Archiv článků

O nové Božské milosti

27.06.2005 00:00
  Milovaný El Moria 27. června 2005   Já jsem El Moria, opět k vám přicházím! Od okamžiku našeho posledního setkání se odehrála důležitá událost, o které bych rád promluvil v naší dnešní besedě. Vy víte, že 23. dne každého měsíce je vám poskytnuta příležitost odpracovat...

Každý z vás ovlivňuje situaci na planetě Zemi

26.06.2005 13:13
Milovaný Lanello 26. června 2005 JÁ JSEM Lanello, který přišel znovu skrze tohoto posla! JÁ JSEM přišel, abych vám dal příležitost seznámit se s mými myšlenkami a mým pohledem na současný stav věcí. Týká se to planety a týká se to země, v jejímž jazyce tyto diktáty dáváme. Zdá se, že...

Využijte této příležitosti, kterou vám Bůh udělil, abyste se mohli učit a přijímat pokyny

25.06.2005 14:00
  Sanat Kumara 25. června 2005     JÁ JSEM Sanat Kumara, který k vám opět přišel prostřednictvím svého posla. Úroveň vibrací, které s pomocí tohoto fyzického průvodce a prostřednictvím těchto diktátů přenášíme na fyzickou úroveň, se pokaždé zvyšuje. S přibývajícími zkušenostmi...

Učení o karmě nečinnosti

24.06.2005 11:28
Milovaný Kuthumi 24. června 2005   JÁ JSEM Kuthumi a opět jsem přišel mezi vás. Naše dnešní beseda bude věnovaná karmě nečinnosti. Slyšeli jste už někdy o karmě nečinnosti? Zdá se vám, že pouze vaše činnosti mohou vytvářet karmu. Během našich předchozích besed jste se seznámili s tím, co je...

O příležitosti odlehčení karmy příštího měsíce a o dopisech Karmické Radě

23.06.2005 20:39
Milovaný Súrja 23. června 2005   JÁ JSEM Súrja, který k vám v tento den přišel prostřednictvím svého posla. Dnešek je dnem, kdy můžete vynaložit své modlitební úsilí a nasměrovat energii modlitby na přeměnu karmy příštího měsíce. Bude vám dáno přesně tolik z toho, o co...

O příležitosti odlehčení karmy příštího měsíce a o dopisech Karmické Radě

23.06.2005 00:00
Milovaný Súrja 23. června 2005   JÁ JSEM Súrja, který k vám v tento den přišel prostřednictvím svého posla. Dnešek je dnem, kdy můžete vynaložit své modlitební úsilí a nasměrovat energii modlitby na přeměnu karmy příštího měsíce. Bude vám dáno přesně tolik z toho, o co...

Musíte jít Vyšší Cestou

22.06.2005 00:00
Gautama Buddha 22. června 2005   Já Jsem Gautama Buddha, který k vám přišel tento den letního slunovratu.   Každý den, který je spojen s významným postavením Planet, je důležitý sám o sobě.   Jednoho dne se lidstvo Země vrátí k pochopení těch znalostí, které byly známy nejstarším...

Musíte jít Vyšší Cestou

22.06.2005 00:00
Gautama Buddha 22. června 2005   JÁ JSEM Gautama Buddha, který k vám přišel v tento den letního slunovratu. Každý den, který je spojen s významným postavením planet, je důležitý sám o sobě. Jednoho dne se lidstvo Země vrátí k pochopení těch znalostí, které byly známy...

Vaše vědomí je jediným omezením vaší Božské Svobody

21.06.2005 13:31
Milovaný El Morya 21. června 2005 JÁ JSEM El Morya, který k vám přišel znovu. Situace, která nastala při přijímání mého diktátu minule[1], připomněla, že síly, které proti nám stojí, si zachovávají svou bojeschopnost a jsou připraveny využít jakoukoliv mezeru v naší obraně. Tři skupiny andělů,...

Pojďte blíž, zapalte své pochodně a přineste Světlo lidem planety Země!

20.06.2005 20:20
Milovaný Lanello 20. června 2005 JÁ JSEM Lanello, který přišel znovu! Pokaždé, když k vám přijdu skrze tohoto posla, cítím vnitřní rozechvění a radost z toho, že konečně máme příležitost oslovit tolik vděčné publikum. Máme před sebou veliké věci a není možné, aby se tyto věci uskutečnily, pokud...

