června 2013 JÁ JSEM Ježíš. Synem Božím mě nazvali ti následovníci Učení, kteří přišli po mém ukřižování a nanebevstoupení. Mnoho ustanovení Učení, které jsem dával svým učedníkům za života, následně prošlo mnoha změnami a někdy bylo mírně zkresleno, někdy prošlo...

Měli byste vynaložit maximální úsilí, abyste mohli vrátit Boha zpět do vašeho života.

Matka Marie 24. prosince 2013 JÁ JSEM Matka Marie. Přišla jsem k vám dnes jako znamení lepšího života a lepšího osudu, který čeká na syny a dcery Boží na planetě Zemi. Nyní je na severní polokouli velmi málo slunce a jen naděje ohřívá duše lidí. Víte, že neuběhne moc času a slunce začne stoupat...

Ukazuji vám Cestu z labyrintu iluze

Pán Maitréja, 23. prosince 2013   JÁ JSEM Maitréja, který k vám dnes přišel, aby znovu zažil pocit komunikace s lidstvem Země.  Slastně přicházet k vám a myslet si, že každý můj příchod přibližuje Nový Čas, kdy lidstvo může konečně vstoupit na světlou cestu svého...

Změňte se, odhodlejte se a získáte zlatý oděv Buddhy a poklad Božské Moudrosti

Gautama Buddha 21. června 2013   JÁ JSEM Gautama Buddha. Znovu jsem přišel. Přišel jsem ze Vzdálených světů. A rád bych vám dal částečku své přítomnosti. Představte si, že jsme se s vámi právě vrátili z Velkého Centrálního Slunce. Na vzdálenosti v duchovním světě nezáleží....

Vpusťte Boha do vašeho života

Matka Marie 23. června 2013   JÁ JSEM Matka Marie. Přišla jsem. Co myslíte, o čem budeme dnes hovořit? Jsem si jista, že byste se mnou chtěli promluvit o mnohém. A na mnohé byste se chtěli zeptat. Ale dnes jsem nepřišla pro to, abych s vámi pokojně povídala. Dnes jsem rázně...

Vyzývám vás, abyste následovali své ideály, ať se děje cokoliv!

Saint-Germain 26. června 2013   JÁ JSEM Saint-Germain! Opět jsem přišel za vámi, dámy a pánové, abych vzdal poctu těm z vás, kteří na sobě neúnavně pracují a dělají všechno možné pro to, aby energie Nového Věku pronikly do světa kolem vás! Dnes jsem přišel proto, abyste si...

Každý den proste Boha, aby byl s vámi a vedl celý váš život

Pan Šiva, 21. prosince 2014 Já jsem Šiva!!! Přišel jsem! Dnes! Tento den! Jsem rád, že díky Boží milosti jsem mohl opět přijít, abych poskytl své instrukce, které, věřím, budou schopny vám pomoci v této době, pro lidstvo na Zemi nelehké. Takže. Přišel jsem. Nyní, když jste trochu obeznámeni s mými...

Pokud nemyslíte na Boha, tak se oddělujete od Boha

Kuthumi 26. prosince 2013 Přišel jsem dnes proto, abych si s vámi pohovořil o důležitém, o tom, co je podstatné pro nás v tomto období. Co si myslíte, co je pro vás teď nejdůležitější? Mnozí řeknou, že nejdůležitější pro nás jsou peníze. Druzí řeknou - zdraví. Někteří budou říkat o tom, že jim...

Buďte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit

Milovaná Matka Marie 23. prosince 2014   JÁ JSEM Matka Marie, která k vám přišla. Dnes bych si s vámi ráda pohovořila o vašich potřebách a o tom, co vyžaduje tato doba. Mnozí z vás se na mě obrací o pomoc. Mnohým z vás mohu pomoci. Existuje však určitý...

Přišel jsem vám vysvětlit situaci, která vznikla na planetě

Gautama Buddha 24. prosince 2014   JÁ JSEM Gautama Buddha. Přišel jsem tohoto dne, abych vyslovil to hlavní, co může nyní znepokojovat a dělat starosti mnoha našim oddaným žákům. Přišel jsem vám vysvětlit situaci, která vznikla na naší planetě. Navzdory tomu, že zasedání Karmického...
1 | 2 >>