Každý den proste Boha, aby byl s vámi a vedl celý váš život

Každý den proste Boha, aby byl s vámi a vedl celý váš život

Pan Šiva,

21. prosince 2014

Já jsem Šiva!!!

Přišel jsem!

Dnes! Tento den!

Jsem rád, že díky Boží milosti jsem mohl opět přijít, abych poskytl své instrukce, které, věřím, budou schopny vám pomoci v této době, pro lidstvo na Zemi nelehké.

Takže. Přišel jsem.

Nyní, když jste trochu obeznámeni s mými energiemi, musím říci hlavní důvod, proč se můj dnešní příchod uskutečnil.

Vy všichni, kteří čtete naše Poselství v průběhu těchto let, jste již seznámeni se základním Učením, které přinášíme. A to se týká Učení volby a Cesty.

Mnoho, velmi mnoho duší je dnes inkarnováno na planetě Zemi.

Pro každou duši přichází doba, kdy musí uskutečnit volbu. A tato volba určí její další osud, tu energetickou úroveň, na které se daná duše bude vyvíjet, nebo svůj vývoj přeruší.

Boží milost je bezmezná. Nyní se ve vtělení nachází ohromné množství duší, pro mnohé z nich je to poslední možnost pokračovat v evolučním vývoji.

Samozřejmě, téměř všechny duše si již vybraly. A, samozřejmě, někdy je velmi obtížné pochopit mezi všudypřítomným shonem celou skutečnost a závažnost uskutečněné volby.

Můžete pochopit, jak je někdy nesnesitelně těžké sledovat, jak mnoho lidí doslova sebe sama ničí, jak ničí své duše. Ty energie, které se nachází v jejich aurách a které se určují podle výběrů v minulých inkarnacích, doslova nutí jednotlivce dělat nesprávné volby.

Právě proto, abychom pomohli alespoň nepatrnému počtu jednotlivců přece jen změnit jejich osud, neustále přicházíme a přinášíme naše Učení.

Je velmi obtížné pochopit mnoho prostých Pravd, které dáváme. Protože mnohé Pravdy jsou dostupné k pochopení jen na určité energetické úrovni. K dosažení této úrovně se vyžaduje určitá míra samoty a nepřítomnost vlivu masového vědomí. Příliš málo lidí má takový luxus, jakým je samota a nepřítomnost vlivu té negativity, která panuje ve světě.

Řeknu vám víc: jakmile se lidé dostanou ze shonu každodenního života a budou mít příležitost strávit alespoň pár dní o samotě a modlitbě, pak samotný stav přiblížení k Božskému u nich vyvolá strach a nepohodlí.

Zdálo by se, že když se přibližujete k Bohu, vaše vibrace se zvyšují, vědomí stoupá, avšak nepohodlí, tlak a strach začínají obklopovat vaše bytí hustým závojem.

Proč je tomu tak, milovaní?

Protože, nacházíte se v negativním prostředí právě kvůli tomu, že vaše karmické energie vás do tohoto prostředí přitahují. A když se díky Boží milosti dostanete do více harmonického prostředí, vaše karmické energie se zvyšují a zbavují vás možnosti vychutnat si společenství s Bohem uvnitř vás samých.

Velmi mnoho duchovních hledačů se střetává s nevysvětlitelnými stavy svého vědomí v okamžiku přiblížení se k Božímu světu a ze strachu přerušují své duchovní praktiky a vracejí se do obvyklého prostředí, příslušícího masovému vědomí.

Milovaní, přišel jsem vám říci, že v současné době vás odděluje od Božího světa propast rozumovosti.

Pro vás je velmi obtížné mě pochopit, protože se nacházíte v převráceném světě, nedokonalém světě, doslova ve stoce.

Ale prosím vás, jen mi věřte. Jen pokračujte ve vašem posunu – na Víře a Lásce.

Je vždy těžké pohybovat se v naprosté tmě a v nepříznivém počasí. Nicméně pokud se začnete pohybovat ve vybraném směru, a pokračujete v cestě dál, překonávaje sebe sama, pak po nějaké době uvidíte úsvit slunce a všechno se kolem vás začne měnit a ožívat.

Věřte mi, že je těžké na samém začátku uniknout ze závoje mlhy iluze vás obklopujícího. Tehdy, když záblesky světla Božího vědomí začínají osvětlovat Světlem rozumu soumrak vašeho bytí, začnete rozlišovat Světlo od tmy, realitu od iluze.

Vy všichni postrádáte víru a úsilí. Právě na tyto základní, na cestě nezbytné vlastnosti přijde hlavní úder sil, nasměrovaných proti nám, prostřednictvím masových médií, televize a internetu. 

Podsouvají vám náhražky a vy nemůžete rozlišit Boží Světlo od světla reklam, skutečné hodnoty od pozlátka masových oslav. 

A jen málokteří z vás jsou schopni postavit se proti iluzorním silám svou obětavostí a snahou.

Během jednoho vtělení není možné rozvíjet ty vlastnosti, které přivedou vaši duši k osvobození z okovů iluze. Nicméně pokud nezačnete pěstovat tyto vlastnosti v sobě, pak riskujete, že nikdy neuniknete z pasti iluze.

Představte si, že jste ve škole zázraků. Všichni obyvatelé planety Země se nachází v gigantické škole zasvěcenců.

A vy, jako každý jiný, se můžete spolehnout pouze na své vlastní síly. Setkáváte se s nebezpečím každý den. A každý den uskutečňujete svůj výběr, jednu volbu: mezi Božím světem a světem iluzí. Miliony různých voleb, podstatou kterých je jenom jediný výběr: buď si zvolíte Věčnost, nebo si vyberete zkázu.

Takže účelem mého současného příchodu bylo nasměrovat vaše bytí na reálný svět.

Každý den svého života musíte věnovat jenom jednomu: Bohu. Bohu, který pobývá uvnitř vás, a Bohu, který pobývá v každé živé bytosti.

Jen jedna myšlenka musí být s vámi při vašem probuzení: "Já jsem s Bohem!"

Jenom jedna tato myšlenka je schopna ochránit vás od iluzorních sil po celý den.

Jen neustálé soustředění se na Boha vás může vyrvat ze sítí iluzí.

Bez přestání, každý den proste Boha, aby byl s vámi a řídil celý váš život, všechny vaše volby.

Jenom Bůh může pomoci vám, vaší duši v této obtížné době, v tomto soumraku lidského vědomí.

 

JÁ JSEM Šiva!