ARCHIV 2014

 

Archiv 2013

Změňte se, odhodlejte se a získáte zlatý oděv Buddhy a poklad Božské Moudrosti

Gautama Buddha 21. června 2013   JÁ JSEM Gautama Buddha. Znovu jsem přišel. Přišel jsem ze Vzdálených světů. A rád bych vám dal částečku své přítomnosti. Představte si, že jsme se s vámi právě vrátili z Velkého Centrálního Slunce. Na vzdálenosti v duchovním světě nezáleží....

Vpusťte Boha do vašeho života

Matka Marie 23. června 2013   JÁ JSEM Matka Marie. Přišla jsem. Co myslíte, o čem budeme dnes hovořit? Jsem si jista, že byste se mnou chtěli promluvit o mnohém. A na mnohé byste se chtěli zeptat. Ale dnes jsem nepřišla pro to, abych s vámi pokojně povídala. Dnes jsem rázně...

Vyzývám vás, abyste následovali své ideály, ať se děje cokoliv!

Saint-Germain 26. června 2013   JÁ JSEM Saint-Germain! Opět jsem přišel za vámi, dámy a pánové, abych vzdal poctu těm z vás, kteří na sobě neúnavně pracují a dělají všechno možné pro to, aby energie Nového Věku pronikly do světa kolem vás! Dnes jsem přišel proto, abyste si...

Každý den proste Boha, aby byl s vámi a vedl celý váš život

Pan Šiva, 21. prosince 2014 Já jsem Šiva!!! Přišel jsem! Dnes! Tento den! Jsem rád, že díky Boží milosti jsem mohl opět přijít, abych poskytl své instrukce, které, věřím, budou schopny vám pomoci v této době, pro lidstvo na Zemi nelehké. Takže. Přišel jsem. Nyní, když jste trochu obeznámeni s mými...

Pokud nemyslíte na Boha, tak se oddělujete od Boha

Kuthumi 26. prosince 2013 JÁ JÁ JSEM Kuthumi. Přišel jsem dnes proto, abych si s vámi pohovořil o důležitém, o tom, co je podstatné pro nás v tomto období.   Co si myslíte, co je pro vás teď nejdůležitější?   Mnozí řeknou, že nejdůležitější pro nás jsou peníze.   Druzí řeknou -...

Buďte neustále v Lásce a všechno kolem vás se začne měnit

Milovaná Matka Marie 23. prosince 2014   JÁ JSEM Matka Marie, která k vám přišla. Dnes bych si s vámi ráda pohovořila o vašich potřebách a o tom, co vyžaduje tato doba. Mnozí z vás se na mě obrací o pomoc. Mnohým z vás mohu pomoci. Existuje však určitý...

Přišel jsem vám vysvětlit situaci, která vznikla na planetě

Gautama Buddha 24. prosince 2014   Já jsem Gautama Buddha.   Přišel jsem tohoto dne, abych se vyslovil o tom hlavním, co může nyní znepokojovat a dělat starosti mnoha našim oddaným žákům.   Přišel jsem vám vysvětlit situaci, která vznikla na naší planetě.   Navzdory tomu, že...

Vaším úkolem je zachránit vaši duši

Sanat Kumara, 20. června 2014   JÁ JSEM Sanat Kumara.   Přišel jsem tímto dnem v přesně námi určeném čase. I jako vždy mám v úmyslu využít Boží příležitost pro to, abych dnes žijícímu lidstvu Země sdělil naše Poznání a pochopení transformací, které se dějí na Zemi. My v našich...

Přebývání v Bohu – to je prostě stav vašeho vědomí

Veliký Božský Směrovatel 25. června 2013   JÁ JSEM Veliký Božský Směrovatel. Přišel jsem v tento den proto, abych vás vedl po vaší Božské Cestě. Pevně doufám, že vy všichni, kteří čtete toto moje Poselství, kráčíte po Cestě k Bohu. Pro začátek bych si přál, abyste napřímili záda, z plných...