Učení o Svobodě [1]

19.06.2005 19:19
Milovaný El Moria 19. června 2005   JÁ JSEM El Moria, který přišel znovu! Doufám, že dnešní setkání bude užitečné pro vás i pro vaše poznání světa. Mnoho dní jsme usilovali o to, aby nový posel mohla vnímat nejen znalosti, které byly v té či oné míře přítomny v jejím vědomi dříve, ale také...

Úspěchy vašeho ducha je to, co s vámi zůstane

18.06.2005 14:41
  JÁ JSEM TO, CO JÁ JSEM 18. června 2005 JÁ JSEM TO, CO JÁ JSEM. JÁ JSEM v tobě a JÁ JSEM všude. Všude JÁ JSEM. JSEM přítomen v každé živé bytosti. JÁ JSEM TO, z čeho je celý Vesmír stvořen. To všechno JÁ JSEM. Až se tvé vědomí bude moci odtrhnout od pozemských měřítek, budeš schopen pojmout...

Učení o hadovi-pokušiteli a o hadovi moudrosti

17.06.2005 11:22
Pán Maitréja 17. června 2005   JÁ JSEM Maitréja, který k vám přišel. Sladkostný okamžik naší komunikace nastal. A přišel jsem se s vámi podělit o své znalosti a své myšlenky. Vždy se dá najít v tom, co vás obklopuje ve vašem světě, Božské projevy. Vždycky se najde něco, co není od Boha....

Připravte se na východ Slunce Znalosti, Slunce Víry, Slunce Božského Vědomí nad zemí Ruska

16.06.2005 23:23
Milovaný Babadží 16. června 2005   JÁ JSEM Babadží, který k vám znovu přišel. Přišel jsem pro ponaučení, a to, co vám chci sdělit, bude důležité pro váš duchovní rozvoj. Dnes musím mluvit o těch proroctvích a těch předpovědích, které jsou mnohým známy, ale ve vašem světě nebyly dostatečně...

Stává se přesně to, co si můžete ve své mysli připustit

15.06.2005 21:12
  Sanat Kumara  15. června 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara. JÁ JSEM, který k vám přišel. S každým mým příchodem a s každým příchodem dalších Bytostí Světla může vaše vědomí pojmout více a více informací. Ať už tyto informace přicházejí do vaší bytosti ve formě slov,...

Stává se přesně to, co si můžete ve své mysli připustit

15.06.2005 19:19
  Sanat Kumara  15. června 2005 JÁ JSEM Sanat Kumara. JÁ JSEM, který k vám přišel. S každým mým příchodem a s každým příchodem dalších Bytostí Světla může vaše vědomí pojmout více a více informací. Ať už tyto informace přicházejí do vaší bytosti ve formě slov, obrazů nebo energie....

Učení o Buddhovi a znásobení vědomí Buddhy

14.06.2005 20:19
Milovaný Kuthumi 14. června 2005   JÁ JSEM Kuthumi, a znovu přicházím. Podle tradice přináším Učení. Jenomže přijmutí tohoto Učení může vytvořit překážku pro vaše vnější vědomí. Je to učení o Buddhovi. O té etapě vaší Cesty, které nevyhnutelně musíte dosáhnout a které...

Učení o Buddhovi a znásobení vědomí Buddhy

14.06.2005 00:00
Milovaný Kuthumi 14. června 2005   JÁ JSEM Kuthumi, a znovu přicházím. Podle tradice přináším Učení. Jenomže přijmutí tohoto Učení může vytvořit překážku pro vaše vnější vědomí. Je to učení o Buddhovi. O té etapě vaší Cesty, které nevyhnutelně musíte dosáhnout a které...

Znovuzrození Ruska, jako země Matky, nastane velmi brzy

13.06.2005 20:14
Milovaná Matka Marie 13. června 2005 JÁ JSEM Matka Marie, která k vám přišla prostřednictvím tohoto posla.  Z dnešního setkání mám velkou radost. Obzvlášť mě těší naše dnešní setkání, protože od chvíle, co jsem za vámi přišla naposled, se toho hodně změnilo. A děkuji všem těm, kteří po celou...

Nová etapa vám dá příležitost cítit, že žijete ve dvou světech zároveň

12.06.2005 20:20
Pán Súrja 12. června 2005 JÁ JSEM Súrja, přicházím k vám z Velkého Centrálního Slunce! Milovaní, nastal okamžik, na který Vzestoupené Zástupy čekali a který se stane  zlomovým bodem pro vývoj této planety. Podobné okamžiky nejsou jednorázové a každý takový okamžik slouží jako...

