Archiv článků

Musíte vystavět pyramidu Božské Reality ve vlastním vědomí

10.03.2005 00:00
Gautama Buddha 10. března 2005   JÁ JSEM Hospodin Světa, Gautama Buddha, přišel jsem dnes skrze tohoto posla, který mně dal možnost hovořit skrze ni. Od dob mého vtělení jako princ Siddhartha jsem přicházel na tuto planetu mnohokrát a přebýval v chrámech těch, kteří se připravili na...

Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské Pravdy

09.03.2005 19:50
Milovaný Súrja 9. března 2005    JÁ JSEM Súrja a přišel jsem v tento den z Velkého Centrálního Slunce proto, abych mohl předat slovo Boží prostřednictvím našeho Posla. Téměř před rokem jsem měl tu čest položit talár Posla Božího na ramena Taťány. Nemohla v tu chvíli...

Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské Pravdy

09.03.2005 00:00
Milovaný Súrja 9. března 2005    JÁ JSEM Súrja a přišel jsem v tento den z Velkého Centrálního Slunce proto, abych mohl předat slovo Boží prostřednictvím našeho Posla. Téměř před rokem jsem měl tu čest položit talár Posla Božího na ramena Taťány. Nemohla v tu chvíli...

Přišel čas vrátit se do Otcova Domu

08.03.2005 12:21
Milovaný Alfa 8. března 2005   Děti moje milované, JÁ JSEM Alfa. Překonal jsem ohromnou vzdálenost, ne fyzickou vzdálenost, ale vzdálenost uvnitř vědomí tohoto Posla, abych měl možnost s vámi nyní hovořit. Děti Země, přiblížila se doba kosmické možnosti, o které jste slyšeli...

Přišel čas vrátit se do Otcova Domu

08.03.2005 00:00
Milovaný Alfa 8. března 2005   Děti moje milované, JÁ JSEM Alfa. Překonal jsem ohromnou vzdálenost, ne fyzickou vzdálenost, ale vzdálenost uvnitř vědomí tohoto Posla, abych měl možnost s vámi nyní hovořit. Děti Země, přiblížila se doba kosmické možnosti, o které jste slyšeli...

Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět

07.03.2005 09:15
Přítomnost Bezpodmínečné Lásky 7. března 2005   JÁ JSEM Přítomnost Bezpodmínečné Lásky ve tvém chrámu. Vlastnost Božské Lásky je v tobě tím základním a převládajícím. Vybrali jsme tě jako našeho Posla právě kvůli této převládající vlastnosti Lásky ve tvém srdci. Ve tvém světě je...

Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět

07.03.2005 00:00
Přítomnost Bezpodmínečné Lásky 7. března 2005   JÁ JSEM Přítomnost Bezpodmínečné Lásky ve tvém chrámu. Vlastnost Božské Lásky je v tobě tím základním a převládajícím. Vybrali jsme tě jako našeho Posla právě kvůli této převládající vlastnosti Lásky ve tvém srdci. Ve tvém světě je...

Všichni jsme jedno a máme společný Zdroj

06.03.2005 08:39
Přítomnost Jediného 6. března 2005   JÁ Jsem Plamen, věčný Plamen, nedělitelný Plamen, jediný Plamen, přebývající ve věčnosti, nedělitelnosti a nekonečnosti. JÁ Jsem proud Světla a Ohně. Plamen... Oheň... Smrtelné vědomí mě nemůže vnímat. Ale může pocítit moji vibraci, mého Ducha,...

Všichni jsme jedno a máme společný Zdroj

06.03.2005 00:00
Přítomnost Jediného 6. března 2005   JÁ Jsem Plamen, věčný Plamen, nedělitelný Plamen, jediný Plamen, přebývající ve věčnosti, nedělitelnosti a nekonečnosti. JÁ Jsem proud Světla a Ohně. Plamen... Oheň... Smrtelné vědomí mě nemůže vnímat. Ale může pocítit moji vibraci, mého Ducha,...

Růžová Cesta

05.03.2005 08:33
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM 5. března 2005   JÁ JSEM, KTERÝ JSEM i já promlouvám z tvého nitra. Ne každý je schopen získat zkušenosti kontaktu s vyšší částí sebe sama. Ale zároveň se jedná o přirozený proces, který je zcela dostupný pro většinu žijících lidských bytostí na...

Růžová Cesta

05.03.2005 00:00
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM 5. března 2005   JÁ JSEM, KTERÝ JSEM i já promlouvám z tvého nitra. Ne každý je schopen získat zkušenosti kontaktu s vyšší částí sebe sama. Ale zároveň se jedná o přirozený proces, který je zcela dostupný pro většinu žijících lidských bytostí na...

Čas se změnil

04.03.2005 09:11
Sanat Kumara 4. března 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara a přicházím v tento den, abych svět informoval o nové možnosti, nové dispenzaci, kterou se Nebesa rozhodla poskytnout prostřednictvím našeho nového ruského posla Taťány. Pro mnohé bude takový obrat událostí překvapením....

Čas se změnil

04.03.2005 00:00
Sanat Kumara, 4. března 2005                                                               JÁ JSEM Sanat Kumara a přicházím...

Čas se změnil

04.03.2005 00:00
Sanat Kumara. 4. března 2005   JÁ JSEM Sanat Kumara a přicházím v tento den, abych svět informoval o nové možnosti, nové dispenzaci, kterou se Nebesa rozhodla poskytnout prostřednictvím našeho nového ruského posla Taťány. Pro mnohé bude takový obrat událostí překvapením....
Záznamy: 481 - 494 ze 494
<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17