Chci se přiblížit a obejmout každou ze 144 000 Kristových bytostí Země, které jsou nyní na planetě vtělené

11.06.2005 16:16
  Milovaný Lanello 11. června 2005    JÁ JSEM Lanello, znovu jsem přišel.  Stav světa kolem vás se nenápadně změnil. Málokdo si všiml důležitých změn, které se odehrály za každodenním shonem. Události nespěchají s manifestací, ale začátek byl dán a proces se nevyhnutelně...

Přišel čas vítězství!

10.06.2005 21:21
  Mocné Vítězství 10. června 2005 JÁ JSEM Mocné Vítězství! JÁ JSEM přišel! Překonání prostoru a času tentokrát souvisí s naléhavou potřebou přinést vám radostnou zvěst! Vaše planeta přechází do nové etapy vývoje a děje se tak doslova nyní. Každý z vás bude moci již během několika...

Rusko nyní provádí generální úklid

09.06.2005 15:15
  Milovaný El Morya 9. června 2005   JÁ JSEM El Morya, který znovu přišel. Říci vám  o tom, že je důležité tyto diktáty dávat a důležité je tyto diktáty číst, - znamená nic neříci. Pokaždé vynakládáme značné úsilí, abychom překonali odpor hmoty a odpor okolností spojených s přenosem...

Učení o uzdravení

08.06.2005 21:09
Milovaný Ježíš 8. června 2005   JÁ JSEM Ježiš, znovu jsem přišel. Podle zavedené tradice předám Učení. Předmětem naší dnešní výuky bude uzdravení. Vy víte, že když jsem byl před 2000 lety v inkarnaci, hodně a úspěšně jsem uzdravoval. Zvěsti o zázraku mého léčení mě předcházely....

Učení o uzdravení

08.06.2005 11:48
 Milovaný Ježíš 8. června 2005   JÁ JSEM Ježiš, znovu jsem přišel. Podle zavedené tradice předám Učení. Předmětem naší dnešní výuky bude uzdravení. Vy víte, že když jsem byl před 2000 lety v inkarnaci, hodně a úspěšně jsem uzdravoval. Zvěsti o zázraku mého léčení mě...

Existuje úsek Cesty, který nemůžete překonat sami, bez průvodce

07.06.2005 16:16
Milovaný Kuthumi 7. června 2005   JÁ JSEM Kuthumi, který k vám opět přišel.  JÁ JSEM přišel, abych pokračoval ve vaší výuce. A jak víte, snažíme se udělat vše pro to, aby všechny znalosti, které během těchto diktátů získáte, byly pro vás snadno vstřebatelné a nezpůsobovaly vám žádné...

Učení o blahé karmě

06.06.2005 11:20
Milovaný Kuthumi  6. června 2005   JÁ JSEM Kutchumi a přišel jsem vás znovu navštívit. Cílem mého dnešního příchodu je seznámit vás s dalším názorem na uspořádání světa. Vaše vnímání spojení s naší realitou ne vždy odráží skutečný stav věcí. Zvykli jste si zakládat vaše...

Musíte se naučit nemít vůči svým nepřátelům žádné negativní pocity

05.06.2005 13:19
Milovaný Ježíš 5. června 2005   JÁ JSEM Ježíš, který k vám dnes přišel. Čekali jste na mě? Máte potřebu, abychom pokračovali v našem učení a našich pokynech? Ve vašem světě je velmi mnoho pokušení a vzhledem k jejich hojnému množství je velmi obtížné rozlišit pravé...

Trpělivě očekáváme vaše probuzení a vaši připravenost

04.06.2005 20:32
Gautama Buddha 4. června 2005   JÁ JSEM Gautama Buddha, který k vám znovu přišel. Vědomí každého lidského jedince je to nejdůležitější. Vaše vědomí je něco, co přežije vás takové, jakými jste nyní. Vaše vědomí bude existovat ve Vyšších světech. Proto jediná věc, pro kterou...

Přeji vám vítězství!

03.06.2005 21:21
  Milovaný Lanello 3. června 2005   JÁ JSEM Lanello, přicházím k vám znovu prostřednictvím tohoto Posla.  Dnes musíme znovu promluvit o vaší Cestě a o vaší službě. Pokaždé, když přicházíme dávat diktát, máme jeden jediný cíl – pozvednout vaše vědomí, obrátit vaše oči k Nebi,...
Záznamy: 481 - 510 ze 663
<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19 >>